måndag 14 oktober 2013

Framtida skolorganisation

Idag har vi gruppledare fått en föredragning av PWC:s utredning/förslag till
ny skolorganisation. Från socialdemokraternas sida vill man forcera fram ett beslut i fullmäktige före valet vilket jag är mycket tveksam till. Min uppfattning är att det måste göras en heltäckande lokalutredning omfattande kommunens alla förhyrda och ägda lokaler. Omvårdnadsnämnden har ett stort behov av fler och bättre lokaler. Hyresavtalen med Västerbacken, Kulturens Hus och Verkstäderna löper snart ut. Kommunens invånarantal har minskat med ca 8 000 personer under de senaste decennierna. Hur ser lokalbehovet ut för övriga kommunala verksamheter? Att i detta läge hetsa fram en lösning enbart för skolorna känns inte som en bra idé.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar