måndag 30 november 2009

KF 30 nov

Började med min enkla fråga till omvårdnadsnämndens v ordf om psykiatrisatsningen, där den kommunala förvirringen visade upp sig. Här skyller man på att ansvaret för sysselsättning till psykiskt funktionshindrade ligger på en annan nämnd. Fortsatte sedan med en två år gammal motion om ev behov av lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier, som ansågs obehövliga och sedan ett beslut om valfrihet i hemtjänsten, som "bidde knappt en tummetott". Knappast någon som vill bedriva verksamhet enligt det framlagda förfrågningsunderlaget på de villkoren....
Så budgetdebatten där sossar (s)enterpartister och kommunister antog en mycket svag budget för 2010-2012. Att det rimligen finns en möjlighet att effektivisera kommunens verksamhet är för dessa partier helt främmande....

fredag 27 november 2009

Tuff vecka

Efter kommunstyrelsen i tisdags följde två KS-planeringsdagar i Orbaden och därifrån direkt till Gävle för möte med länsförbundet. I dag Bollnäs och regionfullmäktige och i morgon kandidatutbildning på CFL. Söndag glögg & pepparkakor i m-lokalen och måndag kommunfullmäktige.....

tisdag 24 november 2009

Kommunstyrelsen 24 november

Förmiddagen ägnades åt ett strategimöte och ett försök att prioritera inom kommunens olika utvecklingsuppdrag. Här skulle det behövas en större tydlighet i ledarskapet f.f.a när det gäller kommunens lokalförsörjning. Här saknas tydligen "stången mellan ratten och hjulen". Ett annat "förbättringsområdet" är kopplingen mellan Ansvar, Resurser och Befogenheter. Hört det förut? Ja, jag kommer att tjata om det tills det är på plats i hela kommunorganisationen.....

Eftermiddagen beslutsmöte där den långa diskussionen kom att handla om KUS-nämndens begäran om pengar för konstnärlig utsmyckning av tidigare genomförda byggprojekt. Här finns det beslut att 1% av byggkostnaden skall avsättas för detta, varför min uppfattning är att nämnden redan har fått dessa pengar. Nu blev beslutet att ta upp hela denna fråga till en kommande strategidiskussion, alltså t.v. inga pengar till nämnden.

I morgon och på torsdag väntar KS planeringsdagar och på torsdagskväll förbundsråd i Gävle.
Fredag regionfullmäktige i Bollnäs, lördag kandidatutbildning på CFL och på söndag glögg & pepparkakor på m-lokalen, Ågatan 9.
Välkommen alla medlemmar och sympatisörer!

söndag 15 november 2009

Ni spelar SD i händerna - Insändare - www.helahalsingland.se

Ni spelar SD i händerna - Insändare - www.helahalsingland.se

Svar till sign "Mormor" insändare 14/11.
Jag tycker att KUS-nämnden har kommit fram till ett bra beslut på en usel socialdemokratisk motion. Det kan inte vara fel att
under en kort period göra ett försök med skilda tider för såväl män som kvinnor, för att se om badintresset ökar. Det riktigt stora felet var att Socialdemokraterna, i sin motion, visade acceptans för det kvinnoförtryck som råder i vissa kulturer. Att citat: "kvinnor av religiösa/ kulturella anledningar inte kan bada tillsammans med män" är för oss moderater en fullständigt hårresande motivering. Det måste göras klart och tydligt för alla nationaliteter och på alla språk (inklusive svenska), att kvinnor och män har samma rättigheter och att hederskultur och förtryck i religionens namn inte får förekomma.

Hans Sundgren, M

fredag 13 november 2009

”Det är moralisk härdsmälta” | Nyheter | Aftonbladet

”Det är moralisk härdsmälta” | Nyheter | Aftonbladet:
Hans Sundgren kommentar:
Det är beklämmande att så många kommuner inte tar sitt ansvar när det gäller de ensamkommande barnen. Förutom Vellinge finns det ytterligare 158 osolidariska kommuner i landet. Av dessa är det ungefär lika många som har röd-grön majoritet som har borgerlig majoritet.
Moderaterna har en mycket bra nationell flyktingpolitik. Tyvärr förstörs mycket av såväl Migrationsverket som de kommuner som vägrar ta emot flyktingar. Vissa av de kommuner som tar emot flyktingar bidrar också till misären genom att ta emot alldeles för många. I Söderhamns kommun göds främlingsfientligheten av en alldeles för stor flyktingverksamhet sett mot folkmängden. För oss moderater är det självklart att personer som har asylskäl ska få en fristad i vårt land, men för allas bästa måste alla kommuner ta lika stort ansvar. Antalet asylboende i Söderhamn måste minskas. Dessutom måste koncentrationen av flyktingar till norra stan brytas genom att Migrationsverket erbjuds lägenheter i våra yttre kommundelar. Socialdemokraternas och Centerns lokala politik göder främlingsfientligheten. Söderhamn behöver en återhämtningspaus. Vi moderater kommer att verka för detta om vi får bestämma efter valet 2010!

lördag 7 november 2009

Stor befolkningsminskning under hösten - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Stor befolkningsminskning under hösten - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Söderhamn är en fantastisk bra plats att leva på. Här finns en fin skärgård, här börjar de blånande bergen och här finns Sveriges bästa väder sett på årsbasis! Varför flyr då så många Söderhamn? Det som är fel med Söderhamn är det gamla arvet efter brukssamhället och det långvariga Socialdemokratiska maktinnehavet. Det har lett till en en "kultur" i kommunen som fullständigt har lamslagit befolkningens initiativförmåga. Ska nånting göras ska det göras av "kommunen". Nu senast lobbas och jobbas det för en bandyhall och vem förväntas betala det kalaset, jo kommunen. Nu sa kommunstyrelsen visserligen nej den här veckan, men jag är övertygad om att sossarna och centern snart "sitter i fällan" och skjuter till pengar. Vår kommunalskatt ligger en krona över genomsnittet bland Sveriges kommuner och befolkningen minskar. När regeringen "bjuder" på en lag om valfrihet med åtföljande stimulansmedel för hela vård- och omsorgssektorn slår sossarna och centern klackarna i backen och släpper pliktskyldigast till städning och tvätt i hemtjänsten till fristående företag. En allt för stor asylverksamhet gör att spänningarna mellan befolkningsgrupper ökar och de främlingsfientliga grupperingarna får ny näring. Vi moderater vill ändra på detta, men vi behöver fler som ställer upp. Ställ upp du också! Söderhamn är en alldeles för bra plats för att förstöras av den röd-gröna röran!

fredag 6 november 2009

Lagen om valfrihet.

Lagen om valfrihet är en jättebra lag med ett fel. Den är inte tvingande för kommunerna. Det innebär att Söderhamns kommun släpper så ytterst lite som möjligt till fristående entreprenörer, men väldigt pigga på att söka s k stimulansmedel från regeringen var man. För en miljon kronor har man utrett och kommit fram till att fristående leverantörer kan få utföra städning och tvätt hos dem som blivit beviljade hemtjänst. Men när det gäller de mest kroppsnära och intima sysslorna blir det ingen valfrihet. Inte heller när det gäller maten och matdistributionen. Då får man finna sig i att kommunen bestämmer vem som ska komma. Vi moderater lovar att genast införa full valfrihet för hela hemtjänstområdet och även öppna för fristående äldreboenden om vi får mer att säga till om efter valet 2010!