torsdag 15 september 2011

Facebook...

Mina kommentarer kommer en tid framöver att läggas ut på Facebook. Där hittar du mig om du söker på Hans Sundgren. (Bloggen får alltså vila en stund).

fredag 2 september 2011

Hellre vänta än att hoppa i fel säng

Svar på insändare 31/8 http://helahalsingland.se/asiktstorget/insandare/1.3857096-porten-till-norrland-eller-avkrok-i-svealand-

Uppsala har tydligt sagt ifrån när det gäller att bilda region ihop med vårt län skriver Marcus Häggström (MP) (31/8) uppenbarligen utan att reflektera varför.

Att Uppsala län med 10:37 i landstingsskatt och starka resultat i öppna jämförelser av sjukvården säger nej till att "gifta sig" med ett vanskött Gävleborg med 11:17 i landstingsskatt och relativt dåliga resultat i sjukvårdsjämförelsen är ganska naturligt. Ska Gävleborgs län bli en intressant samarbetspartner måste det till ett majoritetsskifte i såväl landstinget som regionen. Att i stället söka samverkan med lika vanskötta Dalarnas län och Jämtland med katastrofresultat i öppna jämförelsen om cancervården skulle förmodligen sänka Gävleborg ytterligare några snäpp i såväl ekonomi som resultat inom sjukvården. Då är det förmodligen bättre att Gävleborg står ensamt tills att någon bättre lösning dyker upp.

Hans Sundgren, gruppledare Moderaterna Söderhamn

tisdag 30 augusti 2011

Regeringen lagar hålen efter sossarna. Det behöver vi göra också!

När regeringen satsar 5 miljarder vilket är maximalt vad Trafikverket orkar med att omsätta kallar miljöpartiet det för "futtigt". Om man fortsätter att att fylla på när hinken är full rinner det över det borde även MP begripa? Men varför måste regeringen satsa pengarna? Jo, därför att tidigare sosseregeringar har underlåtit att sköta underhåll och reinvesteringar så att trafiksystemet höll på att kollapsa. På samma sätt har sossestyret i Söderhamn underlåtit att sköta underhåll och reinvesteringar. När det gäller idrottsanläggningar har man helt "glömt bort" att reservera pengar för underhåll och när det gäller byggnader, gator och vägar har man "lånat" till driften genom att dra ner på underhållet.
På samma sätt som regeringen nu måste lägga in extra pengar för att återställa bristerna måste även vi i Söderhamn se till att våra anläggningar underhålls. Allt annat är kapitalförstöring....

måndag 22 augusti 2011

Moderaterna vill ha ett tillgängligare Söderhamn

Har i dag gjort en intressant stadsvandring med vår riksdagsledamot Margareta B Kjellin, ett gäng moderater och några representanter för HSO. Tillsammans med vår rullstolsburne ordförande Greger Ljunggren konstaterade vi att att det finns mycket kvar att göra när det gäller tillgängligheten i Söderhamn. Vi moderater har, såväl på lokal- som på regional- och riksplanet, en politik och en vilja att "göra verkstad" av problemen. Sossarna har misslyckats i över 10 år nu.

söndag 21 augusti 2011

Dags igen för social överproduktion?

Juholt vill att kommunerna runt om i landet ska tvingas blanda bostadsrätter och hyresrätter när man bygger nya bostadsområden.....Han säger inget om hur man ska göra i de kommuner där sossarna har förbyggt sig och där man tvingas riva 100-tals lägenheter. Är det dags igen att låta planekonomin övertrumfa marknaden? Då är det bara att vänta på nästa ställe där det står tomma lägenheter som ska rivas för skattepengar.

