torsdag 23 december 2010

Tågkaos, flygkaos, bilkaos, oilpeak.....

Det är dags att på allvar fundera över fjärde generationens trafiksystem....God Jul!
http://www.sika-institute.se/Templates/Page____1171.aspx

Klart för ny mandatperiod

Efter ett par ajourneringar kunde fullmäktige till slut fastställa den politiska representationen för den kommande mandatperioden. Heder åt alla som ställde upp på att undvika tillämpningen av lagen om proportionella val, ingen nämnd och ingen glömd. Nu skedde valen som majoritetsval. Resultatet blev exakt detsamma som det skulle ha blivit med proportionella val, men vi har kvar möjligheten till fyllnadsval under perioden.

Nu vill jag önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År och jag ser fram mot ett januari 2011 med nya ansträngningar för att få ett bättre Söderhamn och Gävleborg!

onsdag 15 december 2010

Skolstatistik

Vid dagens BUN fick vi en redovisning av personaltätheten i skolan. Tyvärr är den nationella statistiken ett virrvarr av olika redovisningsformer och jag tycker att SCB och Skolverket bör åläggas att kvalitetssäkra de uppgifter man torgför. Ibland redovisar man lärartäthet och ibland redovisar man all pedagogisk personal. När det gäller förskolan redovisar man antal barn per anställd och i övrig redovisning antal personal per 100 elever. Räknar man om till antal elever per lärare så kommer man fram till att vi i Söderhamn har 13 elever per lärare i grundskolan, Riksgenomsnittet ligger på 12,5. Personligen tror jag att rektorernas och lärarnas professionalitet har en betydligt större inverkan på skolans resultat än den halva eleven mer per lärare som statistiken indikerar.

torsdag 9 december 2010

Sorry...

Sorry...hinner tyvärr inte uppdatera bloggen så frekvent jag skulle önska dessa turbulenta dagar. Förhandlingar eller rättare sagt "kohandel" om platser i nämnder och styrelser pågår mellan partierna och därutöver finns olika önskemål inom den egna föreningen. Det tar både tid och kraft och sliter ganska hårt eftersom man alltid vill allas bästa! Nu kan inte alla kan inte få det man själv önskar, så jag hoppas att den kompromiss vi kan åstadkomma ändå kan "gillas" av alla! Sammantaget tycker jag att vi har ett betydligt starkare gäng än 2006. Kan vi dessutom knyta ihop Alliansen så vi blir ett mycket hållbart alternativ till valet 2014. Vi och vi förresten ....förmodligen har jag lämnat politiken då, eller åtminstone befinner mig någonstans i bakgrunden.

onsdag 1 december 2010

En USB-enhet känns inte igen

För ett par dagar sedan köpte jag en USB-hub till min laptop. Så snart jag hade installerat den blev datorn galen. Var 5:te sekund plingade det i datorn och det här meddelandet dök upp på skärmen. Efter febrilt Googlande och testande av allehanda råd som inte funkade fick jag ändå ett tips. Koppla bort allt från datorn och starta datorn med enbart batteridrift. Det lät för enkelt för att vara sant men vad gör man när inte nåt annat hade funkat, och hör och häpna! Allt funkade som det skulle och det gick utan problem att ansluta all tidigare kringutrustning inklusive den nya USB-hubben.

Om någon blir hjälpt av det här inlägget får ni gärna skicka ett meddelande eller lämna en kommentar!

tisdag 30 november 2010

Nya fullmäktige

I går var det dags för första "riktiga" fullmäktige och det blev en riktigt bra föreställning. Nyvalde 1: vice ordf Isabel Hildén gjorde en bra debut som ordförande, så ordinarie ordförande får gärna ha förhinder vid fler tillfällen. Debattklimatet kändes öppnare än i föregående församling och jag hoppas att vi, trots den tydliga uppdelningen i en majoritet och en opposition, kan fortsätta med en saklig och hövlig nivå i den nya församlingen. Det negativa inslaget var vänstersidans fortsatta motstånd mot valfrihet och mångfald när det gäller äldreomsorgen. Ett motstånd som i nya fullmäktige endast omfattar en enda rösts övervikt och någon gång måste väl även 2000-talet komma till Söderhamn.

måndag 29 november 2010

Demokratins brister....

Den representativa demokratin är det minst sämsta systemet för att styra ett land eller en kommun. Människor får rösta vart fjärde år och valsystemet fungerar sisådär...och när väl röstsammanräkningen är klar utbryter ett mycket känsligt skede i partierna. Nu ska posterna fördelas, först mellan partier och partigrupper, och sedan inom resp parti. Sen ska det diskuteras gruppledararvoden, oppositionsrådsplatser, nämnd- och styrelseordföranden och "vanliga" ledamotsplatser och här kommer ofta människans sämre sida fram. Här används hot om att lämna samarbeten mellan partier och här hotar man med - och även verkställer - avhopp från de partier man i valet har fått förtroende att representera. Jag tycker att det är oerhört lågt när man sedan deklarerar att man tänker behålla de platser i riksdag och fullmäktige man valts till på en partilista.
Ett fullständigt perfekt och rättvist demokratiskt system är förmodligen en utopi, men nog skulle man önska sig en betydligt bättre etik och moral, och en vilja att tjäna medborgarna mer än sig själva, hos de personer som engagerar sig i politiken.

fredag 26 november 2010

Regionfullmäktige i Bollnäs 26/11

Att dra ihop 99 ledamöter + en del tjänstemän till ett regionfullmäktige med en dagordning som var lika gles som min frisyr kändes inte riktigt begåvat. Särskilt inte som det var en av vinterns första riktiga busvädersdagar. Jag tror inte att regionsbildningarna leder till nåt annat än en massa extra "stolar" för människor som vill ha en titel och en hel- eller deltidsförsörjning via politiken. Som om det inte räckte med den byråkrati som landstingen står för redan idag. Ansvaret och finansifieringen av den grundläggande sjukvården och omsorgen bör ske genom kommunernas försorg och den mer kvalificerad sjukvården bör skötas av staten. Med två skattenivåer skulle det bli betydligt tydligare hur ansvaret, befogenheterna och resurserna ska fördelas.

måndag 22 november 2010

Kalla fakta

Av gårdagens Kalla fakta (TV4) kunde man helt klart konstatera att Sverigedemokraterna absolut inte är lösningen på Söderhamns problem. Inte heller är det någon lösning att det parti som har skapat problemen kommer att fortsätta (s)tyra kommunen i fyra år till. Det ena "SD-partiet" vill inte ens prata med en invandrare. Det andra "SD-partiet" ser invandrarna som nånting som skapar arbetstillfällen åt sina egna. Undrar just hur många sossar som har fått jobb hos Migrationsverket, SFI, Amicus och andra invandrarrelaterade verksamheter. Vi moderater står stadigt när det gäller invandringen.
 1. Det är bra att människor vill komma till Sverige - det visar att Sverige är ett bra land att leva i!
 2. Människor som är förföljda ska få en fristad här - rätten att söka asyl är fundamental och fastlagd i internationella konventioner!
 3. Alla som kommer hit ska arbeta och göra rätt för sig - ingen har rätt att begära att ett land ska ställa upp med försörjning.

lördag 20 november 2010

BUN

Den nya skollagen tydliggör ansvaret när det gäller att anordna utbildningen så att alla elevers behov blir tillgodosett betydligt bättre än den gamla. Bl a får nu rektorerna möjlighet att själva besluta om stödgrupper för de elever som behöver en annan miljö och pedagogik för att klara skolan. Tidigare skulle sådana insatser beslutas av politikerna, något som knappast låg inom politikens kompetensområde.

