torsdag 29 november 2012

Nej till arenabolagets framställan!

Kommunstyrelsen avslog arenabolagets framställan om 18 mkr i investeringsbidrag och 5 mkr årligt driftsbidrag till en bandyarena. Från moderaternas sida är vi i grunden är positiva till en bandyhall men bara under förutsättning att såväl investerings- som driftsbidrag kan rymmas inom nuvarande ramar för kommunens bidrag till idrotten. Något sådant alternativ fanns inte framskrivet till dagens sammanträde.

Det är således upp till idrottsrörelsen självt att gå samman kring en finansiering av ett ev hallbygge inom de ramar som redan finns. Alternativet skulle vara antingen att någon annan sektor (vilken?) av kommunens verksamhet skulle få minskade anslag eller att de ökade kostnaderna skulle tas ut på skatten.

Med tanke på att Söderhamn redan har en krona högre kommunalskatt än genomsnittskommunen och att Gävleborgs landsting har högsta skatten i landet känns inte en skattelösning som en framkomlig väg.

Som jag ser det är det fortfarande öppet för idrottsrörelsen i Söderhamn att sluta upp kring Arenabolaget och utveckla planerna på idrottsturismen och ett ev hallbygge. 

 

onsdag 28 november 2012

Otydligt om alkohol - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Otydligt om alkohol - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Att reglerna har varit otydliga är inget bra försvar för det som har varit. Jag tycker dock att vin till maten är en liten fråga i förhållande i jämförelse med huvudproblemet, d.v.s. att man förlägger planerings- och strategidagar på dyra konferensanläggningar utanför kommungränsen. Självklart ska såväl politiker som tjänstemän ut i Sverige, Europa och Världen för att hämta idéer och inspiration för utveckling av vår kommun men det hämtar man inte vid upprepade "interna" resor till Orbaden eller Kramsta.

Väl planerade studieresor som t ex Omvårdnadsnämndens resa till Västergötland förra året eller Kommunstyrelsens resa till Drammen förra mandatperioden ger politiker och tjänstemän kunskap, idéer och underlag till ett bättre Söderhamn. Att däremot enligt en lång kommunal tradition i Söderhamns politiska ledning, arrangera resor och konferenser utanför kommunen utan annan målsättning att "träffa sig själva", är både olämpligt och på gränsen till odemokratiskt. Många fritidspolitiker upplever att man får offra allt för mycket samvaro med familjen och minskad tid för andra intressen p.g.a. politiken och ser hellre att man får vara hemma i Söderhamn den tid som är möjlig. Ersättare i styrelser och nämnder kommer på mellanhand och benägenheten att påta sig politiska uppdrag minskar ytterligare.

Något idiotförbud mot vin till maten ska vi inte ha. Däremot ska det inte ske aktiviteter med övernattning utanför kommunen om det inte sker i ett klart studiesyfte eller liknande sammanhang. Självklart ska detta gälla såväl politiker som tjänstemän!