fredag 7 december 2012

Ledarskapet i kommunen....

Jag vet inte hur många gånger jag har sagt ordet ledarskap sen jag började som politiker i Söderhamns kommun 1998. Lika ofta har jag sagt att Ansvar, Resurser och Befogenheter måste hänga ihop och fördelas så långt ut i organisationen som möjligt. Lika ofta har jag insett att det inte finns nåt klart och tydligt organiserat ledarskap varken mellan organistationsenheter eller individer i den kommunala röran.

Att kommunchefen nu entledigar stadsarkitekten är bara ett av många exempel på det bristande ledarskapet  som gör att förtroendet för kommunens ledning är ganska svagt. Förra mandatperiodens avskedande av dåvarande kommunchefen Anders Pihlgren ett annat. Med en politisk majoritet (s,v och mp) som styr utan kunskap, vilja och förmåga att organisera, strukturera och delegera kan det kanske inte bli bättre än så här. Möjligen är jag "något yrkesskadad" efter att ha varit försvarsanställd större delen av mitt liv, men visst skulle kommunens organisation och ledarskap ha mycket att lära därifrån.

torsdag 29 november 2012

Nej till arenabolagets framställan!

Kommunstyrelsen avslog arenabolagets framställan om 18 mkr i investeringsbidrag och 5 mkr årligt driftsbidrag till en bandyarena. Från moderaternas sida är vi i grunden är positiva till en bandyhall men bara under förutsättning att såväl investerings- som driftsbidrag kan rymmas inom nuvarande ramar för kommunens bidrag till idrotten. Något sådant alternativ fanns inte framskrivet till dagens sammanträde.

Det är således upp till idrottsrörelsen självt att gå samman kring en finansiering av ett ev hallbygge inom de ramar som redan finns. Alternativet skulle vara antingen att någon annan sektor (vilken?) av kommunens verksamhet skulle få minskade anslag eller att de ökade kostnaderna skulle tas ut på skatten.

Med tanke på att Söderhamn redan har en krona högre kommunalskatt än genomsnittskommunen och att Gävleborgs landsting har högsta skatten i landet känns inte en skattelösning som en framkomlig väg.

Som jag ser det är det fortfarande öppet för idrottsrörelsen i Söderhamn att sluta upp kring Arenabolaget och utveckla planerna på idrottsturismen och ett ev hallbygge. 

 

onsdag 28 november 2012

Otydligt om alkohol - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Otydligt om alkohol - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Att reglerna har varit otydliga är inget bra försvar för det som har varit. Jag tycker dock att vin till maten är en liten fråga i förhållande i jämförelse med huvudproblemet, d.v.s. att man förlägger planerings- och strategidagar på dyra konferensanläggningar utanför kommungränsen. Självklart ska såväl politiker som tjänstemän ut i Sverige, Europa och Världen för att hämta idéer och inspiration för utveckling av vår kommun men det hämtar man inte vid upprepade "interna" resor till Orbaden eller Kramsta.

Väl planerade studieresor som t ex Omvårdnadsnämndens resa till Västergötland förra året eller Kommunstyrelsens resa till Drammen förra mandatperioden ger politiker och tjänstemän kunskap, idéer och underlag till ett bättre Söderhamn. Att däremot enligt en lång kommunal tradition i Söderhamns politiska ledning, arrangera resor och konferenser utanför kommunen utan annan målsättning att "träffa sig själva", är både olämpligt och på gränsen till odemokratiskt. Många fritidspolitiker upplever att man får offra allt för mycket samvaro med familjen och minskad tid för andra intressen p.g.a. politiken och ser hellre att man får vara hemma i Söderhamn den tid som är möjlig. Ersättare i styrelser och nämnder kommer på mellanhand och benägenheten att påta sig politiska uppdrag minskar ytterligare.

Något idiotförbud mot vin till maten ska vi inte ha. Däremot ska det inte ske aktiviteter med övernattning utanför kommunen om det inte sker i ett klart studiesyfte eller liknande sammanhang. Självklart ska detta gälla såväl politiker som tjänstemän!

tisdag 30 oktober 2012

Fullmäktige arena för ledamöter eller?

Första timmen i går fick vi ledamöter passivt lyssna på ett antal utkommenderade tjänstemän som redovisade kommunens sex inriktningsmål för 2012-2015. Duktiga tjänstemän vars arbetstid kan användas bättre än att förbereda PP-presentationer och att föreläsa för debatthungriga KF-ledamöter. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och sammanträder en ynka kväll i månaden utom i juli. Fullmäktige är också det forum där partierna har möjlighet att visa sina skilda ståndpunkter inför väljarna. Att då uppta fullmäktiges tid med andra aktiviteter är inte rätt, varken mot ledamöterna eller väljarna.

