onsdag 27 oktober 2010

Badwill för Söderhamn....

Söderhamn behöver verkligen inte mer av negativ publicitet. Att göra oppositionsrådsfrågan till ett politiskt huvudnummer och samtidigt höja kommunalrådsarvodet till mer än 50 000 per månad ger inte särskilt god reklam för Söderhamn. Givetvis finns det en poäng i att den politiska överbyggnaden är alldeles för stor i en kommun av Söderhamns storlek, men då måste man ta ett helhetsgrepp och minska på alla poster. Inte bara hos den blivande oppositionen. I jämförelse med liknande kommuner är det ju främst arvodena för våra nämndsordförande som sticker ut. Enligt kommunallagen har inte en nämndsordförande någon annan roll eller något annat ansvar än vilken nämndledamot som helst, förutom att leda nämndens sammanträden. Ändå är våra ordföranden så gott som heltidsarvoderade. Förändringar i förutsättningarna för politiska arbetet bör avgöras i god tid före varje ny mandatperiod. Därför kan jag stå ut med de arvoden som nu är föreslagna fram till en översyn inför nästa mandatperiod. Detta förutsatt att oppositionen får den insyn som 18 mandat berättigar till.

tisdag 26 oktober 2010

Polsk riksdag på demokratins ytterkant

Gårdagens kommunfullmäktige blev en rappakalja av sällan skådat slag. Först en "avstädning" av ett antal gamla motioner varav några borde ha rönt ett bättre öde redan när de lämnades in för ett antal år sedan. Sedan en tragisk föreställning på demokratins ytterkant där det kommande styret (innan de över huvud taget är formellt valda) försöker ställa oppositionen utan alla möjligheter till insyn och inflytande den kommande mandatperioden. Nu blev större delen av beslutet om kommande förtroendemannaorganisationen bordlagt vilket gör att det blir den gamla kommunstyrelsen!! som ska bereda ärendet till nya fullmäktige!! Ooops....

torsdag 7 oktober 2010

Mera rött och mindre grönt i Söderhamn....

Under två mandatperioder, i åtta år har socialdemokraterna haft centern som stödparti och delat på de viktigaste politiska uppdragen i Söderhamn. Nu blåser det nya och ännu kyligare vindar över kommunen. Centern kastas ut och in kommer ett vänsterparti, som gått från tio mandat till tre mandat från 2002, och ett miljöparti som knappt nådde två mandat i valet. På samma sätt som Björn Rosengren utnämnde Norge till den "sista sovjetstaten" kommer nu Söderhamn att bli den "sista sovjetkommunen". Gissa om valfrihet och mångfald kommer att utvecklas i kommunen de kommande fyra åren......

måndag 4 oktober 2010

Man undrar....

Man undrar vart demokratin ska ta vägen den här mandatperioden. Efter Mona Sahlins tragiska framträdande i Riksdagen idag känns frågan berättigad. I vår kommun vet vi ännu ingenting om den parlamentariska framtiden. Ska sossarna och centern fortsätta sitt samarbete eller blir det nån annan konstellation? Med tanke på att centern öppnade för fortsatt nedmontering av sjukvården, dvs fortsatt samarbete med sossarna i landstinget, är väl farhågan att "kommuncentern" också lierar sig vänsterut ytterligare en mandatperiod. Det skulle vara förödande för Söderhamn, som så väl behöver lyftas från bidragslinjen till arbetslinjen. Ett fortsatt vänsterstyre i Söderhamn kommer obönhörligt att öka eftersläpningen mot övriga kommuner även om en bättre konjunktur kommer att förbättra läget de närmaste åren.