torsdag 7 april 2011

Ingen utökning av antalet tjänster!

Vid dagens kommunstyrelse fanns ett förslag att i samband med en organisationsförändring i kommunstyrelseförvaltningen utöka antalet tjänster. Vi moderater säger absolut nej och vi har reserverat oss mot utökningen. Så länge vi har en allt för låg bemanning i barnomsorgen och skolan kommer vi att hålla emot en utökning av tjänster inom andra områden i kommunen.

måndag 4 april 2011

Varför inte skrota hela upplägget? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Varför inte skrota hela upplägget? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Anders Eklunds utmärkta ledare får mig att väcka liv i ett något avsomnat bloggande, men hur stoppar man en lavin som har satts i rörelse? Den process som under många år har skett inom landstingen kommer med all sannolikhet att fortsätta på regionnivå. Se bara på hur Hälsingland har avlövats på sjukvårdsresurser under parollen "ATG" (Allt Till Gävle). Med en regionbildning följer säkerligen en "regionhuvudstad" och då kommer det mesta att koncentreras dit. Oavsett åt vilket håll en regionbildning går kommer vi hälsingar att hamna i en ytterkant och vårt inflytande över utvecklingen blir ännu mer marginaliserat än i nuvarande region Gävleborg. Det man också måste fundera över är om en region verkligen kan bli en demokratisk organisation. Som en av 99 ledamöter i region Gävleborgs fullmäktigeförsamling utan motionsrätt och med ett sammanträde en gång per halvår känner jag mig inte särskilt delaktig i den demokratiska processen. Tyvärr finns det ett allt för stort antal titelsjuka politiker som driver regionfrågan vidare vilket gör det närmast omöjligt att få hejd på eländet.