Vad som är olyckligt är att man går ut i media och meddelar att de grupper som finns ska läggas ner utan att berätta hela sanningen. Nu har man oroat elever och föräldrar i onödan. Överföringen av ansvaret till rektorerna har kunnat genomföras helt utan förändringar av verksamheten.

söndag 14 november 2010

Slut på kompromissandet!

Många politiska bloggar har lagts ner eller åtminstone tappat tempo efter valet. Så också den här bloggen. Jag ska dock försöka bättra mig och hålla bloggen levande, så att den blir intressant för er som läser den. Till att börja med vill jag kommentera det nya politiska läge som uppstått i Söderhamn. Efter de förödande nedläggningarna av F15 och Ericsson enades partierna om att tona ner de partiskiljande åsikterna och fokusera på att föra Söderhamn ur krisen. Socialdemokraterna styrde 1998 till 2002 med stöd av Vänsterpartiet (tillsammans 31 mandat). Mellan 2002 och 2006 med stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet (tillsammans 37 mandat) och 2006-2010 med stöd av Centerpartiet (tillsammans 30 mandat). Man kan därför knappast tala om att Söderhamn har haft en reell opposition under de senaste 12 åren. Tyvärr har den nedtonade oppositionspolitiken inte gynnat utvecklingen i Söderhamn. Under den Socialdemokratiska dominansen har såväl arbetstillfällena som invånarantalet fortsatt att minska. Nu har den politiska kartan ritats om. Nu finns det en knapp vänstermajoritet på 25 mandat och två oppositionsblock med 18 resp 6 mandat och det är dags att lämna kompromissandet för en tydligare blockpolitik.

onsdag 27 oktober 2010

Badwill för Söderhamn....

Söderhamn behöver verkligen inte mer av negativ publicitet. Att göra oppositionsrådsfrågan till ett politiskt huvudnummer och samtidigt höja kommunalrådsarvodet till mer än 50 000 per månad ger inte särskilt god reklam för Söderhamn. Givetvis finns det en poäng i att den politiska överbyggnaden är alldeles för stor i en kommun av Söderhamns storlek, men då måste man ta ett helhetsgrepp och minska på alla poster. Inte bara hos den blivande oppositionen. I jämförelse med liknande kommuner är det ju främst arvodena för våra nämndsordförande som sticker ut. Enligt kommunallagen har inte en nämndsordförande någon annan roll eller något annat ansvar än vilken nämndledamot som helst, förutom att leda nämndens sammanträden. Ändå är våra ordföranden så gott som heltidsarvoderade. Förändringar i förutsättningarna för politiska arbetet bör avgöras i god tid före varje ny mandatperiod. Därför kan jag stå ut med de arvoden som nu är föreslagna fram till en översyn inför nästa mandatperiod. Detta förutsatt att oppositionen får den insyn som 18 mandat berättigar till.

tisdag 26 oktober 2010

Polsk riksdag på demokratins ytterkant

Gårdagens kommunfullmäktige blev en rappakalja av sällan skådat slag. Först en "avstädning" av ett antal gamla motioner varav några borde ha rönt ett bättre öde redan när de lämnades in för ett antal år sedan. Sedan en tragisk föreställning på demokratins ytterkant där det kommande styret (innan de över huvud taget är formellt valda) försöker ställa oppositionen utan alla möjligheter till insyn och inflytande den kommande mandatperioden. Nu blev större delen av beslutet om kommande förtroendemannaorganisationen bordlagt vilket gör att det blir den gamla kommunstyrelsen!! som ska bereda ärendet till nya fullmäktige!! Ooops....

torsdag 7 oktober 2010

Mera rött och mindre grönt i Söderhamn....

Under två mandatperioder, i åtta år har socialdemokraterna haft centern som stödparti och delat på de viktigaste politiska uppdragen i Söderhamn. Nu blåser det nya och ännu kyligare vindar över kommunen. Centern kastas ut och in kommer ett vänsterparti, som gått från tio mandat till tre mandat från 2002, och ett miljöparti som knappt nådde två mandat i valet. På samma sätt som Björn Rosengren utnämnde Norge till den "sista sovjetstaten" kommer nu Söderhamn att bli den "sista sovjetkommunen". Gissa om valfrihet och mångfald kommer att utvecklas i kommunen de kommande fyra åren......

måndag 4 oktober 2010

Man undrar....

Man undrar vart demokratin ska ta vägen den här mandatperioden. Efter Mona Sahlins tragiska framträdande i Riksdagen idag känns frågan berättigad. I vår kommun vet vi ännu ingenting om den parlamentariska framtiden. Ska sossarna och centern fortsätta sitt samarbete eller blir det nån annan konstellation? Med tanke på att centern öppnade för fortsatt nedmontering av sjukvården, dvs fortsatt samarbete med sossarna i landstinget, är väl farhågan att "kommuncentern" också lierar sig vänsterut ytterligare en mandatperiod. Det skulle vara förödande för Söderhamn, som så väl behöver lyftas från bidragslinjen till arbetslinjen. Ett fortsatt vänsterstyre i Söderhamn kommer obönhörligt att öka eftersläpningen mot övriga kommuner även om en bättre konjunktur kommer att förbättra läget de närmaste åren.

tisdag 28 september 2010

Stort tack!

Ett stort tack till alla er som röstade på Alliansen i riksdagsvalet och på oss moderater i kommunalvalet. Ett stor tack också för alla gratulationer jag har fått för vår lokala valframgång som gav oss två nya mandat. Nu kämpar vi vidare för att göra Söderhamns kommun till en bättre plats att leva och bo i. En mycket viktig fråga är äldreomsorgen där jag själv just nu på nära håll kan se uppenbara brister när det gäller tillgänglighet och bemötande. Här behövs det verkligen valfrihet och mångfald.

måndag 20 september 2010

Kort sammanfattning av valet

Tragiskt att SD kan bli vågmästare i Riksdagen, allt beroende på socialdemokraternas ruttna smutskastning i valets slutskede. Tydligt är att Alliansen nu måste göra en rejäl utrensning bland Försäkringskassans anställda.

Lokalt i Söderhamn har SD fått dubbelt så många röster som övriga Gävleborgskommuner. Min slutsats är att Socialdemokraternas och Centerns svaga politik den senaste mandatperioden ligger bakom siffrorna.

Här måste man även fundera över lokalmedias roll som förmedlare information till medborgarna. Har media verkligen visat på skillnaden mellan moderaterna och övriga partier under den här mandatperioden?

söndag 19 september 2010

Snart vet vi....

Snart vet vi om sossarna smutsiga kampanjer har lurat svenska folket att välja fel regering, eller om Alliansregeringens goda politik får fortsätta fyra år till. Att media publicerade "fallet" Annica och därmed gav Sahlin möjlighet att dra fram tidningen under debatten var verkligen osmakligt. Alliansens budskap är att den som är sjuk ska ha sjukersättning eller förtidspension. Den som har arbetsförmåga ska ha ett arbete. Ska det vara så svårt att förstå!! Och alla felaktiga siffror man har slängt omkring sig den här valrörelsen. Jag kan inte räkna upp dem alla för då skulle ingen orka läsa bloggen. I kväll har vi vår valvaka på pizzeria Saga.....

fredag 17 september 2010

Infiltration?

