onsdag 29 februari 2012

Det blir inget ledarskap med sossestyre i vår kommun!

Nu borde det stå klart för Söderhamns invånare. Med fortsatt röd-grönt styre blir det inga fler händer i skolan och omsorgen. Söderhamn har fler kommunalt anställda än jämförbara kommuner men färre som jobbar i skolan, barnomsorgen och äldrevården. Därför ville vi att det skulle göras en ordentlig genomlysning av den kommunala organisationen med inriktning på att flytta tjänster till skolan och omsorgen och yrkade i en motion att kommunfullmäktige skulle besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra en omfördelning av tjänster för att förstärka personalsituationen i skolan och omsorgen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej. Det blir inga personalförstärkningar i skolan och omsorgerna så länge sossarna styr Söderhamn. Märkligt att läraren Karin Solum (mp) säger nej till mer personal i skolan. Märkligt också att ordförandena i Omvårdnadsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden säger nej till mer personal i sina verksamheter.

tisdag 7 februari 2012

Helsinge Airport, skrotas eller outsourcas?

I oktober tog fullmäktige ett beslut "att flygplatsen avvecklas från kommunens budget 31 dec 2011". Nu dyker det upp ett ärende på KS dagordning där man börjar prata om att riva upp banorna. I fullmäktige yrkade vi att flygplatsen ska läggas ut till försäljning, men av någon outgrundlig anledning vill Lindestam & co fortfarande ha den kvar i kommunal ägo. Då skulle man väl kunna tänka sig att arrendera ut flygplatsen då? Delar är ju redan utarrenderade till Linding och SMK Söderhamn!

I sak är hela flygplatsfrågan en enda stor skandal. Allt ifrån nedläggningen av flottiljen till löftet om europeiska flygskolan och oförmågan att dra till sig aktiva flygföretag. Nedläggningen av F 15 skedde mot alla ekonomiska och försvarspolitiska argument. Beredskapen för flygskolan skulle betalas av sosse-regeringen, men de pengarna kom aldrig fram. Med ett mer aktivt arbete hade det också varit möjligt att dra till sig olika flygföretag. Bland de 30 som sparkades ut från Bromma kan det t ex ha funnits nåt som kunnat flytta till Söderhamn.