tisdag 25 januari 2011

Beslutar om överförmyndarflytt - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Beslutar om överförmyndarflytt - Söderhamn C - www.helahalsingland.se
Vi moderater säger absolut NEJ till denna sammanslagning. Här har man börjat i alldeles fel ända. I det onödiga organet Hälsingerådet sökte de socialdemokratiska kommunalråden områden där man skulle kunna samverka. Det har resulterat i att Söderhamn redan har släppt räddningstjänsten och alkoholhandläggningen till Bollnäs och nu vill man "avlöva" Söderhamn ytterligare. Överförmyndarverksamheten skall vara kvar i Söderhamn punkt slut!!!

tisdag 18 januari 2011

Striden o(M) valstugan går vidare - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Striden o(M) valstugan går vidare - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Sanningen om valstugan!

1. Vi ställde stugan exakt på av kommunen anvisad plats.
2. På morgonen efter körde korvgubben på stugan med sin korvvagn och skadade hängränna/stuprör.
3. När "vårt folk" kom till platsen erkände inte korvgubben att han förorsakat skadan.
4. När jag kom till platsen ringde jag polisen och bad om hjälp med "medling".
5. Polisen kom och korvgubben tog på sig att han förorsakat skadan.
6. Kommunen meddelade oss att korvgubben var missnöjd med placeringen av valstugan och vi ställde upp på att träffa korvgubben och en kommuntjänsteman morgonen därefter.
7. Jag träffade korvgubben och kommuntjänstemannen och var vänlig nog att medge en flytt av stugan trots att den stod på den plats vi fått tilldelad.
8. När valet var över hade inte korvgubben ordnat någon reparation av stugan och vi skulle sälja stugan för omedelbar bortforsling.
9. Vi beställde därför reparation av den enda då tillgängliga plåtslagaren Silvnäs och bad att räkningen skulle skickas till korvgubben.
10. Silvnäs meddelade att korvgubben vägrar att betala räkningen och skickar en räkning på 3 700 kronor till oss.
11. Vi betalar räkningen till Silvnäs och skickar motsvarande räkning till korvgubben.
12. Kuriren skriver en artikel (18/1) med en del felaktigheter. Artikeln kommenteras på web-tidningen av ett 10-tal personer som inte vet vad som egentligen har hänt.
13. När jag skickar en korrigerande kommentar tas den inte i web-tidningen!!!

Vad som är tråkigt i den här situationen är att korvgubben råkade köra på vår valstuga. Jag kan ha förståelse för att korvgubben var missnöjd med placeringen av valstugan och det är aldrig roligt att förorsaka en skada på annans egendom. Det var dock han som körde på valstugan och inte tvärtom! Den som förorsakar en trafikskada är naturligtvis skyldig att ersätta den som fått sin egendom skadad. I det här fallet fanns det flera veckor där korvgubben kunde ha ordnat med reparationen. När så inte skedde var vi tvungna att själva beställa reparationen eftersom stugan skulle säljas.

Vi är en relativt fattig förening vars enda inkomster kommer från kommunalt partistöd och medlemsavgifter och vi har inte ekonomi till att betala skador som andra har åsamkat oss. Att Kuriren väljer att framställa denna händelse med en negativ vinkling för oss moderater må vara deras sak. Men när man framför felaktiga uppgifter och dessutom refuserar korrigerande kommentarer sjunker mitt förtroende för tidningens objektivitet ordentligt! När det gäller den berörda plåtfirmans prissättning och fakturahantering får var och en bedöma om man vågar anlita dem i fortsättningen.

fredag 14 januari 2011

Kommunstyrelsen 13 jan

Första sammanträdet med nya kommunstyrelsen och den är verkligen ny! Vi är endast tre (3) ledamöter kvar från förra mandatperioden. Under fm en rejäl genomgång av budgetprocessen av vår eminenta ekonomichef C-G Eriksson. Därutöver inga större frågor på dagordningen. En reservation gällande mer pengar till ungdomslyftet var väl den enda meningsskiljaktigheten.
Som kuriosa kan jag nu titulera mig som ersättare i Hemvärnets förtroenderåd i Skog :)

tisdag 11 januari 2011

Saltet på vägarna.....

I går körde jag E45:an från Torsby via Malung och Mora. Osaltad vägbana. Något moddigt första biten, men genom Dalarna perfekt renskrapad väg med bra fäste för mina odubbade vinterdäck. Från Mora tog jag väg 70 till Rättvik och sedan väg 80 via Falun till Gävle. Saltad slaskig väg och där det var dubbla körbanor, moddigt och slirigt i omkörningsfilen. Efter ett sammanträde i Gävle blev det E4:an till Söderhamn och där förbrukade jag mer spolarvätska än bensin. Varför i h-e kan man inte lära sig av väghållningen på E45:an och hålla vägarna rena utan salt?

Idag åkte jag i saltsprutet från Söderhamn till Mokorset (väg 50). Där vek jag av och körde på bra vit vinterväg (lite dåligt urskrapad) via Bergvik till Stråtjära. Det måste vara bättre såväl från trafiksäkerhetssynpunkt som miljösynpunkt att sluta salta och skrapa bättre!!

söndag 9 januari 2011

Rast upphör!!!

God fortsättning!
Efter några avkopplande veckor i Värmland/Stockholm/Värmland är det dags att återvända till Söderhamn och politiken. Först en mellanlandning i Gävle för valberedning och på onsdag första mötet med nya KF-gruppen. Torsdag första kommunstyrelsen med nya "besättningen" och sedan rullar det på.