fredag 26 februari 2010

Insändare i Kuriren och mitt svar...

Handla med hjärtat, Hans Sundgren - Insändare - www.helahalsingland.se

Man måste tänka lite längre

Maria Leander (c) vill inte att kommunen ska ägna sig åt att bygga företagslokaler. Ändå tycker hon att kommunen ska bygga ytterligare en företagslokal! Det är just det som är Gävleborgs- och Söderhamnscenterns politik. Att säga en sak och göra en annan.
I en sund marknadsekonomi klarar marknaden själv sin lokalförsörjning. Ju mer kommunen försöker leka riskkapitalist desto längre har vi till en fungerande marknad och ju längre vi kommer från en fungerande marknad desto högre kommer arbetslösheten att bli.
Det kan kortsiktigt vara lockande att riskera ytterligare 30-40 miljoner av skattebetalarnas pengar för 100 jobb, men på längre sikt slår det undan det fungerande näringsliv vi så väl skulle behöva i vår kommun och därmed också möjligheten till nya arbetstillfällen.
Om projektet är ekonomiskt sunt är jag övertygad om att en fristående byggherre är beredd att gå in som ägare. Om det är ekonomiskt osunt hjälper det inte med ett gott hjärta när räkningen ska betalas.
Hans Sundgren, m

torsdag 25 februari 2010

BUN 25 februari

Kul att förvaltningen hade bjudit in femmorna från Östra skolan på Festis och tårta. Klassen blev bäst i länet i "vi i femman" och förtjänar all uppmärksamhet!

I Söderhamn är alla partier eniga att vi ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. För oss moderater har det en självklar koppling till arbetslinjen, dock med den reservationen att i första hand se till barnperspektivet. Nu var förslaget att vi skulle upphöra med den omsorg i hemmen som vi tidigare erbjudit via bemanningsenheten och i stället rigga förskolan i Vågbro för nattverksamhet. För min del tycker jag att man kan vara öppen för andra lösningar också, särskilt i kommunens ytterområden där det kanske går att hitta ett "nattmamma-system".

Som extra ärende yrkade jag att BUN ger förvaltningen i uppdrag att förbereda en framställan till KS och KF om att försöka få Pär Johansson (se föregående inlägg) att ta hand om ett av skolköken, något som nämnden ställde sig bakom efter en viss diskussion. Med ett friare ledningssystem skulle en sån framställning egentligen inte behöva göras, men nu lever vi en kommun som ibland för tankarna en bra bit österut.

onsdag 24 februari 2010

Fram för matakut i Söderhamn!

Han blir ny ambassadör i jättestort matprojekt - Bollnäs C - www.helahalsingland.se
Pär Johansson vill gärna prova att driva ett skolkök. Han får gärna ta över något av skolköken i Söderhamn och gärna också något äldreboende.
Allt enligt vår motion om en egen matakut för Söderhamn!

fredag 19 februari 2010

Stenö camping, Björkbacka, Faxepark och Fredrik Härén.

Vid dagens strategi-KS dök det upp några beslutsärenden igen. Att det ska vara så svårt att ha en långsiktig planering att ärendena hanteras där de hör hemma. Taktiken är tydligen att försöka stressa fram beslut med förevändning om tidsnöd. Ett par av ärendena kunde vi ändå "svälja". Det första gällde återköp av Stenö camping, som kommunen sålde för några år sedan till ett företag som missat att underhålla campingen. Nu gäller det att få fart på campingen igen och att få den lönsam. Den socialdemokratiska inställningen att den ska gå med förlust kan vi inte acceptera.
Det andra ärendet som vi svalde trots tidspressen var brandskyddsåtgärder på servicehuset Björkbacka. Däremot hade vi svårt att inse brådskan i att bygga ett nytt hus för en mycket stor arbetsgivare som vill utöka sin verksamhet. Här handlar det om byggtider uppåt ett år och då kan inte ett par veckor spela nån större roll. Värre var att man försökte pressa fram att kommunen ska bygga och hyra ut huset, trots den nya lagen om illojal konkurrens som kom förra året. Nu lyckades vi få in i beslutet att man i första hand ska söka en extern byggherre som erbjuds tomträtt i området.

Så dagens höjdpunkt. Fredrik Häréns föreläsning på ett fullsatt CFL. Visst är han provocerande och kanske drar ett och annat lite väl långt, men det behövs som tankeväckare i sömniga Söderhamn och även i framtidslandet Sverige.

onsdag 17 februari 2010

Kuriren diskriminerar män!

Söderhamns bästa semlor har utsetts - Söderhamn - www.helahalsingland.se
I går var det årets höjdpunkt - fettisdagen. När Kuriren, dagen till ära, låter en panel testa årets delikatesser stängs männen ute. Man vänder sig till en organisation där männen inte har tillträde, nämligen Husmodersföreningen. Kanske borde detta vara ett fall för DO, som ju verkar vara undersysselsatt med tanke på nivå på de mål hon driver. Nästa år hoppas jag på en inbjudan till Kurirens expertpanel :-)

I kväll bär det av till Bollnäs för nomineringsarbete inför Landstingslistan. Eftersom jag är en av dem som vill avskaffa Landstinget känns det som ett onödigt arbete, men så länge vi har "eländet" kvar är det bara att gilla läget. Jag är övertygad om att vi hade haft en betydligt bättre tillgänglighet till vården i Söderhamn om vi hade varit Landstingsfria de senaste decennierna.

