tisdag 30 augusti 2011

Regeringen lagar hålen efter sossarna. Det behöver vi göra också!

När regeringen satsar 5 miljarder vilket är maximalt vad Trafikverket orkar med att omsätta kallar miljöpartiet det för "futtigt". Om man fortsätter att att fylla på när hinken är full rinner det över det borde även MP begripa? Men varför måste regeringen satsa pengarna? Jo, därför att tidigare sosseregeringar har underlåtit att sköta underhåll och reinvesteringar så att trafiksystemet höll på att kollapsa. På samma sätt har sossestyret i Söderhamn underlåtit att sköta underhåll och reinvesteringar. När det gäller idrottsanläggningar har man helt "glömt bort" att reservera pengar för underhåll och när det gäller byggnader, gator och vägar har man "lånat" till driften genom att dra ner på underhållet.
På samma sätt som regeringen nu måste lägga in extra pengar för att återställa bristerna måste även vi i Söderhamn se till att våra anläggningar underhålls. Allt annat är kapitalförstöring....

måndag 22 augusti 2011

Moderaterna vill ha ett tillgängligare Söderhamn

Har i dag gjort en intressant stadsvandring med vår riksdagsledamot Margareta B Kjellin, ett gäng moderater och några representanter för HSO. Tillsammans med vår rullstolsburne ordförande Greger Ljunggren konstaterade vi att att det finns mycket kvar att göra när det gäller tillgängligheten i Söderhamn. Vi moderater har, såväl på lokal- som på regional- och riksplanet, en politik och en vilja att "göra verkstad" av problemen. Sossarna har misslyckats i över 10 år nu.

söndag 21 augusti 2011

Dags igen för social överproduktion?

Juholt vill att kommunerna runt om i landet ska tvingas blanda bostadsrätter och hyresrätter när man bygger nya bostadsområden.....Han säger inget om hur man ska göra i de kommuner där sossarna har förbyggt sig och där man tvingas riva 100-tals lägenheter. Är det dags igen att låta planekonomin övertrumfa marknaden? Då är det bara att vänta på nästa ställe där det står tomma lägenheter som ska rivas för skattepengar.

fredag 19 augusti 2011

Små barngrupper ger lägre bullernivå

En doktorand i Umeå har (år 2011) kommit på att små barngrupper och att ljuddämpande åtgärder på möbler, leksaker, golv, väggar mm sänker ljudnivån på förskolorna. Det var något jag fick kännedom om redan 2004 efter att en vaktmästare i Mölndal hade på eget initiativ gjort bullerdämpade åtgärder i förskolorna där. Detta resulterade i en motion till kommunfullmäktige som också fick bifall. Nu är det långt från bifallna motioner till konkreta åtgärder, så jag misstänker att det fortfarande finns mycket att göra i våra förskolor (och skolor). Det behövs kanske en rapport från en doktorand för att få fart på bifallna motioner också.......

onsdag 17 augusti 2011

Företagare fruktar Söderhamn - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Företagare fruktar Söderhamn - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Vilken fruktansvärd rubrik! Nån draghjälp från lokalmedia är uppenbarligen inte att vänta men man kan ju tycka att en viss självkritik kunde vara på sin plats. Nu skulle det förmodligen inte hjälpa ett smack om tidningen skulle byta ut rubriksättare och en och annan negativ reporter. Söderhamns problem måste lösas av andra krafter och de kan inte vara på plats förrän efter valet 2014. Det är ingen tillfällighet att Söderhamn har Hälsinglands högsta arbetslöshet. Söderhamn är den enda kommunen som har haft oavbrutet sosse-styre och där är förklaringen till att vi ligger på "fel våning" i olika rankinglistor. Jag får ofta höra olika företagare, entreprenörer och idésprutor berätta hur projekt, som skulle kunna ha utvecklat centrum med omgivningar, har slagits ner av sossarna och handgångna tjänstemän. Den Jante man skulle "dräpa" i vision 2012 lever tydligen vidare i allt för stor välmåga.

tisdag 16 augusti 2011

Sjöfyllerilagen en skam för Alliansen....

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nya-sjofyllerilagen-en-skam-for-alliansen_6390077.svd

I en välskriven artikel beskriver två centerpartister det orimliga i den nya sjöfyllerilagen. Hur avgör man t ex om en båt kan framföras i mer än 15 knop? Jag blev själv stoppad för några veckor sedan i min 4 meters plasteka som definitivt inte kommer upp i några 15 knop. Nu undrar ju vän av ordning om det är farligare att åka 5 knop i en båt som kan överskrida 15 knop än att åka 5 knop i en båt som max gör 14 knop? Självklart ska kustbevakningen kolla nykterheten om en båt framförs ovarsamt eller i strid med gällande sjöregler, men att spärra utfarten från en skärgårdsrestaurang och urskillningslöst stoppa alla båtar är att gå alldeles för långt.

En klar uppmaning till våra riksdagsmän och till justitieminister Beatrice Ask är att omgående riva upp lagen i den utformning den har fått. Lagen är ett förmynderi som inte hör hemma i Alliansens politik och den gynnar varken sjösäkerheten eller arbetslinjen.


torsdag 11 augusti 2011

Dagens kommunstyrelse.....

handlade främst om budgeten.....och där kan man sakna en "helikoptersyn" på vad som kan göras i kommunen för att få fart på framtidstro och inflyttning. Bland beslutsärendena så fick värmestugan bidrag för fortsatta 6 månader men med en tydlig signal såväl till bidragssökande som till kommunala organisationen att i fortsättningen är det helt och hållet en fråga för socialnämnden.

onsdag 10 augusti 2011

Ranbo - Söderhamns egen badtunna? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Ranbo - Söderhamns egen badtunna? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Positiva reaktioner i media och positiva reaktioner bland folk "på stan". Det här är vad Söderhamn behöver säger man. Nu hoppas jag att vi kan leva upp till förväntningarna för det är så sant som det är sagt. Söderhamn behöver ett nytt ledarskap, som kan styra upp så att ansvar, resurser och befogenheter kopplas samman och förs så lång ut i organisationen som möjligt. Beslut ska tas så nära dem som är berörda av beslutet som bara är möjligt och det kräver en noga planerad och genomförd delegering. Vem ska bestämma om bordsmargarinet eller mjölken i skolbespisningen? Skolan (beställaren) eller kostchefen (leverantören)? Och ska över huvud taget skolan vara tvungen att beställa sin mat från kommunala kostchefen?

måndag 8 augusti 2011

Nu finns Alliansen Söderhamn!

Nu är det dags att vända den negativa utvecklingen i Söderhamn! I god tid före valet 2014 har vi nu officiellt bildat Alliansen Söderhamn vilket vi kungjorde vid en presskonferens på Ranbogården just i kväll den 8 augusti 2011. Att vi valde Ranbogården för presskonferensen beror på att vi arbetade fram stora delar av vårt gemensamma dokument där tidigare i sommar. Vår överenskommelse finns att läsa på http://moderat.se/web/Alliansen_Soderhamn.aspx och den kommer att följas upp genom ett alternativt budgetförslag och gemensamma yrkanden och motioner.