tisdag 30 november 2010

Nya fullmäktige

I går var det dags för första "riktiga" fullmäktige och det blev en riktigt bra föreställning. Nyvalde 1: vice ordf Isabel Hildén gjorde en bra debut som ordförande, så ordinarie ordförande får gärna ha förhinder vid fler tillfällen. Debattklimatet kändes öppnare än i föregående församling och jag hoppas att vi, trots den tydliga uppdelningen i en majoritet och en opposition, kan fortsätta med en saklig och hövlig nivå i den nya församlingen. Det negativa inslaget var vänstersidans fortsatta motstånd mot valfrihet och mångfald när det gäller äldreomsorgen. Ett motstånd som i nya fullmäktige endast omfattar en enda rösts övervikt och någon gång måste väl även 2000-talet komma till Söderhamn.

måndag 29 november 2010

Demokratins brister....

Den representativa demokratin är det minst sämsta systemet för att styra ett land eller en kommun. Människor får rösta vart fjärde år och valsystemet fungerar sisådär...och när väl röstsammanräkningen är klar utbryter ett mycket känsligt skede i partierna. Nu ska posterna fördelas, först mellan partier och partigrupper, och sedan inom resp parti. Sen ska det diskuteras gruppledararvoden, oppositionsrådsplatser, nämnd- och styrelseordföranden och "vanliga" ledamotsplatser och här kommer ofta människans sämre sida fram. Här används hot om att lämna samarbeten mellan partier och här hotar man med - och även verkställer - avhopp från de partier man i valet har fått förtroende att representera. Jag tycker att det är oerhört lågt när man sedan deklarerar att man tänker behålla de platser i riksdag och fullmäktige man valts till på en partilista.
Ett fullständigt perfekt och rättvist demokratiskt system är förmodligen en utopi, men nog skulle man önska sig en betydligt bättre etik och moral, och en vilja att tjäna medborgarna mer än sig själva, hos de personer som engagerar sig i politiken.

fredag 26 november 2010

Regionfullmäktige i Bollnäs 26/11

Att dra ihop 99 ledamöter + en del tjänstemän till ett regionfullmäktige med en dagordning som var lika gles som min frisyr kändes inte riktigt begåvat. Särskilt inte som det var en av vinterns första riktiga busvädersdagar. Jag tror inte att regionsbildningarna leder till nåt annat än en massa extra "stolar" för människor som vill ha en titel och en hel- eller deltidsförsörjning via politiken. Som om det inte räckte med den byråkrati som landstingen står för redan idag. Ansvaret och finansifieringen av den grundläggande sjukvården och omsorgen bör ske genom kommunernas försorg och den mer kvalificerad sjukvården bör skötas av staten. Med två skattenivåer skulle det bli betydligt tydligare hur ansvaret, befogenheterna och resurserna ska fördelas.

måndag 22 november 2010

Kalla fakta

Av gårdagens Kalla fakta (TV4) kunde man helt klart konstatera att Sverigedemokraterna absolut inte är lösningen på Söderhamns problem. Inte heller är det någon lösning att det parti som har skapat problemen kommer att fortsätta (s)tyra kommunen i fyra år till. Det ena "SD-partiet" vill inte ens prata med en invandrare. Det andra "SD-partiet" ser invandrarna som nånting som skapar arbetstillfällen åt sina egna. Undrar just hur många sossar som har fått jobb hos Migrationsverket, SFI, Amicus och andra invandrarrelaterade verksamheter. Vi moderater står stadigt när det gäller invandringen.
  1. Det är bra att människor vill komma till Sverige - det visar att Sverige är ett bra land att leva i!
  2. Människor som är förföljda ska få en fristad här - rätten att söka asyl är fundamental och fastlagd i internationella konventioner!
  3. Alla som kommer hit ska arbeta och göra rätt för sig - ingen har rätt att begära att ett land ska ställa upp med försörjning.

lördag 20 november 2010

BUN

Den nya skollagen tydliggör ansvaret när det gäller att anordna utbildningen så att alla elevers behov blir tillgodosett betydligt bättre än den gamla. Bl a får nu rektorerna möjlighet att själva besluta om stödgrupper för de elever som behöver en annan miljö och pedagogik för att klara skolan. Tidigare skulle sådana insatser beslutas av politikerna, något som knappast låg inom politikens kompetensområde.

Vad som är olyckligt är att man går ut i media och meddelar att de grupper som finns ska läggas ner utan att berätta hela sanningen. Nu har man oroat elever och föräldrar i onödan. Överföringen av ansvaret till rektorerna har kunnat genomföras helt utan förändringar av verksamheten.

söndag 14 november 2010

Slut på kompromissandet!

Många politiska bloggar har lagts ner eller åtminstone tappat tempo efter valet. Så också den här bloggen. Jag ska dock försöka bättra mig och hålla bloggen levande, så att den blir intressant för er som läser den. Till att börja med vill jag kommentera det nya politiska läge som uppstått i Söderhamn. Efter de förödande nedläggningarna av F15 och Ericsson enades partierna om att tona ner de partiskiljande åsikterna och fokusera på att föra Söderhamn ur krisen. Socialdemokraterna styrde 1998 till 2002 med stöd av Vänsterpartiet (tillsammans 31 mandat). Mellan 2002 och 2006 med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet (tillsammans 37 mandat) och 2006-2010 med stöd av Centerpartiet (tillsammans 30 mandat). Man kan därför knappast tala om att Söderhamn har haft en reell opposition under de senaste 12 åren. Tyvärr har den nedtonade oppositionspolitiken inte gynnat utvecklingen i Söderhamn. Under den Socialdemokratiska dominansen har såväl arbetstillfällena som invånarantalet fortsatt att minska. Nu har den politiska kartan ritats om. Nu finns det en knapp vänstermajoritet på 25 mandat och två oppositionsblock med 18 resp 6 mandat och det är dags att lämna kompromissandet för en tydligare blockpolitik.