Undrar just om undervisningen på SFI genomförs politiskt neutralt?

Detta blev resultatet vid SFI-valet den 16:e september 2010.

RIKSDAGEN

 • SOCIALDEMOKRATERNA 55.9%
 • VÄNSTERPARTIET 17.6%
 • MILJÖPARTIET 2.9%
 • FOLKPARTIET 5.9%
 • MODERATERNA 5.9%
 • CENTERPARTIET 8.8%
 • KRISTDEMOKRATERNA ---
 • ÖVRIGA 2.9%

KOMMUNEN

 • SOCIALDEMOKRATERNA 64.9%
 • VÄNSTERPARTIET 16.2%
 • MILJÖPARTIET -----
 • FOLKPARTIET 2.7%
 • MODERATERNA 5.4%
 • CENTERPARTIET 5.4%
 • KRISTDEMOKRATERNA 2.7%
 • ÖVRIGA 2.7%

LANDSTINGET

 • SOCIALDEMOKRATERNA 59.5%
 • VÄNSTERPARTIET 16.2%
 • MILJÖPARTIET 2.7%
 • FOLKPARTIET 2.7%
 • MODERATERNA 5.4%
 • CENTERPARTIET 8.1%
 • KRISTDEMOKRATERNA 2.7%
 • ÖVRIGA 2.7%

torsdag 16 september 2010

Vindkraften i Söderhamn

Miljödomstolen har sagt sitt och gett tillstånd till en vindkraftspark på Storgrundet. Nu är det bara att hoppas att det inte blir en ny "flygskola" av projektet. Ingenting är ännu klart om Wpd finner det ekonomiskt lönsamt och tekniskt möjligt att dra igång bygget. Alla kommer vi ihåg den Europeiska flygskolan, det socialdemokratiska luftslottet som skulle frälsa Söderhamn med arbetstillfällen och där kommunen har slängt åtskilliga miljoner i sjön. Miljoner som s-regeringen lovade att stå för, men som Eva Tjernström och Lennart Olsson "glömde" att få ett bindande skriftligt kontrakt på. Nu är inte vindkraftsprojektet av samma dignitet när det gäller arbetstillfällen, så en klok ny kommunledning har all anledning att se sig om efter andra verksamheter som kan och vill etablera sig i Söderhamn. Nu är det bara att vänta till söndag för att se om Söderhamnarna röstar fram en klok kommunledning eller om den gamla rödgröna röran kommer att sitta kvar.

söndag 12 september 2010

Dörrknackning

Jag har fått frågan varför jag inte knackar dörr under valrörelsen. Svaret är att jag inte tycker om metoden. Jag vill varken knacka själv eller bli utsatt. Hemmet ska vara en fredad plats vare sig det gäller försäljning av mattor, dammsugare eller politik och den politiska övertygelsen bör grundas på något djupare än på "gårdfarihandel".

onsdag 8 september 2010

Välfärdspartiet Söderhamnsmoderaterna!

Socialdemokraten John Staffas angriper oss i en insändare 7/9. Där ifrågasätter han våra uppgifter att Söderhamn har mellan 250 och 500 fler kommunalanställda än genomsnittskommunen och påstår dessutom att vi tänker säga upp 500 anställda.
Om John Staffas inte hade pratat dubbelt så mycket som han lyssnat hade han hört att det är vi moderater som är det riktiga välfärdspartiet i Söderhamn vilket tydligt framgår av nedanstående svar på hans insändare:

M värnar välfärden!
Söderhamn har mellan 250 och 500 fler anställda än genomsnittskommunen. Uppgifterna är hämtade ur Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) novemberstatistik som visar att Söderhamn har 85,1 årsanställda per 1 000 invånare. Motsvarande siffra för kommungruppen ”Övriga kommuner mer än 25 000 invånare” är 73,7 och för ”Riket” är siffran 65,0. För den någorlunda matematiskt begåvade är det då lätt att räkna fram att Söderhamn har mellan 250 och 500 fler årsanställda än genomsnittskommunen. När Söderhamn dessutom har en lägre bemanning i barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen än genomsnittskommunen reagerar vi moderater och vi ha en ordentlig genomgång av kommunens organisation och bemanning! Vårt syfte är enbart att hitta ett antal av kommunens 2 200 tjänster, som inom ramen för den normala personalomsättningen, kan flyttas till skolan och omsorgerna. Inte, som John Staffas påstår, att avskeda personal.
Om John Staffas och Socialdemokraterna anser att detta är att urholka välfärden kan vi bara konstatera att vi har olika uppfattningar om vart i kommunen välfärden produceras.
Hans Sundgren,m

tisdag 7 september 2010

Vem tror att sossarna kan rädda Söderhamn?


Sossarna har styrt Söderhamn under allt för lång tid. De senaste decennierna har kommunen förlorat nästan 8 000 invånare. Detta trots att Söderhamn lever under samma förutsättningar som andra orter i Sverige. Till och med bättre förutsättningar om man tittar på kommunikationer, väder och natur. Nu är det dags att Söderhamnarna vågar pröva något nytt. Ingen kan väl tro att samma gamla gäng med samma gamla politik är det som kan rädda Söderhamn?

söndag 5 september 2010

Söndag 5 september

Klart att man blir glad av dagens opinionssiffror, men än är det långt till den 19:onde september. Långt var det också att behöva åka till Gävle i morse för att handla lite prylar till båten och sommarstugan. Prylar som inte finns att köpa i Söderhamn trots att vi borde ha haft både Biltema och Jula ute vid E-center om vi hade haft en kommunledning värd namnet.
På eftermiddagen en liten kampanj på stan med hjälp av fyra muffare. Bra respons, men alldeles för många markerade sin röda hemvist och satte näsan i vädret. Det tar tid att vända en atlantkryssare....

lördag 4 september 2010

Tur att moderaterna finns i Söderhamn!


Det är tur att moderaterna finns i Söderhamn så att lokaltidningen kan fylla sidorna. Våra senaste "bidrag" är att valstugan nu ska flyttas en sista? gång och att Socialdemokraterna därmed har fått den plats vi fick beviljad vid vår ansökan. Nästa stora scoop var att våra kampanjare hade placerat valaffischer i en rondell. Samma rondell som det sätts en massa julgranar i om några veckor. Julgranar går bra men icke valaffischer. Nåväl...som företrädare för lag och ordning har jag gett kampanjgruppen i uppdrag att flytta affischerna till en godkänd plats. Ska bli intressant att se om det också uppmärksammas i tidningen :-)

fredag 3 september 2010

Valtemperaturen stiger...