fredag 19 augusti 2011

Små barngrupper ger lägre bullernivå

En doktorand i Umeå har (år 2011) kommit på att små barngrupper och att ljuddämpande åtgärder på möbler, leksaker, golv, väggar mm sänker ljudnivån på förskolorna. Det var något jag fick kännedom om redan 2004 efter att en vaktmästare i Mölndal hade på eget initiativ gjort bullerdämpade åtgärder i förskolorna där. Detta resulterade i en motion till kommunfullmäktige som också fick bifall. Nu är det långt från bifallna motioner till konkreta åtgärder, så jag misstänker att det fortfarande finns mycket att göra i våra förskolor (och skolor). Det behövs kanske en rapport från en doktorand för att få fart på bifallna motioner också.......

onsdag 17 augusti 2011

Företagare fruktar Söderhamn - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Företagare fruktar Söderhamn - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Vilken fruktansvärd rubrik! Nån draghjälp från lokalmedia är uppenbarligen inte att vänta men man kan ju tycka att en viss självkritik kunde vara på sin plats. Nu skulle det förmodligen inte hjälpa ett smack om tidningen skulle byta ut rubriksättare och en och annan negativ reporter. Söderhamns problem måste lösas av andra krafter och de kan inte vara på plats förrän efter valet 2014. Det är ingen tillfällighet att Söderhamn har Hälsinglands högsta arbetslöshet. Söderhamn är den enda kommunen som har haft oavbrutet sosse-styre och där är förklaringen till att vi ligger på "fel våning" i olika rankinglistor. Jag får ofta höra olika företagare, entreprenörer och idésprutor berätta hur projekt, som skulle kunna ha utvecklat centrum med omgivningar, har slagits ner av sossarna och handgångna tjänstemän. Den Jante man skulle "dräpa" i vision 2012 lever tydligen vidare i allt för stor välmåga.

tisdag 16 augusti 2011

Sjöfyllerilagen en skam för Alliansen....

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nya-sjofyllerilagen-en-skam-for-alliansen_6390077.svd

I en välskriven artikel beskriver två centerpartister det orimliga i den nya sjöfyllerilagen. Hur avgör man t ex om en båt kan framföras i mer än 15 knop? Jag blev själv stoppad för några veckor sedan i min 4 meters plasteka som definitivt inte kommer upp i några 15 knop. Nu undrar ju vän av ordning om det är farligare att åka 5 knop i en båt som kan överskrida 15 knop än att åka 5 knop i en båt som max gör 14 knop? Självklart ska kustbevakningen kolla nykterheten om en båt framförs ovarsamt eller i strid med gällande sjöregler, men att spärra utfarten från en skärgårdsrestaurang och urskillningslöst stoppa alla båtar är att gå alldeles för långt.

En klar uppmaning till våra riksdagsmän och till justitieminister Beatrice Ask är att omgående riva upp lagen i den utformning den har fått. Lagen är ett förmynderi som inte hör hemma i Alliansens politik och den gynnar varken sjösäkerheten eller arbetslinjen.


torsdag 11 augusti 2011

Dagens kommunstyrelse.....

handlade främst om budgeten.....och där kan man sakna en "helikoptersyn" på vad som kan göras i kommunen för att få fart på framtidstro och inflyttning. Bland beslutsärendena så fick värmestugan bidrag för fortsatta 6 månader men med en tydlig signal såväl till bidragssökande som till kommunala organisationen att i fortsättningen är det helt och hållet en fråga för socialnämnden.

onsdag 10 augusti 2011

Ranbo - Söderhamns egen badtunna? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Ranbo - Söderhamns egen badtunna? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Positiva reaktioner i media och positiva reaktioner bland folk "på stan". Det här är vad Söderhamn behöver säger man. Nu hoppas jag att vi kan leva upp till förväntningarna för det är så sant som det är sagt. Söderhamn behöver ett nytt ledarskap, som kan styra upp så att ansvar, resurser och befogenheter kopplas samman och förs så lång ut i organisationen som möjligt. Beslut ska tas så nära dem som är berörda av beslutet som bara är möjligt och det kräver en noga planerad och genomförd delegering. Vem ska bestämma om bordsmargarinet eller mjölken i skolbespisningen? Skolan (beställaren) eller kostchefen (leverantören)? Och ska över huvud taget skolan vara tvungen att beställa sin mat från kommunala kostchefen?

måndag 8 augusti 2011

Nu finns Alliansen Söderhamn!

