måndag 31 maj 2010

Flexibla skollov

http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2044840-nej-fran-skola-accepteras-inte
"Föräldrar struntar i om barnen inte får ledigt från skolan. Allt fler familjer väljer ändå att resa utomlands under terminerna."

För många familjer blir det allt svårare att få livspusslet att gå ihop. Föräldrarna har arbeten där semestrar och ledigheter ska matchas mot upp- och nedgångar i arbetsbelastningen och arbetskamraters behov av att också vara lediga. Stora familjehögtider infaller sällan under skolans reguljära lovveckor och till detta kommer den ekonomiska aspekten på vad en utlandsresa eller en fjällstuga kostar under olika delar av året.
Det kanske är dags för skolan att tänka om och ta bort de fasta loven på hösten och våren. En annan och mer individuell studieplanering borde även ge möjlighet till en mer individuell ledighetsplanering. De 10 dagar som höst- och vårloven omfattar borde kunna omfördelas till 10 "semesterdagar" som kan tas ut på tider som passar eleven och föräldrarna. Som jag känner det nu finns det ingen anledning att motionera i fullmäktige om detta före valet. Risken är att det blir ett snabbt avslag med den majoritet vi har just nu. Vid en valframgång den 19 september kommer jag dock omgående att ta upp detta till prövning i Söderhamns kommun.

lördag 29 maj 2010

Gävleborg i botten!

Tidningen Fokus har presenterat årets mätning av vilken kommun det är bäst att bo i. På sverigelistan är det som vanligt borgerligt styrda kommuner i topp och även i Gävleborg är det en borgerligt styrd kommun som är bäst. Alla kommuner och landsting lever under i stort sett samma lagar och regelverk. Ändå visar undersökning efter undersökning på markanta skillnader mellan borgerligt och socialistiskt styrda kommuner. Märkligt också att Gävleborgs kommuner med sina lägen mitt i landet med bra kommunikationer, bra väder och gynnsamma förutsättningar i övrigt, alla ligger på den nedre halvan av Sveriges 290 kommuner när det gäller resultat. Slutsatsen måste bli att Gävleborgs landsting och kommuner måste få ett borgerligt styre under några mandatperioder så att länets invånare kan få sin rättmätiga kvalitet i förhållande till övriga landet.

torsdag 27 maj 2010

Kommunstyrelsen, Ewa Björling och Bergvik Flooring

Tidig morgon och kommunstyrelsens strategimöte. Forsbackabron blir ca 4 Mkr dyrare är beräknat och frågan är om det räcker med det. Nuvarande vägbyggnadsplanering sträcker bara 50 meter in mot staden och vi får väl se om den befintliga vägen är tillräckligt stabil så nära bron. Märkligt nog fanns inga ritningar, skisser eller någon annan beskrivning hur bron kommer att se ut. Man tänker onekligen på bron Ypsilon i Drammen (se föregående inlägg).
Vid lunchtid var det dags att möta vår handelsminister Ewa Björling vid Tönnebro Wärdshus och att, efter en bit mat, lotsa henne till Bergvik Flooring i Vansätter. Verksamheten där beskriver hon så bra i sin blogg så ni kan läsa mera där: http://frihandelsministern.wordpress.com/2010/05/27/soderhamn-hudiksvall-ljusdal/

fredag 21 maj 2010

Kongsvinger och Drammen


Tillsammans med en grupp ur kommunstyrelsen har jag besökt Kongsvinger och Drammen de senaste dagarna. I motsats till att planeringsdagar och andra möten läggs på konferenshotell utanför kommunen är jag positiv till att vi gör studiebesök och att vi hämtar intryck från andra ställen. I Kongsvinger har man satt ett tak av glas över en affärsgata och på så sätt fått en rätt så trivsam galleria. Drammen har gått "från förfall till framgång" och det visade sig att det var under ledning av Höire, vårt norska broderparti, som detta har skett. En mycket engagerad ordförande Tore Opdal Hansen ställde upp en hel dag för att visa hur Drammen hade rustat upp staden på olika sätt. Nytt vattennära och centralt boende. En fantastiskt vacker gångbro över älven, vackra byggnader, parker och promenadspråk, uteserveringar, bättre trafikföring, bra integrationsambitioner och en målsättning att skapa Norges bästa skola var bara några av de förbättringar som skapats under norska moderaternas (höires) ledning. Nu gäller det att "göra verkstad" av det vi fått oss till del. Om det ska bli verklighet är det nog nödvändigt att vi får till en annan majoritet i Söderhamn den 19 september!