Dagen började med Tomas Tobe´s pressträff vid vår valstuga där han utvecklade sina tankar om invandrings- och integrationspolitiken inför en mycket seriöst frågande och antecknade reporter från Kuriren. Därefter företagsbesök på Norscand i Marmaverken, ett besök som imponerade på såväl Tomas som mig. Helt otroligt vilken kreativitet, ordning och reda! Efter ett besök hos en strokedrabbad bekant blev det valstugearbete fram till kvällens styrelsemöte. Blev uppringd av Kuriren som upplyste att några av våra valaffischer hade placerats på fel ställen. Egentligen en liten överträdelse i förhållande till andra "övergrepp" som har gjorts från röda gänget, men givetvis ska våra kampanjare få tillsägelse att rätta till detta.

onsdag 1 september 2010

Onsdag 1 september

På plussidan idag var att moderatkvinnornas länsturne "drabbade" oss på förmiddagen. Med ett gediget material hur Alliansen har stärkt kvinnornas trygghet fick m-kvinnorna flera säkra supporters under besöket. Bra jobbat! Mera plus var invigningen av Teknikcollege på Flygstaden. Ett nödvändigt samarbete mellan industrin och skolan med industrin som styrande. Det ger en kvalitetssäkring av utbildningen och en god koppling mellan utbildning och ingång på arbetsmarknaden.
Dagens minus var det fortsatta "tjafset" om valstugan. Enligt tekniska kontoret ska nu korvgubben flytta till sin ursprungliga plats på norra sidan från måndag. Så påstås det att sossarna hade sökt plats tidigare än oss (före mars?) och därför skulle få välja plats. Och givetvis valde dom den plats vi tidigare var tilldelad närmast Tribunen. Märkligt men varför bråka? Är dom såna får dom väl stå där. Vi är för stolta för att kolla i polisens diarie när resp ansökan inkom :-)

tisdag 31 augusti 2010

Annonser och valstugan

Dagen började med ett besök i Kurirenhuset och en "date" med den mycket glada och trevliga Sara. Tillsammans med kampanjgeneralerna Jonas&Viktor diskuterade vi kommande annonsering i SöderhamnsNytt och Kuriren och kom fram till en bra plan. Därefter valstugan tillsammans med Agneta och Håkan fram till att molnen började hota om regn. Sitter nu i stugan och lyssnar på Mona S och det rödgröna valmanifestet. En barnfamilj ska få 300 kr/mån i lägre förskoleavgift och betala 600 kr/mån mer i skatt. Har man mattekunskaper från sossarnas flumskola tror man förmodligen att man gör en vinst :-)

måndag 30 augusti 2010

KF 30 augusti

Så avgjordes då frågan om flygplatsen. Beslutet blev att klassa ner flygplatsen till VFR. Man har tydligen inte förstått att alternativet att återupprätta en nedlagd IFR-flygplats är fullständigt orealistiskt. Och varför ska vi ha två sportflygplatser i kommunen? Det måste vara bättre att sälja området och att i det sammanhanget se till att SMK får möjlighet att fortsätta med utvecklingen av sin motorsportanläggning.

lördag 28 augusti 2010

Högerns retorik haltar - Insändare - www.helahalsingland.se

Högerns retorik haltar - Insändare - www.helahalsingland.se

Svar på Lindestams insändare 28 aug.

Förljugen vänsterpolitik

Sven-Erik Lindestam och hans vänsterpolitik klarar inte lögndetektorn! När Lindestam påstår att 25 000 undersköterskor, lärare, förskollärare och andra har fått lämna sina jobb befinner han sig långt ifrån sanningen. Enligt Aftonbladets lögndetektor är det precis tvärtom. Det går inte att med hjälp av de rödgrönas statistik dra slutsatsen att antalet välfärdstjänster inom skola, vård och omsorg har minskat med 25 000 tjänster. Egentligen är det tvärtom eftersom de privata välfärdsföretagen har ökat både i antal och i antalet anställda, samtidigt som kommuner och landsting lägger allt mer pengar på privata upphandlingar. Det kan till och med vara som Vårdföretagarnas beräkning visar. Att antalet arbetade timmar i utbildning samt vård och omsorg ÖKAT med motsvarande knappt 27 000 personer.


fredag 27 augusti 2010

Ber om ursäkt!


"Tala i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal du aldrig borde ha hållit" sa Winston Churchill, och det gäller nog även bloggskrivande. Arg över att man hade flyttat vår valstuga utan vår närvaro, valmaterial som hade förstörts, stugan skevt uppallad och placerad på fel plats skrev jag ett allt för generellt blogginlägg där man kan tolka det som att jag drog alla kommunens tjänstemän över en kam. Det ber jag verkligen om ursäkt för! Givetvis vet jag att de allra flesta av kommunens anställda är lojala sin uppgift. (Bildtext: Det här visar bara en del av förstörelsen)

tisdag 24 augusti 2010

Oj denna kommun......

Så har då kommunen flyttat på vår valstuga - utan att vi fick vara med. Vid en hastig koll i eftermiddagens regnväder stod stugan på fel ställe och dessutom så snett att dörrarna var svåra att stänga och en titt inne i stugan visade att en del valmaterial hade skadats. Det är ju själva f-n att så fort kommunens tjänstemän är inblandade blir det strul i röda Söderhamn.

söndag 22 augusti 2010

Tøft i Sverige (Söderhamn)

Tøft i Sverige

– Da jeg fikk forespørselen fra Johan og Mesmer var det ikke så mye på lure på. Barna er voksne, yngstemann bor også i Oslo, og i min hjemby Søderhamn er det rett og slett ikke jobber å få. Stemningen i byen er dårlig, de store arbeidsplassene er lagt ned. Det var deilig å reise fra svensk tungsinn. Jeg opplever at mine landsmenn som bor i Norge er mye friere og gladere enn svensker i Sverige. Det er generelt en både tøffere og hardere atmosfære i Sverige nå. Jeg stortrives her, og det er en glede å lage få lage god mat fra bunnen av og se at gjestene smiler!

(Klipp från http://www.ostkantavisa.no/nyheter/sa-lycklig-i-norge-1.5549337 )

Nu är det dags för förändring i Söderhamn! Visst är det glädjande att Söderhamnare finner sig väl tillrätta i vårt grannland, men jag skulle gärna vilja att våra utflyttade skulle känna stolthet över sin hemstad! Vem tror att det blir bättre i Söderhamn med fortsatt Socialdemokratiskt toppstyre?

lördag 21 augusti 2010

Strykjärnsparken

Läser SD:s insändare om strykjärnsparken och blir förskräckt. I moderaternas Söderhamn ska vi inte ha några kortlås på offentliga lokaler.

Korvgubben

Korvgubben har - tillfälligt - ställt sig på sin gamla plats på andra sidan Köpmangatan. Jag tycker att han kan stå där tills valet är över, men det tycker tydligen inte kommunens tjänsteman. Nu ska man flytta vår valstuga trots att korvgubben mycket väl har kunnat stå vilken av platserna som helst utan flytt av vår stuga. Ännu ett tecken (om än litet) på den svågerpolitik som förs i Söderhamn.

fredag 20 augusti 2010

Kollision med korvgubben....

Händelserik dag i går. Först BUN på fm, sedan intervjuer med Söderhamnskuriren och Sveriges Radio Gävleborg. Bra frågor från journalisterna och jag hoppas att jag gav bra svar! Därefter ner till valstugan där det hade uppstått en smärre konflikt. En korvgubbe som brukar ha sin vagn intill den plats vi fått anvisad för valstugan kände sig uppenbarligen trängd av vårt "intrång" och hade dessutom lyckats slita ner vår hängränna med sin vagn. Det blev att kalla på polis som på ett föredömligt sätt tog hand om "förhandlingen" och i dag på morgonen har jag träffat såväl korvgubbe som tekniska nämndens tjänsteman så nu är vi "sams".