Nu är det dags att vända den negativa utvecklingen i Söderhamn! I god tid före valet 2014 har vi nu officiellt bildat Alliansen Söderhamn vilket vi kungjorde vid en presskonferens på Ranbogården just i kväll den 8 augusti 2011. Att vi valde Ranbogården för presskonferensen beror på att vi arbetade fram stora delar av vårt gemensamma dokument där tidigare i sommar. Vår överenskommelse finns att läsa på http://moderat.se/web/Alliansen_Soderhamn.aspx och den kommer att följas upp genom ett alternativt budgetförslag och gemensamma yrkanden och motioner.

fredag 3 juni 2011

Kommunchef och andra tjänstetillsättningar....

Ska majoriteten ha privilegiet att tillsätta kommunchef eller ska det ske i samförstånd och enighet med oppositionen? Det är en fråga som man kanske borde ha haft svaret på innan det blev aktuellt med en rekryteringsprocess. Hur man än gör kommer kommunchefen att tvingas vara mer lojal mot majoriteten än mot oppositionen på samma sätt som huvuddelen av ledningsenhetens tjänstemän. Eftersom vi i oppositionen saknar oppositionsråd och över huvud taget plats i Rådhuset blir det svårt intill omöjligt att få saker och ting utredda utan att det "skvallras" till majoriteten. Riksdagen har sin utredningstjänst "RUT" där uppdragsgivaren "äger" frågorna och svaren tills han/hon själv beslutar sig att offentliggöra resultaten. Kanske skulle lösningen vara att majoriteten får styra över kommunchefen och att oppositionen får anställa en egen utredare? Hur som helst skulle det behövas en rejäl upprättning av vem som tillsätter vem och vem som avskedar vem i kommunen.

måndag 16 maj 2011

Skrota regioner som demokratisk idé!

Regionvalet i Västra Götaland visar tydligt att direktvalda regioner som demokratisk idé inte fungerar. Med ett valdeltagande på 43% kan man ifrågasätta om valet ens ska godkännas. Jag misstänker att siffrorna skulle vara ännu lägre om det hade varit direktval till region Gävleborg. Förutom det låga valdeltagandet kan man ifrågasätta vilket inflytande en enskild regionledamot har i ett parlament på 149, eller som i Gävleborg, 99 ledamöter. Betänk att varje ledamot skulle göra anspråk på 5 minuters talartid.....eller ska det vara så att de flesta "tiger i församlingen"?

torsdag 7 april 2011

Ingen utökning av antalet tjänster!

Vid dagens kommunstyrelse fanns ett förslag att i samband med en organisationsförändring i kommunstyrelseförvaltningen utöka antalet tjänster. Vi moderater säger absolut nej och vi har reserverat oss mot utökningen. Så länge vi har en allt för låg bemanning i barnomsorgen och skolan kommer vi att hålla emot en utökning av tjänster inom andra områden i kommunen.

måndag 4 april 2011

Varför inte skrota hela upplägget? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Varför inte skrota hela upplägget? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Anders Eklunds utmärkta ledare får mig att väcka liv i ett något avsomnat bloggande, men hur stoppar man en lavin som har satts i rörelse? Den process som under många år har skett inom landstingen kommer med all sannolikhet att fortsätta på regionnivå. Se bara på hur Hälsingland har avlövats på sjukvårdsresurser under parollen "ATG" (Allt Till Gävle). Med en regionbildning följer säkerligen en "regionhuvudstad" och då kommer det mesta att koncentreras dit. Oavsett åt vilket håll en regionbildning går kommer vi hälsingar att hamna i en ytterkant och vårt inflytande över utvecklingen blir ännu mer marginaliserat än i nuvarande region Gävleborg. Det man också måste fundera över är om en region verkligen kan bli en demokratisk organisation. Som en av 99 ledamöter i region Gävleborgs fullmäktigeförsamling utan motionsrätt och med ett sammanträde en gång per halvår känner jag mig inte särskilt delaktig i den demokratiska processen. Tyvärr finns det ett allt för stort antal titelsjuka politiker som driver regionfrågan vidare vilket gör det närmast omöjligt att få hejd på eländet.

