onsdag 17 juli 2013

Ledarskap

Att det ska vara så omöjligt att ta ett helhetsgrepp över Söderhamns framtida utveckling! Vi måste få ett slut på den Socialdemokratiska metoden att bryta ut bit för bit och helt lägga i händerna på olika tjänstemannagrupperingar. Just nu är Strykjärnsparken på tapeten men ledarskapsproblemet är mycket större än så. Inom kort kommer vi att ha missat chansen att omstrukturera kommunens lokaler och därigenom möjligheten till minskade driftskostnader. När det gäller Strykjärnsparken var det som vanligt. Man lägger fram ett tunt beskrivet förslag veckan innan det ska verkställas vilket gör att vi ledamöter i princip ställs inför fullbordat faktum. Och något samråd med "civila" samhället är det inte tal om. Att det behövts åtgärder i Söderhamns centrum har länge varit ett faktum och förra kommunstyrelsen diskuterade också en arkitekttävling för att få fram underlag. Det framfördes också åsikter att invånarna skulle få möjlighet att säga sitt innan arkitekterna släpptes in, men det gillades inte av majoriteten.

Att invånare nu reagerar på förändringarna i Strykjärnsparken är bra, men jag tror att en viss förändring ändå är nödvändig. När man tittar tillbaka på gamla bilder från parken ser man att den är vacker också med öppnare ytor. Själv skulle jag vilja ha bort snedparkeringen och bara ha en lågfartstrafikgata mellan parken och ån. Självklart måste P-platserna ersättas och då är ju Faxeparken (nuvarande lekplatsen) en möjlig plats liksom ett bättre nyttjande av Köpmantorget.

Summa summarum är ändå att det behövs ett nytt politiskt ledarskap i Söderhamn och det är något vi i Alliansen ska försöka erbjuda efter valet 2014. Den som redan nu vill vara med och påverka är välkommen till oss i Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet eller Kristdemokraterna.

http://www.moderat.se/soderhamn
https://www.facebook.com/MSoderhamn
https://www.facebook.com/pages/Alliansen-S%C3%B6derhamn/273253139359018