Nu blev det långt men något vimsigt fullmäktige efter den onödiga tidsförlusten i början, där sossarna tvärvände efter beredningen i KS och gick på vår linje om avgiftsfri grundskola. Dock ville man inte indikera att skolan skulle garanteras ekonomi för detta vilket gjorde att vi återremitterade frågan.

Teknikfientliga sossar ville heller inte tillstyrka ett bra medborgarförslag om möjlighet att rösta digitalt vid voteringar och min enkla fråga om underhållet av e-centerviggen hade man helt sonika "glömt" bort.

Intressant var dock att följa KF i grannkommunen Bollnäs via utmärkt twittrande av Hälsingetidningarnas Lilian Sjölund. Bra jobbat Lilian!

fredag 26 oktober 2012

Rektor ger skev bild av skolproblem - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Rektor ger skev bild av skolproblem - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Här är det frågan om kvällstidningsjournalistik på lägsta nivå. Att grunda en artikel och en åsikt på en "rundringning" till tre av fyra högstadieskolor och få svaret att det är mindre problem hos dem än på den skola journalisten skriver om kan knappast meritera till stora journalistpriset. Med 14 år i BUN bakom mig vet jag att det är en stark kultur i skolvärlden att försöka förminska problemen i skolan. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att kulturen grundas i lärarutbildningen och att den underblåses från politiken och förvaltningsnivån. "Det är naturligt att pojkar i den åldern slåss", "Det ingår i utvecklingen att gnabbas med varandra" osv är en allmän inställning i skolvärlden. Att polisanmäla och/eller rapportera till hemmen är inte bra för en skolas rykte och är det något som ska polisanmälas så är det upp till eleverna/föräldrarna att ta det steget.

Därför är det bra att förhållandena på den aktuella skolan kommer i dagen. Efter mängder av rektorsbyten och brister i ledarskapet har den skolan (som andra skolor) en kultur där lärarna har olika toleransnivåer och där eleverna naturligtvis utnyttjar de svagheter som finns i en heterogen lärarkår. Att gömma problemen för att skydda en skolas rykte är ingen bra metod. Våld som skulle ha föranlett en polisanmälan om det gällt vuxna ska polisanmälas även när det sker mellan barn. Nu när värnplikten är borta finns det två typer av frihetsberövande kvar. Fängelse och grundskolan. Grundskolan är obligatorisk och då ska alla elever ha rätt till sin egen personliga sfär och dit hör inte knuffar, snöbollar, blickar och verbal mobbing.  

måndag 22 oktober 2012

Dags att glömma luftslottet Helsinge Airport - Insändare - www.helahalsingland.se

Dags att glömma luftslottet Helsinge Airport - Insändare - www.helahalsingland.se
På Kurirens debatt och insändarsidor har det förekommit ett antal sakliga och osakliga inlägg om f.d. F15. Många har skrivits med det goda syftet att värna om fortsatt flygverksamhet men några har också försökt lägga dimridåer över den bristande hanteringen från majoritetens sida. Något "kränkt" blir jag när såväl skribenter som rubriksättare svepande drar alla politiker och partier över en kam. Från moderaternas sida har vi verkligen agerat för fortsatt användning av flygplatsen och när man då får läsa att "Söderhamns politiker är under lågvattensmärket" känns det som inte skribenten inser skillnaden mellan oss och "maskrosorna".

Hanteringen av flygplatsen får nu stå kvar i minnet över den skandal som började med försvarsbeslutet 1996 och som ännu inte är helt avslutad.

tisdag 16 oktober 2012

Bregott eller Lätta...eller varför inte valfrihet?

I Stockholm gick politiken omedelbart in och rättade till när man ville begränsa elevernas valfrihet. http://www.dn.se/sthlm/edholm-backar-om-skolornas-smorforbud
För drygt ett år sedan ville eleverna i s-styrda Söderhamn också kunna välja Bregott i stället för Lätta men då gick det inte lika bra. Beställaren (Barn- och utbildningsnämnden) var positiv men leverantören (Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden) tyckte att Bregott var onyttigt och sa nej. Mellanmjölk gick kanske för sig men inte Bregott. Så går det i en kommun där inte Ansvar, Resurser och Befogenheter hänger ihop och där subsidiaritetsprincipen är ett okänt begrepp.  http://db.soderhamn.se/protokoll.nsf/e23290581f0d2b8ac125710a0043d409/8e57ab51f4af15fbc12578c3002f0fd8?OpenDocument   (§114).

tisdag 9 oktober 2012

Stöld från en fattig pensionär...