måndag 21 februari 2011

Flyktingmottagandet drar in miljoner - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Flyktingmottagandet drar in miljoner - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Kommenterandet på HelaHälsingland är i full gång och på den låga nivå som det blir när anonyma skribenter får breda ut sig. Uppenbart är att Socialdemokraterna ser flyktingarna som en inkomstkälla och att "smånassarna" ser dem som en utgift. Många har också svårt att skilja på flyktingar med uppehållstillstånd, asylsökande och arbetskraftsinvandring. Så blir det i en kommun där klyftorna och främlingsfientligheten växer på grund av ett enpartistyre under allt för många år. Människor har alltid flyttat omkring av en eller annan anledning. Många flyttar frivilligt för att hitta en bättre tillvaro, men för en del människor är en flytt enda möjligheten att slippa förföljelse och trakasserier. Vi moderater anser att Sverige ska föra en asylpolitik som är generös mot dem som behöver en fristad. Samtidigt kan vi inte ensamma stå som garant för humaniteten. Fler länder ta sitt ansvar för flyktingmottagandet och det arbetar vi för i EU och i FN. På samma sätt måste fler kommuner ta ansvar för de flyktingar som kommer till Sverige. Söderhamn har tagit på sig ett allt för stort mottagande under de senaste åren, såväl när det gäller de med uppehållstillstånd och de asylsökande. Nu har kommunstyrelsen beslutat minska antalet kommunplacerade till 50 per år och där ingår också ensamkommande barn (24 st). Det som återstår är att förmå Migrationsverket att ytterligare minska asylförläggningen i kommunen.

Vår inställning är att alla som kommer hit också ska göra rätt för sig. Ingen ska komma hit och kräva att bli försörjd. Här finns det en del "signaler" att det integrationsarbete som har skett i kommunen inte har har varit helt optimalt och att det är en av faktorerna bakom det ökade försörjningsstödet (socialbidraget). Flyktingmottagning ska varken vara en försörjningsinstitution för partitrogna eller en belastning för samhället. Flyktingmottagning ska ske av humanitära skäl och med stor ödmjukhet från såväl samhället som från flyktingarna oavsett åt vilket håll de ekonomiska kalkylerna slår.

torsdag 17 februari 2011

Glömda vallöften - Insändare - www.helahalsingland.se

Glömda vallöften - Insändare - www.helahalsingland.se

"Sven-Erik Lindestam gick till val på mer personal till förskola och skola. Det har han glömt bort! Men inte jag för jag röstade på honom just av det skälet." Så går det om man satsar på fel häst. Vi moderater gick också till val på mer personal i barnomsorgen, skolan och äldrevården men det fanns en väsentlig skillnad. Vi hade också lösningen på varifrån personalen skulle komma. Inte från en högre kommunalskatt, där ligger vi redan en bra bit över riksgenomsnittet. Däremot har kommunen mer än 250 fler anställda än jämförbara kommuner. Det måste alltså finnas tjänster som kan flyttas till skolan och omsorgen och det är där resurserna ska tas.

söndag 6 februari 2011

Hur ska vi ha det i Söderhamn?