fredag 14 maj 2010

Nära smärtgränsen för city-bråk - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Nära smärtgränsen för city-bråk - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Vi är inte bara nära smärtgränsen, vi har passerat den med råge! Söderhamn måste bli en attraktiv stad igen där alla trivs och dit fler vill flytta. Därför måste det tas ett krafttag för att skapa ett trivsamt centrum där vi alla kan känna oss välkomna och trygga. Det är både frågan om att göra något för och med missbrukarna och att göra något fysiskt åt statsplaneringen. Det finns säkert ingen inneboende önskan hos missbrukarna att störa "Svensson" och för de allra flesta borde det finnas en väg tillbaka till ett värdigare liv. En kombination mellan förbud att uppträda påverkad i centrum och erbjudande/krav på behandling borde kunna leda det hela åt rätt håll.Efter att ha tittat mer på idéerna om Strykjärnsparken är jag tveksam till att lägga vårt centrum där, trots att man just nu anser den delen av stan som "het". En rejäl analys bör göras vad som kan åstadkommas på Köpmantorget i stället och i avvaktan på den bör vi vänta med den nya bussterminalen. Om centrum läggs på Köpmantorget bör ju bussterminalen läggas mitt emot och där finns det ju redan en gångbro.

tisdag 11 maj 2010

Frukostmöte Kuriren

Dagen började med ett frukostmöte på Kuriren. Kul att höra en duktig marknadsmänniska (Stefan Jonsson) berätta om tidningens möjligheter i marknadsföringen och om "rågången" mellan marknadsavdelningen och redaktionen. Tråkigt bara att min partikollega Greger, som är rullstolsburen, inte kunde delta eftersom ett grävarbete omöjliggjorde en entré från baksidan. Det får mig att ytterligare inse tillgänglighetsfrågornas betydelse i alla möjliga och omöjliga situationer.

tisdag 4 maj 2010

Företagsklimatet i enpartistaden Söderhamn

Idag kom Svenskt Näringslivs sammanställning över företagsklimatet i landet och Söderhamn har tappat 12 placeringar, men ligger sammantaget kvar på den övre halvan. Gott så kan man tycka men när man tittar lite djupare i statistiken känner man både glädje och misströstan. Glädje över skolans attityder (19:onde plats) Vägnät, tåg och flygförbindelser (15) Tele-/IT-nät (6).
Misströstan känner jag bl a över Kommunalskatten (212) Andel i arbete (273) Allmänhetens attityd (241) Medias attityd (273 ) och Tillgång på relevant arbetskraft (196). Kommunalskatten kan vi göra något åt om vi får ett annat styre i kommunen. Andelen i arbete kan bli större om Alliansregeringens politik får fortsätta. Medias attityd och allmänhetens attityd hänger delvis samman och här bör någon funderar över vem som påverkar vem. Bristen på relevant arbetskraft är något förvånande och borde vara lätt att ordna till. Klart är att det behövs ett nytt styre i enpartikommunen Söderhamn och en fortsatt Alliansregering i Rosenbad om utvecklingen skall gå åt rätt håll!

måndag 3 maj 2010

Enpartistaden

S vill regera ensamma i Söderhamn - Söderhamn C - www.helahalsingland.se
S vill styra Söderhamn ensamma enligt Kurirens artikel om 1:a maj. Nu är det väl så att S alltid har styrt Söderhamn. Oftast ensamma men ibland genom att köpa V och C med en och annan skattefinansierad nämndsordförandepost som betalning. Hur det blir i en kommun som ensidigt har haft samma parti vid makten i "urminnes tider" kan man läsa om på http://www.enpartistaden.se/. Det skulle ju vara intressant med en granskning av Söderhamn för det finns ju en hel del att bita i för den som har ögon och öron öppna.

Min kommentar till det rödgröna budgetförslaget som kom idag är att pensionärerna kan känna sig blåsta. Inflation, ökande räntor och höjningen av indirekta skatter gör att den lilla skillnaden mot Alliansens skattesänkning äts upp med råge. Man bör också hålla i minnet att S inte sänkte pensionärernas skatt en enda gång under 12 år medan Alliansen nu sänker för tredje gången på fyra år och det är säkert inte den sista. Ordet straffskatt får många intressanta betydelser när man tittar på vänsterexperimentets budgetförslag.