måndag 29 mars 2010

Kommunalt slöseri

Hur många kommuner har fullmäktigesammanträden på 30 minuter? Med drygt 400 kr i arvode är man nästan uppe i en timlön som en revisor eller advokat. Med 49 ledamöter och ett gäng tjänstemän på ob-tid och lite andra kringkostnader hamnar vi mellan 50 000 och 100 000. Dessutom tog vi ett beslut att samverka med Bollnäs om alkoholtillstånd, tobakskontroll och kontroll av medicinförsäljning som blir 300 000 dyrare per år än i dag. Givetvis yrkade vi på avslag, röstade emot och reserverade oss, men vad hjälper det skattebetalarna och de verksamheter som bättre behöver pengarna. Fram för ett alliansstyrt Söderhamn den 20 september!

söndag 28 mars 2010

Kreativ och inspirerande arbetsstämma

Två kanondagar i Gävle. Livfulla diskussioner om 6 propositioner som var skapade utifrån de 6 rapporter som länets 6 arbetsgrupper tagit fram. Moderniseringen av skolan, såväl beträffande styrdokument som läromedel och utrustning., En bättre omsorg om äldre och funktionshindrade med Lagen Om Valfrihet (LOV) i centrum. En bättre socialpolitik i Gävleborg riktad mot barn&ungdom, ekonomiskt bistånd, sociala företag och flykting- och integrationsfrågor. Fler jobb i Gävleborg, där man kan fråga sig varför andra regioner som lever under samma regelverk som vi ligger betydligt över oss i sysselsättningsstatistiken. Här fick jag igenom ett tillägg om vikten av dubbelspår på ostkustbanan :) En bättre sjukvård i Gävleborg, med ett mycket starkt inlägg av ett ombud som berättade om sin tonårsdotters livskris och bristen på platser i barn & ungdomspsyk. Sist men inte minst Ung i Gävleborg, muf´s bidrag till att göra länet ungdomsvänligare med utbildningen, företagandet och fritiden som viktiga områden.

Statsministern gästade oss och höll stämmotalet med inriktning på Föregångslandet Sverige. Tack vare att vi inte kastade bort våra miljarder när Mona Sahlin och Thomas Östros stod och ropade "för lite och för sent" har vi nu tillsammans med Luxemburg och Finland den bästa ekonomin i Europa och kan gå in i framtiden med stor tillförsikt.

torsdag 25 mars 2010

Ostkustbanan och invandrarmöte

Dagens KS strategimöte innehöll ett par intressanta saker. Ett förslag till ny stadslinje med 20 minuterstrafik öster-väster och norr-söder med omstigning på S:a Hamngatan och en redovisning av affärsplanen för dubbelspår på Ostkustbanan. Det senare är en absolut nödvändighet främst för godstrafiken, men också för en fungerande persontrafik.

På kvällen ett öppet möte om invandrarproblematiken i Söderhamn. Tyvärr vågade inte de anonyma personer som livligt brett ut sig på tidningens web-sida dyka upp, trots inbjudan. Föredragningen fick hållas för trogna medlemmar och media, som tyvärr hann lämna oss innan vi fick besök av ett par personer med invandrarbakgrund. Tack ni båda för en värdefull diskussion och det vi fick veta om socialdemokraternas grumliga "fiskande" i invandrarkretsar och om den konstiga sortering av invandrare och svenskar som förekommer i våra skolor.

tisdag 23 mars 2010

Besök i verklingheten

Som en av 300 utvalda moderater hade jag för drygt ett halvår sedan förmånen att få delta i projektet "Välkommen till verkligheten". För min del gjorde jag besök i ett par förskolor, ett äldreboende och i en ideell social förening RSMH. Totalt har det blivit 1500 besök och vi har lyssnat på 5400 människor som arbetar i välfärdens kärna. Deras berättelser har nu sammanställts och vi har fått möjlighet att komma tillbaka för att redovisa ett urval ur medarbetarnas beskrivningar. Just idag har jag gjort två såna återbesök och det har varit mycket givande. Först ett besök hos RSMH, som uträttar ett fantastiskt fint arbete och där finns det en hel del att hjälpa till med, kanske främst på det kommunala planet. Regeringen har ju anslagit ca 1 miljard per år till psykiskt funktionshindrade, men pengarna tas inte tillvara i kommunerna. Bristen på vårdplatser i Gävleborgs län är också skriande, men vem är förvånad med det landstingsstyre vi har haft i alltför många år. Mitt nästa besök var på fristående förskolan Skogsfröna och jag återkommer med en jämförande beskrivning när jag har besökt mitt andra dagis, som är ett kommunalt sådant.

