fredag 7 december 2012

Ledarskapet i kommunen....

Jag vet inte hur många gånger jag har sagt ordet ledarskap sen jag började som politiker i Söderhamns kommun 1998. Lika ofta har jag sagt att Ansvar, Resurser och Befogenheter måste hänga ihop och fördelas så långt ut i organisationen som möjligt. Lika ofta har jag insett att det inte finns nåt klart och tydligt organiserat ledarskap varken mellan organistationsenheter eller individer i den kommunala röran.

Att kommunchefen nu entledigar stadsarkitekten är bara ett av många exempel på det bristande ledarskapet  som gör att förtroendet för kommunens ledning är ganska svagt. Förra mandatperiodens avskedande av dåvarande kommunchefen Anders Pihlgren ett annat. Med en politisk majoritet (s,v och mp) som styr utan kunskap, vilja och förmåga att organisera, strukturera och delegera kan det kanske inte bli bättre än så här. Möjligen är jag "något yrkesskadad" efter att ha varit försvarsanställd större delen av mitt liv, men visst skulle kommunens organisation och ledarskap ha mycket att lära därifrån.