onsdag 28 april 2010

Fullmäktige?

Fullmäktige i måndags blev så tråkigt som bara ett fullmäktige i Söderhamn kan bli. Frågan är om vi ska ha ett fullmäktige varje månad när det inte finns tillräckligt med ärenden. På något sätt känns den politiska organisationen övertung och ineffektiv och ibland undrar jag om den inte mer hindrar demokratin än skyddar den. Det finns kommuner som har förändrat den politiska organisationen allt ifrån att avskaffa nämnderna till att jobba med olika former av beredningar inom fullmäktige och det skulle vara intressant att se hur det går för dem. Sedan slutet av 90-talet har drygt 90 kommuner minskat antalet ledamöter i KF och inför nästa mandatperiod har 21 av landets 290 kommuner gått samma väg. Det skulle ha varit välgörande för Söderhamn om också vi hade minskat till 41.

torsdag 22 april 2010

KS strategi 22 april

Ett enhälligt ja till vindkraft på Gullberg/Trollberg från KS. Ett nej hade inneburit att ärendet hade varit "dött". Nu går ärendet vidare till prövning av högre myndigheter. Självklart måste vi ta till vara de möjligheter som finns till förnybar energi. Så fick vi en redovisning av läget för flygplatsen och där är det till 99% klart att den måste avvecklas, trots de föredragandes försök att rättfärdiga ytterligare respit. Frågan är om en del av banan ska behållas som sportflygplats eller om den verksamheten ska fortsätta på Mohedsfältet. Ett utkast till centrumutveckling bestående av en tillbyggnad på Combihuset alternativt en fristående byggnad i Strykjärnsparken presenterades. Resten av parken skulle omdisponeras till parkering/torg. Det stärker min uppfattning att Jazzparken ska återfå sin grönska som kompensation för de grönytor som ev försvinner från Strykjärnsparken. Jan Johansson är värd en bättre uppmärksamhet än en mossig grusplan som ingen tycker om. Förmodligen åker kommunen på en "smäll" när det gäller fluffet i Stugsund. Det berättade Bygg- och miljös ordf Hans-Olof Olsson. Huruvida det gått rätt till när verksamheten etablerades och tilläts expandera till ett stort problem bör kanske utredas?

onsdag 21 april 2010

Samtal i välfärden

Samtliga rapporter från samtal i välfärden kan du läsa här:
http://www.moderat.se/web/Samtal_i_valfarden.aspx

tisdag 20 april 2010

Välfärdens kärna och verkligheten

Så har jag då gjort mitt sista återbesök i projektet "Välkommen till verkligheten" men jag hoppas att det inte blir mitt sista besök i den välfärdssektor som är så viktig för oss alla. Den här gången var det Enrisets äldreboende som var målet för mitt besök och jag fick en bra pratstund med en mycket trevlig personalgrupp. Tunga lyft och en allt större arbetsbelastning beroende på såväl personalminskningar som på mer vårdkrävande äldre är ett stort problem och jag kommer, som moderat, att ställa upp för en ökad bemanning i äldreomsorgen. I övrigt fick jag många bekräftanden på resultaten i vår rapport och en hel del bra uppslag till förbättringar. Nu återstår det för oss på såväl kommun- som läns- och riksplanet att ytterligare utveckla välfärdspolitiken och att "göra verkstad" av det vi kommer fram till.

söndag 18 april 2010

Bra dagar med 2500 moderater i Göteborg!

Fredag: Inspirerande inledningstal av kommunala samrådsgruppens ordförande Charlotte Nordström följt av Per Schlingmanns lika inspirerande beskrivning av skillnaden mellan Alliansen och det rödgröna vänsterexperimentet. Här står det mellan fortsatt kvalitetsarbete eller en politik som kan jämföras med TV-programmet Fuskbyggarna. Första seminariepasset handlade för min del om valstugearbete, vilket är särskilt intressant för oss i Söderhamn som aldrig har haft valstuga tidigare. Här fick jag en hel del tips och goda idéer som vi ska försöka ta till vara när vi öppnar vår stuga i augusti. Lunch och därefter drygt en timme Anders Borg. Europas bästa finansminister som har sett till att Sverige har klarat finanskrisen och nu står rustat inför de kommande åren. Tänk om Sverige hade haft Thomas Öst... Nä, vi glömmer det och hoppas att vi aldrig behöver närma oss den tanken igen. Så en presentation av moderaternas 23 talesmän inom olika områden där vi glädjande nog har våra två riksdagsledamöter Margareta B Kjellin (äldrefrågor) och Tomas Tobé (arbetsmarknad) med i samlingen. Seminariepass nr 2 handlade om Opinionsläget just nu där alltid lika suveräna Gunilla Sjöberg gav oss en klar och tydlig bild. Jag kommer att få PP-presentationen av Gunilla så jag ska försöka återge den vid vårt nästa medlemsmöte. Vid det tredje seminariepasset var det dags att träffa Anders Borg igen. Tillsammans med Cristina Husmark Persson och Eva Uddén Sonnegård diskuterade vi Sveriges och kommunernas ekonomi, jobben och utanförskapet och man blir åter igen lika undrande hur sossarna och media kan förvränga vår uppriktiga ambition som är att "göra verkstad" av det sossarna körde med 2006 "Alla ska med!".
Lördag: Började med seminariepass nr 4 som handlade om att regelförenkla för att effektivisera den kommunala verksamheten. Att vi moderater är bra på ledarskap borde vara bekant för de flesta. Nu har vi också en arbetsgrupp som energiskt arbetar med att snabba upp och förenkla lagar, regler och processer i den offentliga sektorn. Efter kaffet var det dags för Sveriges bästa statsminister Fredrik Reinfeldt att hålla sitt tal och det är bara att hoppas att Fredrik också blir Sveriges nästa statsminister och kanske också mesta statsminister.
Anders och Fredriks tal kan du ladda ner HÄR: http://www.moderat.se/web/Hem.aspx

onsdag 14 april 2010

Avskaffa arbetslösheten!

