fredag 3 juni 2011

Kommunchef och andra tjänstetillsättningar....

Ska majoriteten ha privilegiet att tillsätta kommunchef eller ska det ske i samförstånd och enighet med oppositionen? Det är en fråga som man kanske borde ha haft svaret på innan det blev aktuellt med en rekryteringsprocess. Hur man än gör kommer kommunchefen att tvingas vara mer lojal mot majoriteten än mot oppositionen på samma sätt som huvuddelen av ledningsenhetens tjänstemän. Eftersom vi i oppositionen saknar oppositionsråd och över huvud taget plats i Rådhuset blir det svårt intill omöjligt att få saker och ting utredda utan att det "skvallras" till majoriteten. Riksdagen har sin utredningstjänst "RUT" där uppdragsgivaren "äger" frågorna och svaren tills han/hon själv beslutar sig att offentliggöra resultaten. Kanske skulle lösningen vara att majoriteten får styra över kommunchefen och att oppositionen får anställa en egen utredare? Hur som helst skulle det behövas en rejäl upprättning av vem som tillsätter vem och vem som avskedar vem i kommunen.