lördag 20 mars 2010

Misslyckad flyktingpolitik i Söderhamn kostar

Inhuman behandling av sjuka - Insändare - www.helahalsingland.se

Svar på insändare enl ovan

Det finns tre slags lögn: lögn, förbannad lögn och statistik och nu flödar det ut en provkarta på alla varianter i insändarspalterna. Senast ut är socialdemokraterna Hedman och Lindestam som försöker skylla de ökade socialbidragskostnaderna på Alliansregeringen. Om man följer socialstyrelsens statistik för riket från 2001 och framåt kan man utläsa att kostnaderna varierat mellan 8,2 Mdr (2001) och 7,5 Mdr (2007). År 2008 var kostnaden 7,9 Mdr. Notan för 2009 är inte klar men beräknas ha stigit med 17 % vilket ger ca 9, 2 Mdr. Under samma tid har statens utbetalning av introduktionsersättning för flyktingar stigit med drygt 1 miljard.

I Söderhamn har försörjningsstödet varierat mellan 14,5 och 22 Mkr de senaste 12 åren. Resultatet 2009 ligger en bra bit under tidigare toppnotering trots finanskris och djup lågkonjunktur. Större delen av den förväntade fördyringen 2010 beror på att en stor grupp flyktingar, som hittills haft introduktionsersättning inte har kommit ut i egen försörjning. När integrationen har misslyckats och statens stöd i form av introduktionsersättning tar slut faller kostnaderna över på kommunens försörjningsstöd. Därav socialnämndens äskande. Hedman och Lindestams påstående om nonsens faller därför tillbaka på dem själva. För Söderhamns del beror alltså kostnadsökningen på en misslyckad flyktingpolitik.

Man kan försöka utjämna klyftorna i samhället på socialistiskt vis genom att försöka göra alla fattigare. Det har aldrig blivit nån lyckad politik. De rika har alltid makten att själva öka sina tillgångar. Det bästa sättet att minska fattigdomen är att göra flera rika och bästa sättet för att göra flera rika är att satsa på arbetslinjen. Ju fler arbetade timmar vi får i landet desto fler kan leva på sin egen lön och desto mer pengar finns det till välfärdens kärna.

Hans Sundgren, moderaterna

torsdag 18 mars 2010

Hoppet lever!

Det är trevligt att kunna skriva om positiva saker och dagen har verkligen varit positiv. Började med ett BUN-sammanträde som inleddes med att Jens L´estrade, en 18-årig gymnasieelev och UF-företagare höll ett lysande föredrag om hur han som 11-åring bestämde sig för att bli journalist och nu kombinerar journalistjobb med skolarbetet. Förutom budskapet framträdde han som en riktigt proffsig föredragshållare.
Dagens andra goda begivenhet var företagarlunchen på CFL med god uppslutning och föredrag av Mellansvenska Handelskammaren och sedan Pär Johansson, Växbo krog. Pär tog oss med på sin resa från kaxig 15-åring till stjärnkock, krögare och nu matambassadör för Hälsingland i regeringen satsning på Sverige som matland. Härligt med såna entreprenörer. Flera såna och Söderhamn kommer på kartan igen!

tisdag 16 mars 2010

Kommunalråd kräver ny flyktingpolitik - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Kommunalråd kräver ny flyktingpolitik - Söderhamn - www.helahalsingland.se
Det är bra om även socialdemokraterna inser att andelen asylsökande i Söderhamn har blivit alldeles för stor. Det är något som vi moderater har påtalat ett antal gånger. Risken är bara att socialdemokraternas nyvunna insikt bara räcker över valet. Den som vill ha en seriös hantering av asyl- och flyktingpolitiken ska välja moderaterna.

