fredag 27 november 2015

Bandyhallen och Kommunals hyckleri

Igår fick jag ett mail. Avsändare var Kommunals ordförande Barbro Andersson och mailet var ställt till alla ledamöter och ersättare i KS och KF. Budskapet var att vi inte borde bygga nån bandyhall med tanke på de bristande resurserna inom skola, vård och omsorg. Samma Barbro som i februari 2012 röstade nej till en motion om fler händer i skola och omsorg. Samma Barbro vars parti än en gång röstade nej till en förnyad motion för ett par månader sedan. Samma Barbro vars parti i senaste budgeten satsade 117 miljoner på KUS och 492 miljoner på ON medan koalitionen ville satsa 110 miljoner på KUS och 499 miljoner på ON. Om koalitionens yrkande hade gått igenom hade ON redan där haft 7 miljoner mer till omsorgen under 2016.
Vi moderater är tydliga med att ett en ökad driftskostnad för en hall skall tas ut inom KUS-nämndens egen budget och med en omslutning på mer än 110 miljoner/år i skattemedel är det ingen orimlighet att göra omfördelningar så att ett hallbygge äntligen blir av. Vi är också tydliga med att vi vill ge ON ett antal miljoner mer per år för att öka bemanningen och för att slippa ligga på näst sista platsen i undersköterskornas löneliga. Rätt hanterat klarar vi både hall och bättre omsorg!


Mailet:

Bandyhall eller välfärd?
Kommunal och Vision tycker att det vore väldigt olyckligt om kommunen skulle lägga medel på att bygga och drifta en bandyhall, samtidigt som det finns bristande resurser för att göra de nödvändiga dagliga insatserna inom vård, skola och omsorg. Våra medlemmar strävar varje dag för att få verksamheten gå ihop. Med ett allt större vårdbehov, en högre arbetsbelastning, utökade krav på dokumentation och svårt att få in vikarier så är det ett tufft läge. Många går i till jobbet fast de är sjuka, för att de vet att den ofta otillräckliga grundbemanningen och bristen på vikarier ställer till det för arbetskamraterna, kommuninnevånare och brukare. Jobbet finns kvar och byggs bara på. Sjuktalen ökar, den korta sjukfrånvaron blir allt längre.
När man jämför löneläget med andra kommuner så ligger Söderhamn i botten inom de allra flesta områden. Här behövs framtidsanda och långsiktiga satsningar! I den senaste lönerevisionen anvisades mer medel till socialsekreterare och undersköterskor. Lovvärt såklart, men den extra potten på 30.000 kr gav ett påslag på hela 32 kr per månad före skatt per person. 30.000 kr till en hårt arbetande grupp!
Omvårdnad, Arbetsmarknads- och Socialnämnd brottas med att få budget att gå ihop, extraresurser hit skulle göra en enorm skillnad för anställda, medborgare och brukare. Vi vill se att det satsas på ökad trivsel, ökad bemanning, insatser för större frisknärvaro och högre löneläge för alla grupper. Detta för att göra Söderhamns kommun till en attraktivare arbetsgivare, det kommer att behövas när det ska rekryteras minst 200 nya medarbetare inom de närmaste åren.
Så upp till bevis nu!
 

Med vänliga hälsningar

Barbro Andersson
Kommunal