Fick idag ett utbetalningskort från Gävle energi där jag har mitt el-abonnemang. I somras gjorde de av misstag en dubbelfakturering vilken jag betalade för att undvika betalningsanmärkning. Räknade kallt med att detta skulle justeras vid nästa fakturering men så icke. För att få tillbaka mina 245 kronor måste jag nu ta mg till en affär eller bank där det kostar 25 till 50 kronor att lösa in utbetalningskortet.  Man undrar hur många det är som har dubbelfakturerats och vilket "klipp" plusgirot gör på den här affären?

Jag kan "överleva" förlusten av 25 kr men varför ska jag betala för Gävle energis misstag? Fick liknande utbetalningskort från Telia för en tid sedan när jag bytte bredbandsabonnemang. Är det kutym att bolag där man har löpande abonnemang agerar på det här sättet? Som sagt jag klarar mig men det finns många som har svårt att ta sig till affär/bank och fullmakt gäller inte!!

onsdag 26 september 2012

Lägre skatt ger mer skatteintäkter!

Ger sänkt skatt mindre pengar till staten?

År 2005 var skatteintäkterna 1354 Mdr vilket omräknat till dagens (2011) penningvärde motsvarar 1504 Mdr.

År 2011 efter jobbskatteavdrag mm var skatteintäkterna 1552 Mdr, dvs 48 Mdr mer!

Då invände någon att vi är fler invånare 2011 än 2005 och då räknar vi väl skatteintäkt per invånare då.

1354 Mdr år 2005 dividerat med 9047752 inv ger 147218 kr/inv som blir 163541 kr/inv i 2011 års penningvärde.

1552 Mdr år 2011 dividerat med 9482855 inv ger 163664 kr/inv alltså 123 kr mer år 2011.

Sänkt skatt ger mer skatteintäkter. Frågor på det?

(Källa: Ekonomfakta)

En skola för var och en...

Den nya skollagen flyttar beslutsrätten att starta särskilda undervisningsgrupper till rektorerna. I den förra lagen låg besluten på politiska nivån vilken var helt galet. Lagändringen innebar att politikerna formellt  tog beslut att lägga ner grupperna men det fanns alla möjligheter för rektorerna att omedelbart återstarta dem.

Nu fungerar skolvärlden så att det är trender som styr. Under lång tid har trenden varit INKLUDERING, något som drivits allt för långt. Sossarnas slagord "En skola för alla" och trenden inkludering har ytterligare drivit skolan mot en likriktning där alla ska stöpas i samma form. Elever som kan och vill mer hålls tillbaka och elever som har andra förmågor än teoretiska får inte utlopp för sina behov.

Min uppmaning till rektorerna är därför att göra sig fria från politiska styrningen från nämnd och förvaltning och att organisera utbildningen enligt måttot: "En skola för var och en"! Den nya skollagen lägger ansvaret på er skolledare!


onsdag 29 februari 2012

Det blir inget ledarskap med sossestyre i vår kommun!

Nu borde det stå klart för Söderhamns invånare. Med fortsatt röd-grönt styre blir det inga fler händer i skolan och omsorgen. Söderhamn har fler kommunalt anställda än jämförbara kommuner men färre som jobbar i skolan, barnomsorgen och äldrevården. Därför ville vi att det skulle göras en ordentlig genomlysning av den kommunala organisationen med inriktning på att flytta tjänster till skolan och omsorgen och yrkade i en motion att kommunfullmäktige skulle besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra en omfördelning av tjänster för att förstärka personalsituationen i skolan och omsorgen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade nej. Det blir inga personalförstärkningar i skolan och omsorgerna så länge sossarna styr Söderhamn. Märkligt att läraren Karin Solum (mp) säger nej till mer personal i skolan. Märkligt också att ordförandena i Omvårdnadsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden säger nej till mer personal i sina verksamheter.

tisdag 7 februari 2012

Helsinge Airport, skrotas eller outsourcas?

I oktober tog fullmäktige ett beslut "att flygplatsen avvecklas från kommunens budget 31 dec 2011". Nu dyker det upp ett ärende på KS dagordning där man börjar prata om att riva upp banorna. I fullmäktige yrkade vi att flygplatsen ska läggas ut till försäljning, men av någon outgrundlig anledning vill Lindestam & co fortfarande ha den kvar i kommunal ägo. Då skulle man väl kunna tänka sig att arrendera ut flygplatsen då? Delar är ju redan utarrenderade till Linding och SMK Söderhamn!