Kommentarerna i tidningen rasade snabbt ner på en mycket låg nivå och det finns ingen anledning att fortsätta det spåret. Däremot ställer jag gärna upp och förklarar skillnaden mellan moderaterna och övriga partier över en kopp kaffe för den som hör av sig.

fredag 12 mars 2010

Våra politiker måste få energi - Insändare - www.helahalsingland.se

Våra politiker måste få energi - Insändare - www.helahalsingland.se
Eddie Hanssons insändare 12/3......och mitt svar

Omväxling stimulerar

Välkommen till Söderhamn Eddie Hansson! Och tack för att du försöker ruska liv i den politiska sörjan! Det behövs en rejäl inflyttning av engagerade människor om vi ska få till någon vändning utförsbacken och dessutom en annan politisk majoritet under åtminstone någon eller några mandatperioder.

Söderhamn har, sedan urminnes tider, styrts av Socialdemokraterna. Ibland med egen majoritet och ibland med stöd av lydpartierna Vänsterpartiet och Centerpartiet. Till detta kan läggas en oklar rollfördelning mellan politiker och tjänstemän och att ärendena är ofta avgjorda innan de når politiken. Det har givetvis lett till en kultur där det politiska intresset är lågt och det är därför inte helt lätt att hitta människor som vill arbeta i opposition. Detta som en av förklaringarna till den låga nivån på fullmäktigesammanträdet även om det finns fler.

Tyvärr finns en alltför stor del av Söderhamns historia som bruksort kvar i form av oföretagsamhet och Jante. Det hjälper inte med kommunala visionsdokument om "att riva broar" och "att uppmuntra framgångar" om det inte får genomslag i verkligheten. Söderhamn har en större del av den kommunala verksamheten i egen regi än genomsnittskommunen och därmed också en betydligt större del anställda "inlåsta" i kommunala anställningar.

Vi moderater ställer som ett av våra vallöften att vi ska göra en rejäl genomgång av den kommunala organisationen med syftet att mer av den kommunala verksamheten öppnas för fristående företag. Kommunen ska inte vara riskkapitalist inom fastighetsbranschen och det finns en hel del att göra för att öka kvaliteten och mångfalden i skolan, vården och omsorgen.
Söderhamn har utmärkta förutsättningar att vända den negativa utvecklingen, men då måste vi visa framfötterna och släppa fram de krafter som ändå finns utanför kommunledningens omedelbara kontroll.

Hans Sundgren, gruppledare moderaterna

torsdag 11 mars 2010

Borgerlig offensiv för semestertjänst - Avtal 2010 - Skola/Utbildning - Nyheter - Dagens Samhälle

Borgerlig offensiv för semestertjänst - Avtal 2010 - Skola/Utbildning - Nyheter - Dagens Samhälle

För ett par år sedan motionerade jag om en frivillig möjlighet för lärare att välja semestertjänst, d.v.s 40-timmars arbetsvecka. En motion som tyvärr inte mottogs särskilt väl från vänstermajoriteten. Det kan inte vara rimligt att lärarna behåller sitt konstiga arbetstidsavtal, som måste härröra sig från den tiden då läraryrket var ett kall. Givetvis skulle det vara en stor framgång för skolvärlden och framför allt för alla elever om semestertjänsterna kan införas över hela linjen genom ett nytt centralt avtal.

onsdag 10 mars 2010

Bollnäskritik mot Hälsingerådet - Bollnäs - www.helahalsingland.se

Bollnäskritik mot Hälsingerådet - Bollnäs - www.helahalsingland.se
Redan förra året ifrågasatte jag Hälsingerådet i Söderhamns kommunstyrelse, men accepterade "i nåder" att rådet fick fortsätta ett år till. Nu har året gått och det är dags att göra bokslut och lägga ner rådet. Motiven är flera. Regionbildningen, kommunförbund i olika former och samverkan med olika kommuner i olika konstellationer är några. Bristen på relevanta ärenden och Hälsingerådets brist på representativ demokrati är ett par andra. Att Bollnäscentern med flera också ifrågasätter Hälsingerådet gör att legitimiteten för rådets existens är rejält undergrävd och rådet bör därför läggas ner.

tisdag 9 mars 2010

KS analysdialog

Att lyssna på föredragningar och ställa "snälla" frågor under en hel dag ligger väl kanske inte riktigt i mina tankar om ledarskap, men med nuvarande majoritet får man försöka gilla läget. Skulle hellre se ett mer direkt ledarskap med tätare och tydligare uppföljning. Fick i alla fall ventilera ett par av mina "käpphästar" som att KS bör hantera strategi och planering på 4 års sikt och längre, medan den direkta operativa verksamheten skall ske i förvaltningarna. Vidare att fattade beslut måste verkställas vilken det är si och så med i Söderhamns kommun.