Vid stugan hade vi besök av vår riksdagsledamot Margareta B Kjellin, som är den du ska rösta på om du vill ha en bättre äldre- och handikappomsorg!

tisdag 17 augusti 2010

Rädda Söderhamn!

I morgon ställer vi vår valstuga på plats och på torsdag släpper vi vårt valmanifest. Söderhamn har gått från 33 000 till drygt 25 000 invånare och de flesta siffror är negativa. Nu måste Söderhamnarna ta ställning om "utförsbacken" ska fortsätta. Vårt valmanifest är kort och koncist och du kan läsa rubrikerna nedan. Innehållet får du veta på torsdag och vill du veta mer är du välkommen till valstugan!

 • DAGS FÖR FÖRÄNDRING!
 • FLER HÄNDER I SKOLA OCH OMSORG!
 • FLER ARBETEN OCH FLER I ARBETE!
 • VI SKA SKAPA ETT TRYGGARE SÖDERHAMN!
 • FLYKTINGMOTTAGNING MED ANSVAR OCH VÄRDIGHET!
 • MINSKAT SLÖSERI MED MARK OCH LOKALER!
 • TREVLIGARE OCH TILLGÄNGLIGARE STAD!
 • VALFRIHET OCH MÅNGFALD ÄR BÄTTRE ÄN MONOPOL OCH ENFALD!

fredag 13 augusti 2010

Ny dator....och sälj Helsinge Airport!

Har kämpat med två gamla sega datorer alldeles för länge. En i stugan och en i lägenheten. Nu bestämde sig den i stugan för att så gott som lägga av och då blev det nödvändigt att skaffa en laptop. Att gå från Win 95 och Office 95 till Win 7 och senaste Office är ingen lätt "konvertering". Lägger man därtill musplatta i stället för mus blir omställningen ännu större. Nu är dock den nya trådlösa musen snart installerad, så nu ska väl skrivandet kunna komma igång igen.

Vid senaste KS yrkade vi att Helsinge Airport läggs ut till försäljning. Mellan 50 och 100 miljoner har kommunen lagt ut på Socialdemokraternas luftslott, den Europeiska flygskolan. Givetvis ska det göras en lösning så att SMK kan behålla (utveckla) sitt motorstadion vid en eventuell försäljning!

måndag 9 augusti 2010

Dags för valrörelse

Valupptakt i Gävle i lördags och den här veckan smyger väl valrörelsen igång även på det lokala planet. Enpartistyret och svågerpolitiken måste brytas i Söderhamn, men hur? Så länge Centern inte tar klar ställning för ett annat alternativ är en röst på Moderaterna den enda möjligheten till att börja bygga ett bättre Söderhamn! Befolkningen har minskat från 33 000 till drygt 25 000 invånare. Trots detta är antalet kommunanställda lika stort (ca 2 500) och även antalet politiker i kommunfullmäktige. Jämfört med genomsnittskommunen i Sverige har Söderhamns kommun drygt 500 fler kommunanställda samtidigt som barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen ligger under riksgenomsnittet. Det måste alltså finns tjänster som kan omfördelas till välfärden utan att kommunens redan nu höga kommunalskatt behöver ökas!

lördag 7 augusti 2010

Dags att börja blogga igen!

Lördag 7 aug.
Kanondag i Gävle. En mycket väl arrangerad valupptakt med glada moderater från hela länet. Klart att man blev inspirerad. Blev på hemvägen kontaktad av Kuriren som frågade om vår inställning till supandet i Källparken. Det är ett dubbelbottnat problem. Dels ska inte människor i Sverige behöva leva ett så hårt missbrukarliv som gänget i Källparken gör. Dels ska inte närboende och förbipasserande behöva se missbrukare helt öppet stå och pinka i parken. En kombination där det blir "väldigt obekvämt" att missbruka i våra parker tillsammans med ett ärligt erbjudande om ordentlig avgiftning och förändring av livsmönstret är vad som behövs. Enligt en av mina partivänner, som sitter i Hudiksvalls socialnämnd, finns det ett helt annat koncept för missbruksvården där än i Söderhamn. Det är något vi måste skaffa oss mera information om och agera utifrån!

fredag 23 juli 2010

Sommar, sol och Sveriges bästa väder...


Fantastisk vecka i Italien och ett par kanonveckor i stugan i Söderhamns vackra skärgård. Hoppas verkligen att Alliansen behåller makten i höst så att vi som är vanligt folk har råd att behålla våra sommarhus. Med de rödgrönas återinförande av fastighetsskatten och andra pålagor lär det bli en omöjlighet. Nu väntar en vecka i västra Sverige innan politiken och valarbetet sätter igång på allvar. Återkommer på bloggen efter den 2 augusti och hoppas på stort gensvar för Alliansens politik!

måndag 5 juli 2010

Åter till verkligheten....

Efter en kanonvecka i Italien är jag åter "på banan". Möts av beskedet att kommunchefen slutar och det gör mig ännu mer orolig över kommunens organisation. Om trycket på en enskild tjänsteman är så hårt att det inte går att förena arbete med rollen som småbarnsförälder är det fel i organisationen. Särskilt som det finns 2 300 andra anställda varav en stor del går undersysselsatta och understimulerade. Vårt vallöfte är att omgående se över kommunens organisation. Vi vet sedan tidigare att skolan och omsorgen är underbemannad, men att kommunen ändå har fler anställda än genomsnittskommunen.

torsdag 24 juni 2010

"Out of office"

Nu händer det inget på bloggen på drygt en vecka. Jag är "out off office" fram till den 4 juli och den tiden kommer jag att tillbringa i San Marzano Oliveto i norra Italien (Piemonte). Önskar er alla en trevlig midsommar!

måndag 21 juni 2010

KF och Jazzparken

Uppenbarligen finns det två världar i Söderhamn. Den utanför Rådhuset och den inuti. Vad medborgarna tycker får man över huvud taget inte föra fram som politiskt parti. Då blir man stämplad som ett "svart" parti. Snacka om åsiktsfrihet......

Nu går tiden alldeles för fort....

Ledsen att jag inte har hunnit med att hålla bloggen aktuell men nu har det varit "körigt" ett tag. Ska försöka få tid att svara på Lars Lodmarks insändare i Kuriren om gymnasieutbildningen innan lördag för sedan bär det av till sydligare breddgrader för några dagar.....

torsdag 10 juni 2010

Söderhamn "den sista sovjetkommunen"?

Mittgymnasiet ekonomisk förening vill starta friskola i Söderhamn med inriktning på teknik och naturvetenskap. Socialdemokraterna och vänsterpartiet avstyrker deras ansökan. Ska Söderhamn bli den sista sovjetkommunen? Här uppmuntrar man entreprenörskap i skolan men när det kommer till kritan vill man inte släppa på det kommunala monopolet. Givetvis reserverade jag mig för mitt yrkande om att tillstyrka ansökan vid dagens BUN och jag hoppas verkligen att Skolinspektionen kör över sossarna i denna fråga.