Dagen med kommunstyrelsen på Söråkers herrgård är avklarad. Dagens behållning en konsult (vad annars) som hade en del kloka synpunkter kring varumärket Söderhamn. Gör inte reklam för något ni inte levererar var ett budskap. Färre och kortare sammanträden och mera "verkstad" var ett annat. Avskaffa arbetslösheten - det gäller inte att hitta nya jobb - det gäller att hitta hur man skapar nya jobb var ett tredje budskap. Söderhamn måste komma bort från bruksmentaliteten så att varje medborgare blir en ambassadör för kommunen, men hur ska detta gå till så länge vi har sossarna i ledningen?

I morgon kommer vårpropositionen och kl 13.26 sätter vi oss på tåget till Göteborg för deltagande i Kommunala rikskonferensen under fredag och lördag. Återkommer med rapporter därifrån!

måndag 12 april 2010

Söråkers Herrgård och Krix i Göteborg

Onsdag fm åker kommunstyrelsen till Söråkers Herrgård för två planeringsdagar. Som vanligt tycker jag att vi borde kunna göra detta på hemmaplan, men att resor kan vara befogade i samband med studiebesök där det finns något vi kan "hämta hem" till vår kommun. Det här gången hinner jag dock bara vara med på dag ett och "slipper" därför middag och övernattning.
På torsdag åker vi 7 st friska Söderhamnsmoderater till Göteborg och Kommunala Rikskonferensen (Krix). Det blir ett utmärkt tillfälle att hämta kraft och inspiration inför valrörelsen tillsammans med ett par tusen andra moderater från hela landet.

torsdag 8 april 2010

KS 8 april

Inledande diskussion om budget 2011 och det ser ju rätt bra ut för kommunsektorn. Vi får tacka Alliansen och Anders Borg som balanserade kommunernas tillfälliga behov under finanskrisen på ett mycket ansvarsfullt sätt. Inga större frågor i övrigt. Enda "konfliktfrågan" var förslaget att inrätta en projektledare på 18 månader som ska få inflyttade att trivas bättre i Söderhamn. Det säger tyvärr en hel del om den gamla socialdemokratiska bruksandan som det verkar vara svårt att tvätta bort. Mitt yrkande var att detta är något som man i en organisation på mer än 2300 anställa borde kunna klara inom organisationen, men majoriteten har tydligen nån med partibok som behöver jobb så mitt yrkande fick inte gehör.

tisdag 6 april 2010

Lillbergets förskola

Nu har jag gjort besök nummer tre i projektet "välkommen till verkligheten", den här gången i kommunala förskolan Lillberget. Tyvärr en så stor förskola att jag inte kunde besöka alla avdelningarna, men besöket blev ändå en stor upplevelse. En överraskning var att jag kom till en just påbörjad teaterföreställning där förskollärarna Bitte Melander och Kristina Svensson på ett mycket pedagogiskt sätt lärde barnen om sopsorteringen. Starkt jobbat av två eldsjälar som även gjorde mycket bra skådespelarprestationer. Mitt intryck är att Lillberget är en bra förskola med låg personalomsättning, men att man borde kunna ge personalen ännu större inflytande över resurserna. Om man hanterar de kommunala förskolorna på samma sätt som de fristående skulle personalens arbetstillfredställelse kunna bli ännu bättre.

torsdag 1 april 2010

Socialdemokraterna ytterst ansvariga!

För att något hyfsa Kurirens artiklar och en del kommentarer har jag skickat in nedanstående insändare:

I flera av de 82 kommentarer som följde på Kurirens artikel om Eva Tjernströms insändare efterlyste man ett bemötande från politikerna. Vi beslutade därför att inbjuda till ett möte i vår lokal där vi ville informera om moderaternas inställning i asyl- och flyktingfrågor. Alla våra medlemsmöten är öppna för dem som vill komma och till mötet kom ett tiotal medlemmar, en journalist och en fotograf, men ingen av dem som fegt gömmer sig bakom anonyma signaturer i kommentar- och insändarspalter. Vi redovisade vår åsikt att det är Socialdemokraterna som är ytterst ansvariga för den situation Söderhamn har hamnat i. Vi redovisade också vår åsikt att Lennart Olsson inte informerat kommunstyrelsen om det kraftigt ökade antalet asylsökande i Söderhamn. Någon kritik mot Centern som parti framfördes inte. Förutom detta redovisade vi vår klara och tydliga åsikt att rätten att söka asyl är fundamental och att Sverige ska erbjuda en fristad helt enligt Genevékonventionen, men att mottagandet ska fördelas bättre över landet. Värre än så var inte innehållet i vår presentation. Om Lennart Olsson hoppas att Moderaterna skulle föra en tynande tillvaro kommer han att bli besviken. Vi har bra stöd hos allmänheten och ser fram mot valet den 19 september med tillförsikt.