Våra kampanjgeneraler gör ett bra jobb och på http://snobbpolitik.wordpress.com/ kan man läsa om deras aktiviteter.

måndag 8 mars 2010

Söderhamns kvinnor tjänar på moderat politik!

Moderaterna i Söderhamn vill minska inlåsningen av kvinnor i kommunalt driven verksamhet. Med fler friskolor, en valfrihet inom hemtjänsten värd namnet och en valfrihet inom äldreboenden och handikappomsorgen skulle Söderhamns kvinnor ha fler arbetsgivare att välja bland och därmed ha större möjligheter till en bättre arbetsmiljö och en bättre lön. Att kvaliteten för elever och vårdtagare dessutom skulle öka är en ren bonus. Förresten, vad är det som gör att nämnda yrken i så hög grad är kvinnoyrken? Varför lyckas vi inte locka fler män till dessa områden? Kan det också bero på den kommunala inlåsningen? Låt oss moderater driva politiken i Söderhamns kommun ett par mandatperioder, så ska vi se om vi inte lyckas göra den nuvarande kommunala arbetsmarknaden mer jämställd!

fredag 5 mars 2010

Årsmöte och nomineringsstämma

Härligt med så stor uppslutning på årsmötet och nomineringsstämman! Vår nya ombudsman Rikard Ståhl var verkligen imponerad över den stora uppslutningen. Vår riksdagsledamot Margareta B Kjellin höll årsmötestalet och gav oss en bra redovisning av sjukförsäkringsreglerna. Det är märkligt att de röd-gröna lyckats få ut så mycket desinformation i media om dessa regler, som verkligen tar sikte på individens bästa. Som "tack" för årsmötestalet fick Margareta äran att leda såväl årsmöte som nomineringsstämma. Stämman tog fram en KF-lista som kan komma att kompletteras ytterligare och därför presenterar vi nu de första 15 namnen av dagens 25.
KF-listan till valet 2010:
1. Hans Sundgren
2. Greger Ljunggren
3. Viktor Wärnick
4. Agneta Wagner
5. Bert Carbring
6. Linus E. Ohlson
7. Kerstin Holmström
8. Jonas Lindberg
9. Yvonne Johansson
10. Anders Bergström
11. Tore Johansson
12. George Ayres
13. Natalie Bergström
14. Ingrid Bengtsson
15. Britt-Mari Ljunggren

torsdag 4 mars 2010

KS 4 mars

Inga större "stridsfrågor" i dag. Vi har kanske en betydligt klarare syn på organisation och ledarskap än övriga partier och vi är mycket tveksamma till att lägga myndighetsutövningen betr alkoholtillstånd mm i kommunförbundet Södra Hälsingland. Särskilt som det uppenbarligen blir mycket dyrare.

Nu väntar årsmöte och nomineringsstämma.......

måndag 1 mars 2010

KF 1mars

Jag är inte alldeles nöjd med att KF:s tid upptas av föredragningar om saker det inte ska beslutas om under mötet. Nu började vi med en föredragning om "trygghetsmålet" där Söderhamn ligger en bra bit under genomsnittskommunen i SCB:s trygghetsmätning. Givetvis kan det vara bra att veta hur arbetet lagts upp, men det vore bättre att få en återkoppling av uppnådda resultat. Föredragning nummer två för dagen var desto viktigare och intressantare. Iman Hussein berättade om det projekt hon tillsammans med en kollega från Bollnäs har gjort med stöd av Länsstyrelsen om hederskultur och hedersvåld. Det visar sig att olika former av inskränkningar i ungdomars frihet också förekommer i "svenska" kulturer och att det är oerhört viktigt att arbeta vidare med mänskliga rättigheter för alla åldrar och kulturer.

Så till själva sammanträdet; Frågan om att bygga ut Faxepark för 30-40 miljoner (se föregående inlägg) föll platt till marken. Även centerpartiet (!) hade insett problematiken och yrkade nu på återremiss, något som vi givetvis stödde. I övrigt hände inget som är värt att kommentera.