måndag 21 februari 2011

Flyktingmottagandet drar in miljoner - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Flyktingmottagandet drar in miljoner - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Kommenterandet på HelaHälsingland är i full gång och på den låga nivå som det blir när anonyma skribenter får breda ut sig. Uppenbart är att Socialdemokraterna ser flyktingarna som en inkomstkälla och att "smånassarna" ser dem som en utgift. Många har också svårt att skilja på flyktingar med uppehållstillstånd, asylsökande och arbetskraftsinvandring. Så blir det i en kommun där klyftorna och främlingsfientligheten växer på grund av ett enpartistyre under allt för många år. Människor har alltid flyttat omkring av en eller annan anledning. Många flyttar frivilligt för att hitta en bättre tillvaro, men för en del människor är en flytt enda möjligheten att slippa förföljelse och trakasserier. Vi moderater anser att Sverige ska föra en asylpolitik som är generös mot dem som behöver en fristad. Samtidigt kan vi inte ensamma stå som garant för humaniteten. Fler länder ta sitt ansvar för flyktingmottagandet och det arbetar vi för i EU och i FN. På samma sätt måste fler kommuner ta ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige. Söderhamn har tagit på sig ett allt för stort mottagande under de senaste åren, såväl när det gäller de med uppehållstillstånd och de asylsökande. Nu har kommunstyrelsen beslutat minska antalet kommunplacerade till 50 per år och där ingår också ensamkommande barn (24 st). Det som återstår är att förmå Migrationsverket att ytterligare minska asylförläggningen i kommunen.

Vår inställning är att alla som kommer hit också ska göra rätt för sig. Ingen ska komma hit och kräva att bli försörjd. Här finns det en del "signaler" att det integrationsarbete som har skett i kommunen inte har har varit helt optimalt och att det är en av faktorerna bakom det ökade försörjningsstödet (socialbidraget). Flyktingmottagning ska varken vara en försörjningsinstitution för partitrogna eller en belastning för samhället. Flyktingmottagning ska ske av humanitära skäl och med stor ödmjukhet från såväl samhället som från flyktingarna oavsett åt vilket håll de ekonomiska kalkylerna slår.

torsdag 17 februari 2011

Glömda vallöften - Insändare - www.helahalsingland.se

Glömda vallöften - Insändare - www.helahalsingland.se

"Sven-Erik Lindestam gick till val på mer personal till förskola och skola. Det har han glömt bort! Men inte jag för jag röstade på honom just av det skälet." Så går det om man satsar på fel häst. Vi moderater gick också till val på mer personal i barnomsorgen, skolan och äldrevården men det fanns en väsentlig skillnad. Vi hade också lösningen på varifrån personalen skulle komma. Inte från en högre kommunalskatt, där ligger vi redan en bra bit över riksgenomsnittet. Däremot har kommunen mer än 250 fler anställda än jämförbara kommuner. Det måste alltså finnas tjänster som kan flyttas till skolan och omsorgen och det är där resurserna ska tas.

söndag 6 februari 2011

Hur ska vi ha det i Söderhamn?

Som politiker vill jag givetvis genomföra det som mina väljare önskar och jag får god vägledning genom människor som hör av sig på olika sätt till mig eller mina partikamrater. Jag blir dock bekymrad när jag läser kommentarer till artiklar i ortstidningen. Nästan alla anonyma och i en proportion som knappast överensstämmer med det stora flertalet Söderhamnares åsikter. De senaste dagarna kan man räkna ihop 42 kommentarer som engagerar sig för eller emot bandyhall. 25 kommentarer om det som tidningen kallar för "topp-politiker" som har länkat till tveksamma sidor på Internet. 12 kommentarer om lärartätheten och 11 kommentarer om barnfattigdomen. Bara 2 kommentarer om tillgängligheten till våra gemensamma miljöer. Det står givetvis tidningen fritt att hålla öppet för anonyma kommentarer och det är kanske också en "ventil" för en del vilsekomna att kunna få "släppa på trycket", men man måste också fundera om och hur det något snedvridna kommenterandet påverkar den allmänna opinionen. Vad tycker tidningen själv om att 42 personer lägger sin själ i bandyhallfrågan och endast två bryr sig om tillgängligheten? Och vad tycker Söderhamnaren i gemen....inte bara den klick som anonymt breder ut sig i kommentarspalten?

lördag 5 februari 2011

Här finns landets sämsta lärartäthet - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Här finns landets sämsta lärartäthet - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Vi moderater har under hela förra mandatperioden försökt att få gehör för en omfördelning av tjänster till skolan och omsorgen. Enligt SKL:s statistik har Söderhamn drygt 250 kommunalt anställda fler än jämförbara kommuner. Ändå har vi lägre bemanning i skolan och omsorgen. Vi har en krona högre kommunalskatt än genomsnittskommunen, så den enda möjligheten att öka resurserna i skolan/omsorgen är att omfördela inom de resurser vi redan har.

torsdag 3 februari 2011

Budgetdialogdebatt

Förnyelse är vad Söderhamn behöver och en liten början på något nytt var budgetdialogdebatten i fullmäktige. Ett par onödiga försök från Lindestam och Gard att försöka föra in rikspolitiken, något som vi tidigare har hållit utanför fullmäktiges diskussioner. Som jag sa i mitt första inlägg borde vi ha haft den här debatten före valet. Då hade kanske åsiktsskillnaderna framträtt tydligare och valresultatet blivit ett annat.