måndag 15 februari 2010

Rally Sweden och förbundsrådet 15 februari

Efter att ha besökt ett perfekt arrangerat Rally Sweden med fyra härliga dagar i Värmlandskogarna var det måndag igen och just den här måndagen ett förbundsråd i Gävle. Lite speciellt denna kväll var att vi skulle redovisa vår rapport om vad vi vill med äldre- och handikappomsorgen. Även grupperna för sjukvård, socialtjänst och ungdomsfrågor redovisade sina rapporter. Det känns verkligen konstigt att läsa alla insändare och snedvridna artiklar om vår välfärdspolitik när vi moderater har en så stor ambition i dessa frågor.

torsdag 11 februari 2010

Kommunstyrelsen 11 februari

Söderhamn har tagit ett mycket stort ansvar för flyktingpolitiken. Antalet asylsökande som hanteras av Migrationsverkets Söderhamnskontor är nu nära 700, varav huvuddelen är förlagda i kommunen. Samtidigt som antalet nästan har fördubblats i Söderhamn har Migrationsverket dragit in förläggningar i andra kommuner. Det kan möjligen vara kostnadsbesparande för Migrationsverket, men ger en orimligt stor belastning på Söderhamn. Migrationsverket bör omgående ta ansvar för att minska antalet asylboende i Söderhamn.

Förutom de asylsökande har kommunen tagit emot drygt 100 invandrare med uppehållstillstånd per år 2008 och 2009. Dvs personer som så snabbt som möjligt ska in i det svenska samhället och ut i arbetslivet. Nu fanns ett tjänstemannaförslag att 2010 ta emot ytterligare 100 något som en enig kommunstyrelse ändrade till 50. Den summan kan bättre återspegla kommunens möjligheter till ett värdigt mottagande.

Projekt Bergslagsdiagonalen har pågått sedan 1998 och kommunen har betalat ca 300 000 kr.
Nu vill man lägga ytterligare 120 000 i projektet varav 60 000 för lobbyarbete för väg 50 mellan Hudiksvall och Ödeshög och 60 000 för turism och "vård av varumärket Bergslagsdiagonalen". Att fortsätta lobbyarbetet där en "långtradarlänk" från Lindefallet via Trönö till Glössbo ingår, kan väl kanske vara OK. Att "vårda varumärket" kan knappast vara i Söderhamns intresse, men så röstade majoriteten ändå.

måndag 8 februari 2010

Lunch med statsministern

En del dagar är bättre än andra. I dag var länets moderata KF- gruppledare bjudna till Gävle Central Konferens och lunch med Fredrik Reinfeldt. Efter en välsmakande baguette fick vi en snabb genomgång av dagens politiska läge följt av en stunds möjlighet till frågor och samtal.

Bra är också att våra kampanjgeneraler Viktor & Jonas har varit på Valfokus i helgen och nu är laddade inför valrörelsen. Besök vår nya valblogg Dags för förändring i Söderhamn där Viktor & Jonas kommer att skriva om det som händer. På Facebook finns det också en grupp med samma namn där alla som vill förändra Söderhamn kan ansluta sig.

onsdag 3 februari 2010

Bra möten i Hudiksvall

Först ett par timmar kandidatutbildning, främst om lagen om offentlig upphandling LOU. Sedan arbete med gruppen för äldre- och handikappomsorg. Nu är vårt dokument nästan klart och det kommer att presenteras på förbundsrådet i Gävle den 15 februari. Att stärka de äldres och funktionshindrades möjligheter till ett bättre liv och samtidigt stärka personalen i deras viktiga arbete är vårt mål.

I morgon bär det av till Kramsta gästgård i Järvsö för två planeringsdagar med BUN. Jag har tidigare i bloggen sagt vad jag tycker om dessa "uteliggardagar". Förr motiverades det med att man skulle komma bort från telefonerna, men nu har ju alla en mobil i fickan och ingen har den avslagen.

På måndag blir det en spännande lunch någonstans i länet. Mer om detta då!

tisdag 2 februari 2010

Fullmäktige 1 febr

Söderhamns medborgare fick en klar signal om partiernas inställning hur kommunen ska ledas i framtiden. Vi moderater tycker att antalet politiska uppdrag ska minska i takt med befolkningsminskningen. Att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 41 skulle ge ungefär lika många invånare per KF-politiker som när kommunen var som störst. S+C, som ser politiken som personliga försörjningsmöjligheter, var naturligtvis emot.

Ett annat ärende där åsikterna skiljde var frågan om kommunen skall överta en stomme till ett ridhus, som ägs av Söderhamns Hästsportklubb och bygga upp det intill den ridhall som den andra ridklubben hyr på Täljeområdet. Olle Persson (kd) ansåg att det föreligger en otillbörlig konkurrens mot ett företag som driver ett ridhus i grannskapet. Oavsett konkurrensmotivet hade vi moderater hellre sett att Hästsportklubben fått äga sitt hus själva och att man hade fått erbjudande om tomträtt eller arrende på Tälje för sitt ridhus. En annan oklarhet blir ägandet. Nu tillför hästsportklubben material och arbete för ca 800 000 kr medan kommunen statsar 1,6 miljoner. Vem äger vad och vem ansvarar för vad? Därför stödde vi Olle Perssons yrkande om återremiss.