tisdag 29 december 2009

Kurirens ledarskrivande....

En av Kurirens s-märkta ledarskribenter ställer upp i riksdagsvalet och kan därför, enligt politiske chefsredaktören Anders Eklund, inte fortsätta som ledarskribent. Motiveringen känns en aning märklig: "Ledarskribenter har givetvis en ideologisk hemvist, men de får aldrig bli partimegafoner som lojalt ropar ut partiets uppfattningar. De ska vara oberoende och kunna se på partipolitiken med andra ögon än den som står med båda fötterna i den partipolitiska myllan." Finns det någon tidning som har nästan hela kroppen i den socialdemokratiska dyngan så är det väl Kuriren. (Förutom enstaka inslag efter senaste ägarbytet.) En tydligare och mer ihållande och ifrågasättande granskning av den lokala politiken skulle vara välgörande. En granskning där såväl positiva som negativa företeelser och möjligheter lyfts fram och där även den enskildes (allmänhetens) ansvar för samhällsutvecklingen innefattas.

onsdag 23 december 2009

tisdag 15 december 2009

Fullmäktige 14 dec och SCB:s medborgarundersökning

Fullmäktige 14 december blev inte särskilt mycket "att skriva hem om", men en bra timpenning blev det :-) En timmes sammanträde inklusive musikframträdande från musikskolan och sedan bjöds det på kaffe och tårta. Det är egentligen skrämmande att kommunens högsta organ är så tandlöst och urvattnat och man bör ta en ordentlig fundering över formerna för kommunens ledning. Tyvärr är vi moderater ganska ensamma om den åsikten, så om inget radikalt händer i valet 2010 blir det säkert samma soppa i fyra år till. I går kom också SCB:s medborgarundersökning och där pekade nästan alla parametrar nedåt för Söderhamns räkning. Jag tror att det är dags för politiken att ta ett steg tillbaka och att ge invånarna i Söderhamn mer makt och inflytande över utvecklingen. Det funkar inte med att bara tillsätta kommunala informatörer och samordnare för att vända den negativa trenden. Utan befolkningens medverkan och förtroende kommer gapet mellan politiken och verkligheten att fortsätta öka.

lördag 12 december 2009

Äldre- och handikappgruppen

Har idag haft möte med länsgruppen för äldre- och handikappfrågor och vi har arbetat vidare med vårt program inför valet. Bra diskussioner och bra resultat. Nu återstår sammanställning och finjustering och sedan ett överlämnande till länsförbundsstyrelsen i slutet av januari. Nya arbetarpartiet ska också bli nya välfärdspartiet!

söndag 6 december 2009

Kommunist är språkrör för Försäkringskassan?

Man blir onekligen bekymrad för bristen på saklighet i Expressens artikel om sjukförsäkringen 6/12. Gunbritt Wallström är inte bara handläggare på Försäkringskassan. Hon är också i allra högsta grad aktiv kommunist i Vänsterpartiet i Söderhamn. Gruppledare i KF och ledamot i KS ofta med åsikter som står till vänster om övriga vänsterpartister. Att en tidning förmedlar hennes åsikter utan att ange hennes politiska belastning är högst anmärkningsvärt.

lördag 5 december 2009

Motion "Avkonstverkifiera Jazzparken!"

MOTION

Den s k "Jazzparken" har väckt ett berättigat missnöje allt sedan den skapades. Att den dessutom klassificerats som ett konstverk upprör många av medborgarna. Jan Johansson bör hedras på ett bättre sätt och Söderhamn behöver ta bort en av kommunens "skamfläckar". Begreppet "konstverk" bör kunna tas bort om man skickar tillbaka de 146 000 kr kommunen erhöll från Statens konstråd. Det har tidigare funnits ett medborgarförslag hur parken kan förändras till ett trevligare utseende, ett förslag som åter bör aktualiseras. Hur Jan Johanssons minne ska hedras bör tas upp till ny diskussion och där bör Jan Johanssons anhöriga och Söderhamns musikintresserade få ett stort inflytande.


Vi yrkar därför

att Jazzparken "avkonstverkifieras"


samt att kommunfullmäktige beslutar ge Kultur- och samhällsutvecklings-nämnden i uppdrag att återkomma med förslag till uppsnyggning och ev namnbyte av Jazzparken och ett förslag hur Jan Johanssons minne kan hedras på ett bättre sätt.

torsdag 3 december 2009

Tack för skäll och beröm!

Efter alla dunkar i ryggen är det bara att tacka och buga för utskällningen i fullmäktige i måndags. "Dagens tummen upp... valfrihetens riddare... bra jobbat" är några av de vänliga ord jag fått höra.
Onsdagskvällen ägnades åt en träff med Alliansen i Gävle där Anders W Jonsson (C) från statsrådsberedningen höll ett intressant anförande om det goda samarbetet mellan allianspartierna. Bedrövligt sedan att läsa hur Sören Thunell på Kurirens ledarsida försöker förfalska verkligheten. Man hoppas att de flesta läsarna genomskådar Thunells dyngspridarretorik! Torsdag var det dags företagarlunch och där vill jag ge en eloge till Kent Lundqvist och näringslivsenheten för ett bra upplägg. Dagens tummen upp går också till UF-företagens länsrepresentant Caroline Sundberg och vår lokala UF-stjärna Ingrid Nyström och planerna på att introducera UF även i grundskolan!

tisdag 1 december 2009

Moderat fick skäll i fullmäktige - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Moderat fick skäll i fullmäktige - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Ja, gårdagens KF var en häftig uppvisning av oreda och brist på ledarskap och organisation. När min enkla fråga om sysselsättning för psykiskt funktionshindrade väl var besvarad, började ordföranden en egen argumentation i ärendet och sedan fortsatte sammanträdet i förvirringens tecken. "Den som röstar ja svarar nej...." osv. Bristen på organisation och ledarskap i kommunen har vi ju tidigare påtalat i en motion och det lär ju inte bli bättre med nuvarande röd-gröna röra i ledningen. I Söderhamns kommun har skolan och äldrevården lägre kostnader än genomsnittskommunen. Ändå har vi en krona högre kommunalskatt. Vår åsikt är att det därför borde vara möjligt att hitta besparingar i den övriga verksamheten och vi pekade bl a på möjligheten att konkurrensutsätta verksamheter för att få ihop de drygt 20 miljonerna som behövs för att fylla kravet på god ekonomisk hushållning 2011 och 2012. Nu drev majoriteten igenom en mycket svag budget som snarare ställer kommunens invånare inför en risk för skattehöjning i stället för en sänkning.