Ur reservationen:
Totala antalet elever i Söderhamns kommun kommer inte att förändras negativt om en del av det kommunala gymnasiet övergår i en annan driftsform. En fristående gymnasieutbildning kan snarare vara en fördel för utflyttningskommunen Söderhamn genom att familjer väljer att stanna i kommunen i stället för att flytta till orter där möjligheten till fristående utbildning finns. En fristående utbildning kan troligen också attrahera elever från andra kommuner att genomföra sin utbildning i Söderhamn vilket skulle kunna minska den negativa interkommunala balans som nu råder. En väl fungerande kommunal skolorganisation borde rimligen inte ha särskilt stora problem att lösa de organisatoriska och ekonomiska svårigheter man pekar på i gymnasiechefens yttrande. Beträffande Teknikcollege kan ett sådant omfatta såväl kommunala som fristående gymnasieskolor och kan därför knappast framstå som ett argument för ett avstyrkande.

För att vända den negativa utvecklingen i Söderhamn är det viktigt att kommunens verksamheter kompletteras med fristående driftsformer på samma sätt som har skett i grannkommunerna.

fredag 4 juni 2010

Bombhot och Jazzparken

Gårdagens bombhot mot kommunens skolor verkar dess bättre inte vara seriöst. Nu får vi hoppas att den oro som skapats hos barn och föräldrar snabbt lägger sig och att ordningen återgår till det normala. Grunden för bombhotet känns dock mer bekymmersamt. Den hantering av miljöfarligt avfall som sker i Stugsund borde aldrig ha kommit till stånd, särskilt inte mot bakgrund av de restriktioner som finns i tomträttskontraktet.

Efter gårdagens KS står det klart att vi är det enda partiet som vill ha en uppsnyggning av Jazzparken och som vill få fram ett förslag hur Jan Johanssons minne kan hedras på ett bättre sätt.

måndag 31 maj 2010

Flexibla skollov

http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2044840-nej-fran-skola-accepteras-inte
"Föräldrar struntar i om barnen inte får ledigt från skolan. Allt fler familjer väljer ändå att resa utomlands under terminerna."

För många familjer blir det allt svårare att få livspusslet att gå ihop. Föräldrarna har arbeten där semestrar och ledigheter ska matchas mot upp- och nedgångar i arbetsbelastningen och arbetskamraters behov av att också vara lediga. Stora familjehögtider infaller sällan under skolans reguljära lovveckor och till detta kommer den ekonomiska aspekten på vad en utlandsresa eller en fjällstuga kostar under olika delar av året.
Det kanske är dags för skolan att tänka om och ta bort de fasta loven på hösten och våren. En annan och mer individuell studieplanering borde även ge möjlighet till en mer individuell ledighetsplanering. De 10 dagar som höst- och vårloven omfattar borde kunna omfördelas till 10 "semesterdagar" som kan tas ut på tider som passar eleven och föräldrarna. Som jag känner det nu finns det ingen anledning att motionera i fullmäktige om detta före valet. Risken är att det blir ett snabbt avslag med den majoritet vi har just nu. Vid en valframgång den 19 september kommer jag dock omgående att ta upp detta till prövning i Söderhamns kommun.

lördag 29 maj 2010

Gävleborg i botten!

Tidningen Fokus har presenterat årets mätning av vilken kommun det är bäst att bo i. På sverigelistan är det som vanligt borgerligt styrda kommuner i topp och även i Gävleborg är det en borgerligt styrd kommun som är bäst. Alla kommuner och landsting lever under i stort sett samma lagar och regelverk. Ändå visar undersökning efter undersökning på markanta skillnader mellan borgerligt och socialistiskt styrda kommuner. Märkligt också att Gävleborgs kommuner med sina lägen mitt i landet med bra kommunikationer, bra väder och gynnsamma förutsättningar i övrigt, alla ligger på den nedre halvan av Sveriges 290 kommuner när det gäller resultat. Slutsatsen måste bli att Gävleborgs landsting och kommuner måste få ett borgerligt styre under några mandatperioder så att länets invånare kan få sin rättmätiga kvalitet i förhållande till övriga landet.

torsdag 27 maj 2010

Kommunstyrelsen, Ewa Björling och Bergvik Flooring

Tidig morgon och kommunstyrelsens strategimöte. Forsbackabron blir ca 4 Mkr dyrare är beräknat och frågan är om det räcker med det. Nuvarande vägbyggnadsplanering sträcker bara 50 meter in mot staden och vi får väl se om den befintliga vägen är tillräckligt stabil så nära bron. Märkligt nog fanns inga ritningar, skisser eller någon annan beskrivning hur bron kommer att se ut. Man tänker onekligen på bron Ypsilon i Drammen (se föregående inlägg).
Vid lunchtid var det dags att möta vår handelsminister Ewa Björling vid Tönnebro Wärdshus och att, efter en bit mat, lotsa henne till Bergvik Flooring i Vansätter. Verksamheten där beskriver hon så bra i sin blogg så ni kan läsa mera där: http://frihandelsministern.wordpress.com/2010/05/27/soderhamn-hudiksvall-ljusdal/

fredag 21 maj 2010

Kongsvinger och Drammen


Tillsammans med en grupp ur kommunstyrelsen har jag besökt Kongsvinger och Drammen de senaste dagarna. I motsats till att planeringsdagar och andra möten läggs på konferenshotell utanför kommunen är jag positiv till att vi gör studiebesök och att vi hämtar intryck från andra ställen. I Kongsvinger har man satt ett tak av glas över en affärsgata och på så sätt fått en rätt så trivsam galleria. Drammen har gått "från förfall till framgång" och det visade sig att det var under ledning av Höire, vårt norska broderparti, som detta har skett. En mycket engagerad ordförande Tore Opdal Hansen ställde upp en hel dag för att visa hur Drammen hade rustat upp staden på olika sätt. Nytt vattennära och centralt boende. En fantastiskt vacker gångbro över älven, vackra byggnader, parker och promenadspråk, uteserveringar, bättre trafikföring, bra integrationsambitioner och en målsättning att skapa Norges bästa skola var bara några av de förbättringar som skapats under norska moderaternas (höires) ledning. Nu gäller det att "göra verkstad" av det vi fått oss till del. Om det ska bli verklighet är det nog nödvändigt att vi får till en annan majoritet i Söderhamn den 19 september!

fredag 14 maj 2010

Nära smärtgränsen för city-bråk - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Nära smärtgränsen för city-bråk - Söderhamn C - www.helahalsingland.se

Vi är inte bara nära smärtgränsen, vi har passerat den med råge! Söderhamn måste bli en attraktiv stad igen där alla trivs och dit fler vill flytta. Därför måste det tas ett krafttag för att skapa ett trivsamt centrum där vi alla kan känna oss välkomna och trygga. Det är både frågan om att göra något för och med missbrukarna och att göra något fysiskt åt statsplaneringen. Det finns säkert ingen inneboende önskan hos missbrukarna att störa "Svensson" och för de allra flesta borde det finnas en väg tillbaka till ett värdigare liv. En kombination mellan förbud att uppträda påverkad i centrum och erbjudande/krav på behandling borde kunna leda det hela åt rätt håll.Efter att ha tittat mer på idéerna om Strykjärnsparken är jag tveksam till att lägga vårt centrum där, trots att man just nu anser den delen av stan som "het". En rejäl analys bör göras vad som kan åstadkommas på Köpmantorget i stället och i avvaktan på den bör vi vänta med den nya bussterminalen. Om centrum läggs på Köpmantorget bör ju bussterminalen läggas mitt emot och där finns det ju redan en gångbro.