I sak är hela flygplatsfrågan en enda stor skandal. Allt ifrån nedläggningen av flottiljen till löftet om europeiska flygskolan och oförmågan att dra till sig aktiva flygföretag. Nedläggningen av F 15 skedde mot alla ekonomiska och försvarspolitiska argument. Beredskapen för flygskolan skulle betalas av sosse-regeringen, men de pengarna kom aldrig fram. Med ett mer aktivt arbete hade det också varit möjligt att dra till sig olika flygföretag. Bland de 30 som sparkades ut från Bromma kan det t ex ha funnits nåt som kunnat flytta till Söderhamn.

fredag 27 januari 2012

Jämställdhet Orbaden

En och en halv dags jämställdhetsutbildning för kommunstyrelsen och ett antal tjänstemän på konferensanläggningen Orbaden avverkade. (Jag har tidigare gett tillkänna på den här bloggen vad jag tycker om politikers resor och övernattningar utanför egna kommunen). Nu handlade det om utbildning i jämställdhet och blev mest till ett passivt lyssnande på en inte allt för inspirerande föreläsare. Det är just såna här "övningar" som gör att man funderar över sin roll som politiker. Jämställdhet är viktigt och jag är beredd att ta de politiska beslut och ställningstaganden jag kan för att komma så långt som möjligt i den frågan. Jag tror dock inte att de här dagarna i Orbaden bidrog särskilt mycket för att göra Söderhamn och världen mera jämställd.

Så håller sossarna på att få en ny partiledare. Det första Löfven säger är att han har upplevt orättvisorna under sin uppväxttid. Vilket parti regerade då? Ridå!

tisdag 24 januari 2012

Grattis Hofors - sorry Söderhamn

http://gd.se/nyheter/hofors/1.4315559-ja-till-valfrihet-i-hofors
Grattis Hofors!
Söderhamn kommer närmare och närmare "det sista Sovjetsamhället". Nu har t.o.m röda Hofors förstått att befolkningen måste få en möjlighet att välja. I Söderhamn är valfrihetsfrågan död så länge de rödgröna "regerar". Lite oroande är att artikeln blandar ihop valfrihet med besparingar i kommunbudgeten och det är ett rejält feltänk. Det är endast en fråga om att höja kvaliteten för de biståndsbehövande till samma kostnad som förut och att ge den personal som nu är "inlåst" i kommunal anställning en möjlighet att byta arbetsgivare. Det finns också goda indikationer på att personal som startat eget inom t ex hemtjänsten har utvecklat företagandet till fler områden.

måndag 23 januari 2012

Nytt försök......

Ska jag eller ska jag inte? Av flera anledningar lät jag bloggen vila i höstas. Nu har jag ändå fått ett par önskemål om att fortsätta, så jag gör väl ett försök då.

Det som just nu upptar mina tankar är de smutsiga försök att med indirekta antydningar försöka pådyvla politiska motståndare åsikter som man definitivt inte har. "Tekniken" är väl utvecklad och förekommer säkert från båda lägren även om jag själv uppfattar det hela som grövre påhopp från den rödgröna sidan än från Alliansen.

Ta t ex "barnfattigdomen", eller det som egentligen borde kallas "ekonomiskt utsatta barn". Ingen kan väl tro att något parti vill att barn ska ha det dåligt. Varken ekonomiskt eller - än värre - känslomässigt. Ingenting finns heller som indikerar att barn har fått det sämre under Alliansregeringen. Ändå kommer det "slängar" i den riktningen, nu senast av Juholt i samband med hans avgång.

Även Caremakampanjen, för en ordentligt riggad kampanj var det frågan om. Vilket parti vill att våra äldre ska få en dålig vård och omsorg? Varför uppmärksammades inte de kommunala misslyckandena i bl a Piteå, Norrköping och Kalmar i samma utsträckning? Är det nån som på allvar tror att något parti vill att vinster genererade i Sverige ska gömmas i skatteparadis? Oavsett om de kommer från driften av ett vårdhem eller från något annat företagande i landet?

Man kan räkna upp fler exempel men summan av kardemumman blir att vi måste få en mer seriös politisk debatt och en mer seriös mediabevakning där riggade "drev" och överdrifter läggs i papperskorgen.

OK! Det här är ett försök att tillgodose önskemålen att återuppta min blogg. Jag provar väl ett tag innan jag gör en utvärdering om jag ska fortsätta!