Som politiker vill jag givetvis genomföra det som mina väljare önskar och jag får god vägledning genom människor som hör av sig på olika sätt till mig eller mina partikamrater. Jag blir dock bekymrad när jag läser kommentarer till artiklar i ortstidningen. Nästan alla anonyma och i en proportion som knappast överensstämmer med det stora flertalet Söderhamnares åsikter. De senaste dagarna kan man räkna ihop 42 kommentarer som engagerar sig för eller emot bandyhall. 25 kommentarer om det som tidningen kallar för "topp-politiker" som har länkat till tveksamma sidor på Internet. 12 kommentarer om lärartätheten och 11 kommentarer om barnfattigdomen. Bara 2 kommentarer om tillgängligheten till våra gemensamma miljöer. Det står givetvis tidningen fritt att hålla öppet för anonyma kommentarer och det är kanske också en "ventil" för en del vilsekomna att kunna få "släppa på trycket", men man måste också fundera om och hur det något snedvridna kommenterandet påverkar den allmänna opinionen. Vad tycker tidningen själv om att 42 personer lägger sin själ i bandyhallfrågan och endast två bryr sig om tillgängligheten? Och vad tycker Söderhamnaren i gemen....inte bara den klick som anonymt breder ut sig i kommentarspalten?

lördag 5 februari 2011

Här finns landets sämsta lärartäthet - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Här finns landets sämsta lärartäthet - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Vi moderater har under hela förra mandatperioden försökt att få gehör för en omfördelning av tjänster till skolan och omsorgen. Enligt SKL:s statistik har Söderhamn drygt 250 kommunalt anställda fler än jämförbara kommuner. Ändå har vi lägre bemanning i skolan och omsorgen. Vi har en krona högre kommunalskatt än genomsnittskommunen, så den enda möjligheten att öka resurserna i skolan/omsorgen är att omfördela inom de resurser vi redan har.

torsdag 3 februari 2011

Budgetdialogdebatt

Förnyelse är vad Söderhamn behöver och en liten början på något nytt var budgetdialogdebatten i fullmäktige. Ett par onödiga försök från Lindestam och Gard att försöka föra in rikspolitiken, något som vi tidigare har hållit utanför fullmäktiges diskussioner. Som jag sa i mitt första inlägg borde vi ha haft den här debatten före valet. Då hade kanske åsiktsskillnaderna framträtt tydligare och valresultatet blivit ett annat.

tisdag 25 januari 2011

Beslutar om överförmyndarflytt - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Beslutar om överförmyndarflytt - Söderhamn C - www.helahalsingland.se
Vi moderater säger absolut NEJ till denna sammanslagning. Här har man börjat i alldeles fel ända. I det onödiga organet Hälsingerådet sökte de socialdemokratiska kommunalråden områden där man skulle kunna samverka. Det har resulterat i att Söderhamn redan har släppt räddningstjänsten och alkoholhandläggningen till Bollnäs och nu vill man "avlöva" Söderhamn ytterligare. Överförmyndarverksamheten skall vara kvar i Söderhamn punkt slut!!!

tisdag 18 januari 2011

Striden o(M) valstugan går vidare - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Striden o(M) valstugan går vidare - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Sanningen om valstugan!

1. Vi ställde stugan exakt på av kommunen anvisad plats.
2. På morgonen efter körde korvgubben på stugan med sin korvvagn och skadade hängränna/stuprör.
3. När "vårt folk" kom till platsen erkände inte korvgubben att han förorsakat skadan.
4. När jag kom till platsen ringde jag polisen och bad om hjälp med "medling".
5. Polisen kom och korvgubben tog på sig att han förorsakat skadan.
6. Kommunen meddelade oss att korvgubben var missnöjd med placeringen av valstugan och vi ställde upp på att träffa korvgubben och en kommuntjänsteman morgonen därefter.
7. Jag träffade korvgubben och kommuntjänstemannen och var vänlig nog att medge en flytt av stugan trots att den stod på den plats vi fått tilldelad.
8. När valet var över hade inte korvgubben ordnat någon reparation av stugan och vi skulle sälja stugan för omedelbar bortforsling.
9. Vi beställde därför reparation av den enda då tillgängliga plåtslagaren Silvnäs och bad att räkningen skulle skickas till korvgubben.
10. Silvnäs meddelade att korvgubben vägrar att betala räkningen och skickar en räkning på 3 700 kronor till oss.
11. Vi betalar räkningen till Silvnäs och skickar motsvarande räkning till korvgubben.
12. Kuriren skriver en artikel (18/1) med en del felaktigheter. Artikeln kommenteras på web-tidningen av ett 10-tal personer som inte vet vad som egentligen har hänt.
13. När jag skickar en korrigerande kommentar tas den inte i web-tidningen!!!