tisdag 11 maj 2010

Frukostmöte Kuriren

Dagen började med ett frukostmöte på Kuriren. Kul att höra en duktig marknadsmänniska (Stefan Jonsson) berätta om tidningens möjligheter i marknadsföringen och om "rågången" mellan marknadsavdelningen och redaktionen. Tråkigt bara att min partikollega Greger, som är rullstolsburen, inte kunde delta eftersom ett grävarbete omöjliggjorde en entré från baksidan. Det får mig att ytterligare inse tillgänglighetsfrågornas betydelse i alla möjliga och omöjliga situationer.

tisdag 4 maj 2010

Företagsklimatet i enpartistaden Söderhamn

Idag kom Svenskt Näringslivs sammanställning över företagsklimatet i landet och Söderhamn har tappat 12 placeringar, men ligger sammantaget kvar på den övre halvan. Gott så kan man tycka men när man tittar lite djupare i statistiken känner man både glädje och misströstan. Glädje över skolans attityder (19:onde plats) Vägnät, tåg och flygförbindelser (15) Tele-/IT-nät (6).
Misströstan känner jag bl a över Kommunalskatten (212) Andel i arbete (273) Allmänhetens attityd (241) Medias attityd (273 ) och Tillgång på relevant arbetskraft (196). Kommunalskatten kan vi göra något åt om vi får ett annat styre i kommunen. Andelen i arbete kan bli större om Alliansregeringens politik får fortsätta. Medias attityd och allmänhetens attityd hänger delvis samman och här bör någon funderar över vem som påverkar vem. Bristen på relevant arbetskraft är något förvånande och borde vara lätt att ordna till. Klart är att det behövs ett nytt styre i enpartikommunen Söderhamn och en fortsatt Alliansregering i Rosenbad om utvecklingen skall gå åt rätt håll!

måndag 3 maj 2010

Enpartistaden

S vill regera ensamma i Söderhamn - Söderhamn C - www.helahalsingland.se
S vill styra Söderhamn ensamma enligt Kurirens artikel om 1:a maj. Nu är det väl så att S alltid har styrt Söderhamn. Oftast ensamma men ibland genom att köpa V och C med en och annan skattefinansierad nämndsordförandepost som betalning. Hur det blir i en kommun som ensidigt har haft samma parti vid makten i "urminnes tider" kan man läsa om på http://www.enpartistaden.se/. Det skulle ju vara intressant med en granskning av Söderhamn för det finns ju en hel del att bita i för den som har ögon och öron öppna.

Min kommentar till det rödgröna budgetförslaget som kom idag är att pensionärerna kan känna sig blåsta. Inflation, ökande räntor och höjningen av indirekta skatter gör att den lilla skillnaden mot Alliansens skattesänkning äts upp med råge. Man bör också hålla i minnet att S inte sänkte pensionärernas skatt en enda gång under 12 år medan Alliansen nu sänker för tredje gången på fyra år och det är säkert inte den sista. Ordet straffskatt får många intressanta betydelser när man tittar på vänsterexperimentets budgetförslag.

onsdag 28 april 2010

Fullmäktige?

Fullmäktige i måndags blev så tråkigt som bara ett fullmäktige i Söderhamn kan bli. Frågan är om vi ska ha ett fullmäktige varje månad när det inte finns tillräckligt med ärenden. På något sätt känns den politiska organisationen övertung och ineffektiv och ibland undrar jag om den inte mer hindrar demokratin än skyddar den. Det finns kommuner som har förändrat den politiska organisationen allt ifrån att avskaffa nämnderna till att jobba med olika former av beredningar inom fullmäktige och det skulle vara intressant att se hur det går för dem. Sedan slutet av 90-talet har drygt 90 kommuner minskat antalet ledamöter i KF och inför nästa mandatperiod har 21 av landets 290 kommuner gått samma väg. Det skulle ha varit välgörande för Söderhamn om också vi hade minskat till 41.

torsdag 22 april 2010

KS strategi 22 april

Ett enhälligt ja till vindkraft på Gullberg/Trollberg från KS. Ett nej hade inneburit att ärendet hade varit "dött". Nu går ärendet vidare till prövning av högre myndigheter. Självklart måste vi ta till vara de möjligheter som finns till förnybar energi. Så fick vi en redovisning av läget för flygplatsen och där är det till 99% klart att den måste avvecklas, trots de föredragandes försök att rättfärdiga ytterligare respit. Frågan är om en del av banan ska behållas som sportflygplats eller om den verksamheten ska fortsätta på Mohedsfältet. Ett utkast till centrumutveckling bestående av en tillbyggnad på Combihuset alternativt en fristående byggnad i Strykjärnsparken presenterades. Resten av parken skulle omdisponeras till parkering/torg. Det stärker min uppfattning att Jazzparken ska återfå sin grönska som kompensation för de grönytor som ev försvinner från Strykjärnsparken. Jan Johansson är värd en bättre uppmärksamhet än en mossig grusplan som ingen tycker om. Förmodligen åker kommunen på en "smäll" när det gäller fluffet i Stugsund. Det berättade Bygg- och miljös ordf Hans-Olof Olsson. Huruvida det gått rätt till när verksamheten etablerades och tilläts expandera till ett stort problem bör kanske utredas?

onsdag 21 april 2010

Samtal i välfärden

Samtliga rapporter från samtal i välfärden kan du läsa här:
http://www.moderat.se/web/Samtal_i_valfarden.aspx

tisdag 20 april 2010

Välfärdens kärna och verkligheten

Så har jag då gjort mitt sista återbesök i projektet "Välkommen till verkligheten" men jag hoppas att det inte blir mitt sista besök i den välfärdssektor som är så viktig för oss alla. Den här gången var det Enrisets äldreboende som var målet för mitt besök och jag fick en bra pratstund med en mycket trevlig personalgrupp. Tunga lyft och en allt större arbetsbelastning beroende på såväl personalminskningar som på mer vårdkrävande äldre är ett stort problem och jag kommer, som moderat, att ställa upp för en ökad bemanning i äldreomsorgen. I övrigt fick jag många bekräftanden på resultaten i vår rapport och en hel del bra uppslag till förbättringar. Nu återstår det för oss på såväl kommun- som läns- och riksplanet att ytterligare utveckla välfärdspolitiken och att "göra verkstad" av det vi kommer fram till.

söndag 18 april 2010

Bra dagar med 2500 moderater i Göteborg!

