fredag 29 januari 2010

Alternativa driftsformer

Dagen ägnades åt ett seminarium om alternativa driftsformer på CFL. Lena Svensson från SKL och Anders Morin från Svenskt Näringsliv informerade oss om konkurrensutsättning, intraprenad, avknoppning mm. Efter "bikupa" med efterföljande redovisning står det klart att Söderhamn kommer att vara den "sista sovjetstaten" om det inte blir en maktförskjutning vid höstens val. Positiva möjligheter som ökad valfrihet för brukarna, högre kvalitet, stimulans av näringslivet, fler arbetstillfällen och fler arbetsgivare för personalen möttes av trumpna åsikter som "de gamla vill inte välja, vår personal är tillräckligt välutbildad, då kommer dom stora företagen hit och skor sig" o s v. Det beslut som togs för en tid sedan om att införa valfrihet när det gäller städ- och tvätt i hemtjänsten blir förmodligen ett slag i luften. Jag tror knappast att något företag söker auktorisation enligt det förfrågningsunderlag majoriteten drev i genom i fullmäktige. Vår kamp för mer valfrihet går vidare!

torsdag 21 januari 2010

Hederskultur

Dagens BUN inleddes med att Imam och Shira (hoppas att jag stavade rätt), berättade om sitt projekt med att undersöka förekomsten av hederskultur i länet. En enkätundersökning i skolorna visar att förekomsten är långt större än man kan ana. Deras budskap var att vi aldrig får falla undan från förtryckande föräldrars krav och t ex låta vissa elever slippa religions- eller simundervisning, något som många lärare tyvärr medger idag. Skönt att den nya skollagen verkar bli mycket tydlig på den punkten. Som av en händelse öppnade jag Aftonbladets webbsida när jag kom hem och hittade där artikeln: "Varför mördar man sin egen dotter"? Hederskulturen är ett problem som måste få en betydligt större dignitet på såväl lokal nivå som på nationell och global nivå.

Den enda fråga som i övrigt är värd att kommentera är de knackiga betygen för våra 8:or och 9:or. Här har rektorer och lärare att verkligen ta tag i sin uppgift. Elever som riskerar att missa betyg i något ämne skall ha ett åtgärdsprogram. På en rak fråga till förvaltningschefen fick jag svaret att det finns både dåligt och bra utformade program. Det innebär att även förvaltningen har en uppgift att lösa!

tisdag 19 januari 2010

Bristen på arbetsgivare

PJ Anders Linder skriver idag i SVD om den största bristen på svensk arbetsmarknad, bristen på arbetsgivare. Med tanke på hur arbetslösheten är fördelad över landet är det lätt att inse att bristen på arbetsgivare är större i Söderhamn än i övriga landet. Medborgarna borde ställa sig frågan vad det beror på. Hur ska fler personer få ork och mod att driva företag i Söderhamn? Hur kan kommunen förändra verksamheten så att fler arbetsgivare vill satsa i kommunen? Det är knappast något som kommer att rättas till med nuvarande styre som mer fokuserar på glättiga statistikundersökningar, än på reellt arbete för att stimulera arbetsmarknaden.

torsdag 14 januari 2010

KS 14 januari

Äras den som äras bör. Vid dagens KS höll förvaltningschefen i KUS-nämnden Gunnar Mellqvist en mycket bra redovisning av läget med saneringen av Stugsundsudden. Efter hans genomgång var det ingen tvekan om att en strandskoning av sten är att föredra. Detta gör mig ytterligare tveksam till den tjänsteman som tidigare försökte driva igenom ett beslut om en annan lösning som skulle ha kostat mer än 5 mkr. Olle Persson (kd) tog också upp att udden inte är särskilt lämplig för bostadsbebyggelse och föreslog att man i stället utreder ett område öster om Grundvik för detta. Själv tycker jag att udden skulle kunna utvecklas till en campingplats med båtuthyrning mm.
Min inställning är att kommunen ska äga så lite lokaler och anläggningar som möjligt. Därför var jag inställd på att rösta nej till att kommunen bygger, äger och hyr ut ytterligare ett ridhus. Något som också kan vara tveksamt med hänsyn till lagen om osund konkurrens. Nu fick vi ändå igenom att vi startar upp ett generellt arbete med att få ett annat ägande av anläggningarna och då får det nya ridhuset ingå i den utredningen, men visst skulle det ha varit önskvärt att det nya huset hade stannat i ridklubbens ägo. Gärna på tilltänkt plats bredvid det nuvarande ridhuset, något borde ha kunnat lösas med tomträtt.

onsdag 13 januari 2010

Dags att börja jobba....

Efter sköna, men alldeles för kalla helgdagar drar politiken igång igen. I kväll kartellmöte och i morgon kommunstyrelsen. Ett av ärendena är vår motion om att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 41. Det skulle ganska precis motsvara den befolkningsminskning som skett de senaste åren, dvs att vi behåller de cirka 640 invånare per KF-ledamot vi hade när invånarantalet var nära 33 000 och antalet ledamöter 51. För de röd-gröna är det en fråga om att krama ur så mycket arvode som möjligt ur kommunens kassa och därför kommer man givetvis att rösta nej.

måndag 4 januari 2010

Pengar till lärare eller till byråkrati? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Pengar till lärare eller till byråkrati? - Söderhamns-Kuriren - www.helahalsingland.se

Själv har jag ännu inte hunnit läsa rapporten från Timbro, men den ansluter till det jag har sagt under lång tid nu. Söderhamn har en lägre bemanning i skola, barnomsorg och äldreomsorg. Ändå har Söderhamn fler kommunala anställda per 1000 invånare än genomsnittskommunen. Vi har begärt att få en organisationsplan som visar vilka tjänster som finns inom respektive förvaltning, men vi får ingen. En av de första åtgärder vi kommer att göra om vi får mer att säga till om efter valet i september blir en rejäl genomgång av kommunens bemanning.