måndag 19 augusti 2013

Strykjärnsparken 19 augusti 2013....

På plats i Strykjärnsparken idag mest för att lyssna och många synpunkter fanns det. Allt från att riva betongkajerna i ån till att kulvertera ån från Smäckbron till Hamnbron. Ska det byggas lägenheter på Köpmantorget eller i Gurkparken? Någon ansåg sig inte ha råd att hyra en nybyggd lägenhet och då skulle ingen annan få göra det heller....

När man kikar tillbaka i diariet ser man att det här med centrumutveckling har varit på G så länge det finns handlingar registrerade i diariet, dvs sen 90-talet och förmodligen tidigare än så. Byggnad på torget var på gång 2001 men ingen ville bygga och då blev det ingenting. Nu är det Faxeholmen som ska riskera kommunens och sina hyresgästers pengar och det är jag tveksam till. Varför vill ingen annan bygga? Varför inte göra bostadsrätter istället för hyresrätter? Har det med ledarskapet att göra? I Söderhamn ska allting vara kommunalt....ingen annan göre sig besvär. 

Centrumutvecklingen havererade på grund av dåligt ledarskap i kommunen. Uppenbarligen finns det ett revirtänkande och en maktkamp  mellan KUS-nämndens och Kommunstyrelsens tjänstemän på högsta nivå och det totala sammanbrottet kom när kommunchefen sparkade stadsarkitekten. Nu rullar processen vidare utan arkitektkompetens och utan att ledarskapsproblemen är utklarade. Dock förhoppningsvis med en hel del goda förslag från medborgarna som var synnerligen flitiga med idéskrivandet i utställningstältet.