onsdag 26 september 2012

Lägre skatt ger mer skatteintäkter!

Ger sänkt skatt mindre pengar till staten?

År 2005 var skatteintäkterna 1354 Mdr vilket omräknat till dagens (2011) penningvärde motsvarar 1504 Mdr.

År 2011 efter jobbskatteavdrag mm var skatteintäkterna 1552 Mdr, dvs 48 Mdr mer!

Då invände någon att vi är fler invånare 2011 än 2005 och då räknar vi väl skatteintäkt per invånare då.

1354 Mdr år 2005 dividerat med 9047752 inv ger 147218 kr/inv som blir 163541 kr/inv i 2011 års penningvärde.

1552 Mdr år 2011 dividerat med 9482855 inv ger 163664 kr/inv alltså 123 kr mer år 2011.

Sänkt skatt ger mer skatteintäkter. Frågor på det?

(Källa: Ekonomfakta)

En skola för var och en...

Den nya skollagen flyttar beslutsrätten att starta särskilda undervisningsgrupper till rektorerna. I den förra lagen låg besluten på politiska nivån vilken var helt galet. Lagändringen innebar att politikerna formellt  tog beslut att lägga ner grupperna men det fanns alla möjligheter för rektorerna att omedelbart återstarta dem.

Nu fungerar skolvärlden så att det är trender som styr. Under lång tid har trenden varit INKLUDERING, något som drivits allt för långt. Sossarnas slagord "En skola för alla" och trenden inkludering har ytterligare drivit skolan mot en likriktning där alla ska stöpas i samma form. Elever som kan och vill mer hålls tillbaka och elever som har andra förmågor än teoretiska får inte utlopp för sina behov.

Min uppmaning till rektorerna är därför att göra sig fria från politiska styrningen från nämnd och förvaltning och att organisera utbildningen enligt måttot: "En skola för var och en"! Den nya skollagen lägger ansvaret på er skolledare!