måndag 16 maj 2011

Skrota regioner som demokratisk idé!

Regionvalet i Västra Götaland visar tydligt att direktvalda regioner som demokratisk idé inte fungerar. Med ett valdeltagande på 43% kan man ifrågasätta om valet ens ska godkännas. Jag misstänker att siffrorna skulle vara ännu lägre om det hade varit direktval till region Gävleborg. Förutom det låga valdeltagandet kan man ifrågasätta vilket inflytande en enskild regionledamot har i ett parlament på 149, eller som i Gävleborg, 99 ledamöter. Betänk att varje ledamot skulle göra anspråk på 5 minuters talartid.....eller ska det vara så att de flesta "tiger i församlingen"?