Fredag: Inspirerande inledningstal av kommunala samrådsgruppens ordförande Charlotte Nordström följt av Per Schlingmanns lika inspirerande beskrivning av skillnaden mellan Alliansen och det rödgröna vänsterexperimentet. Här står det mellan fortsatt kvalitetsarbete eller en politik som kan jämföras med TV-programmet Fuskbyggarna. Första seminariepasset handlade för min del om valstugearbete, vilket är särskilt intressant för oss i Söderhamn som aldrig har haft valstuga tidigare. Här fick jag en hel del tips och goda idéer som vi ska försöka ta till vara när vi öppnar vår stuga i augusti. Lunch och därefter drygt en timme Anders Borg. Europas bästa finansminister som har sett till att Sverige har klarat finanskrisen och nu står rustat inför de kommande åren. Tänk om Sverige hade haft Thomas Öst... Nä, vi glömmer det och hoppas att vi aldrig behöver närma oss den tanken igen. Så en presentation av moderaternas 23 talesmän inom olika områden där vi glädjande nog har våra två riksdagsledamöter Margareta B Kjellin (äldrefrågor) och Tomas Tobé (arbetsmarknad) med i samlingen. Seminariepass nr 2 handlade om Opinionsläget just nu där alltid lika suveräna Gunilla Sjöberg gav oss en klar och tydlig bild. Jag kommer att få PP-presentationen av Gunilla så jag ska försöka återge den vid vårt nästa medlemsmöte. Vid det tredje seminariepasset var det dags att träffa Anders Borg igen. Tillsammans med Cristina Husmark Persson och Eva Uddén Sonnegård diskuterade vi Sveriges och kommunernas ekonomi, jobben och utanförskapet och man blir åter igen lika undrande hur sossarna och media kan förvränga vår uppriktiga ambition som är att "göra verkstad" av det sossarna körde med 2006 "Alla ska med!".
Lördag: Började med seminariepass nr 4 som handlade om att regelförenkla för att effektivisera den kommunala verksamheten. Att vi moderater är bra på ledarskap borde vara bekant för de flesta. Nu har vi också en arbetsgrupp som energiskt arbetar med att snabba upp och förenkla lagar, regler och processer i den offentliga sektorn. Efter kaffet var det dags för Sveriges bästa statsminister Fredrik Reinfeldt att hålla sitt tal och det är bara att hoppas att Fredrik också blir Sveriges nästa statsminister och kanske också mesta statsminister.
Anders och Fredriks tal kan du ladda ner HÄR: http://www.moderat.se/web/Hem.aspx

onsdag 14 april 2010

Avskaffa arbetslösheten!

Dagen med kommunstyrelsen på Söråkers herrgård är avklarad. Dagens behållning en konsult (vad annars) som hade en del kloka synpunkter kring varumärket Söderhamn. Gör inte reklam för något ni inte levererar var ett budskap. Färre och kortare sammanträden och mera "verkstad" var ett annat. Avskaffa arbetslösheten - det gäller inte att hitta nya jobb - det gäller att hitta hur man skapar nya jobb var ett tredje budskap. Söderhamn måste komma bort från bruksmentaliteten så att varje medborgare blir en ambassadör för kommunen, men hur ska detta gå till så länge vi har sossarna i ledningen?

I morgon kommer vårpropositionen och kl 13.26 sätter vi oss på tåget till Göteborg för deltagande i Kommunala rikskonferensen under fredag och lördag. Återkommer med rapporter därifrån!

måndag 12 april 2010

Söråkers Herrgård och Krix i Göteborg

Onsdag fm åker kommunstyrelsen till Söråkers Herrgård för två planeringsdagar. Som vanligt tycker jag att vi borde kunna göra detta på hemmaplan, men att resor kan vara befogade i samband med studiebesök där det finns något vi kan "hämta hem" till vår kommun. Det här gången hinner jag dock bara vara med på dag ett och "slipper" därför middag och övernattning.
På torsdag åker vi 7 st friska Söderhamnsmoderater till Göteborg och Kommunala Rikskonferensen (Krix). Det blir ett utmärkt tillfälle att hämta kraft och inspiration inför valrörelsen tillsammans med ett par tusen andra moderater från hela landet.

torsdag 8 april 2010

KS 8 april

Inledande diskussion om budget 2011 och det ser ju rätt bra ut för kommunsektorn. Vi får tacka Alliansen och Anders Borg som balanserade kommunernas tillfälliga behov under finanskrisen på ett mycket ansvarsfullt sätt. Inga större frågor i övrigt. Enda "konfliktfrågan" var förslaget att inrätta en projektledare på 18 månader som ska få inflyttade att trivas bättre i Söderhamn. Det säger tyvärr en hel del om den gamla socialdemokratiska bruksandan som det verkar vara svårt att tvätta bort. Mitt yrkande var att detta är något som man i en organisation på mer än 2300 anställa borde kunna klara inom organisationen, men majoriteten har tydligen nån med partibok som behöver jobb så mitt yrkande fick inte gehör.

tisdag 6 april 2010

Lillbergets förskola

Nu har jag gjort besök nummer tre i projektet "välkommen till verkligheten", den här gången i kommunala förskolan Lillberget. Tyvärr en så stor förskola att jag inte kunde besöka alla avdelningarna, men besöket blev ändå en stor upplevelse. En överraskning var att jag kom till en just påbörjad teaterföreställning där förskollärarna Bitte Melander och Kristina Svensson på ett mycket pedagogiskt sätt lärde barnen om sopsorteringen. Starkt jobbat av två eldsjälar som även gjorde mycket bra skådespelarprestationer. Mitt intryck är att Lillberget är en bra förskola med låg personalomsättning, men att man borde kunna ge personalen ännu större inflytande över resurserna. Om man hanterar de kommunala förskolorna på samma sätt som de fristående skulle personalens arbetstillfredställelse kunna bli ännu bättre.

torsdag 1 april 2010

Socialdemokraterna ytterst ansvariga!

För att något hyfsa Kurirens artiklar och en del kommentarer har jag skickat in nedanstående insändare:

I flera av de 82 kommentarer som följde på Kurirens artikel om Eva Tjernströms insändare efterlyste man ett bemötande från politikerna. Vi beslutade därför att inbjuda till ett möte i vår lokal där vi ville informera om moderaternas inställning i asyl- och flyktingfrågor. Alla våra medlemsmöten är öppna för dem som vill komma och till mötet kom ett tiotal medlemmar, en journalist och en fotograf, men ingen av dem som fegt gömmer sig bakom anonyma signaturer i kommentar- och insändarspalter. Vi redovisade vår åsikt att det är Socialdemokraterna som är ytterst ansvariga för den situation Söderhamn har hamnat i. Vi redovisade också vår åsikt att Lennart Olsson inte informerat kommunstyrelsen om det kraftigt ökade antalet asylsökande i Söderhamn. Någon kritik mot Centern som parti framfördes inte. Förutom detta redovisade vi vår klara och tydliga åsikt att rätten att söka asyl är fundamental och att Sverige ska erbjuda en fristad helt enligt Genevékonventionen, men att mottagandet ska fördelas bättre över landet. Värre än så var inte innehållet i vår presentation. Om Lennart Olsson hoppas att Moderaterna skulle föra en tynande tillvaro kommer han att bli besviken. Vi har bra stöd hos allmänheten och ser fram mot valet den 19 september med tillförsikt.

måndag 29 mars 2010

Kommunalt slöseri

Hur många kommuner har fullmäktigesammanträden på 30 minuter? Med drygt 400 kr i arvode är man nästan uppe i en timlön som en revisor eller advokat. Med 49 ledamöter och ett gäng tjänstemän på ob-tid och lite andra kringkostnader hamnar vi mellan 50 000 och 100 000. Dessutom tog vi ett beslut att samverka med Bollnäs om alkoholtillstånd, tobakskontroll och kontroll av medicinförsäljning som blir 300 000 dyrare per år än i dag. Givetvis yrkade vi på avslag, röstade emot och reserverade oss, men vad hjälper det skattebetalarna och de verksamheter som bättre behöver pengarna. Fram för ett alliansstyrt Söderhamn den 20 september!