Vad som är tråkigt i den här situationen är att korvgubben råkade köra på vår valstuga. Jag kan ha förståelse för att korvgubben var missnöjd med placeringen av valstugan och det är aldrig roligt att förorsaka en skada på annans egendom. Det var dock han som körde på valstugan och inte tvärtom! Den som förorsakar en trafikskada är naturligtvis skyldig att ersätta den som fått sin egendom skadad. I det här fallet fanns det flera veckor där korvgubben kunde ha ordnat med reparationen. När så inte skedde var vi tvungna att själva beställa reparationen eftersom stugan skulle säljas.

Vi är en relativt fattig förening vars enda inkomster kommer från kommunalt partistöd och medlemsavgifter och vi har inte ekonomi till att betala skador som andra har åsamkat oss. Att Kuriren väljer att framställa denna händelse med en negativ vinkling för oss moderater må vara deras sak. Men när man framför felaktiga uppgifter och dessutom refuserar korrigerande kommentarer sjunker mitt förtroende för tidningens objektivitet ordentligt! När det gäller den berörda plåtfirmans prissättning och fakturahantering får var och en bedöma om man vågar anlita dem i fortsättningen.

fredag 14 januari 2011

Kommunstyrelsen 13 jan

Första sammanträdet med nya kommunstyrelsen och den är verkligen ny! Vi är endast tre (3) ledamöter kvar från förra mandatperioden. Under fm en rejäl genomgång av budgetprocessen av vår eminenta ekonomichef C-G Eriksson. Därutöver inga större frågor på dagordningen. En reservation gällande mer pengar till ungdomslyftet var väl den enda meningsskiljaktigheten.
Som kuriosa kan jag nu titulera mig som ersättare i Hemvärnets förtroenderåd i Skog :)

tisdag 11 januari 2011

Saltet på vägarna.....

I går körde jag E45:an från Torsby via Malung och Mora. Osaltad vägbana. Något moddigt första biten, men genom Dalarna perfekt renskrapad väg med bra fäste för mina odubbade vinterdäck. Från Mora tog jag väg 70 till Rättvik och sedan väg 80 via Falun till Gävle. Saltad slaskig väg och där det var dubbla körbanor, moddigt och slirigt i omkörningsfilen. Efter ett sammanträde i Gävle blev det E4:an till Söderhamn och där förbrukade jag mer spolarvätska än bensin. Varför i h-e kan man inte lära sig av väghållningen på E45:an och hålla vägarna rena utan salt?

Idag åkte jag i saltsprutet från Söderhamn till Mokorset (väg 50). Där vek jag av och körde på bra vit vinterväg (lite dåligt urskrapad) via Bergvik till Stråtjära. Det måste vara bättre såväl från trafiksäkerhetssynpunkt som miljösynpunkt att sluta salta och skrapa bättre!!

söndag 9 januari 2011

Rast upphör!!!

God fortsättning!
Efter några avkopplande veckor i Värmland/Stockholm/Värmland är det dags att återvända till Söderhamn och politiken. Först en mellanlandning i Gävle för valberedning och på onsdag första mötet med nya KF-gruppen. Torsdag första kommunstyrelsen med nya "besättningen" och sedan rullar det på.