onsdag 28 oktober 2009

Muslimska badflickorna igen.....

Jag tycker att KUS-nänden har kommit fram till ett bra beslut på en dålig s-motion. Det kan inte vara fel att göra ett försök under en kortare period med skilda tider för både män och kvinnor för att se om badintresset ökar. Det som var absolut fel var att socialdemokraterna i sin motion visade acceptans för det kvinnoförtryck som råder i vissa kulturer. Att "kvinnor av religiösa/ kulturella anledningar inte kan bada tillsammans med män" är en för oss moderater en fullständigt hårresande motivering till att skapa särskilda kvinnotider. Det måste göras klart och tydligt för alla nationaliteter och på alla språk (inklusive svenska) att kvinnor och män har samma rättigheter och att hederskultur och förtryck i religionens namn inte får förekomma.

måndag 26 oktober 2009

Snabbaste KF ever.....

Kommunfullmäktige på 30 minuter.....efter att förra KF helt ställdes in. Det är Söderhamn i ett nötskal det. Nu var det "administrativa hinder" som avkortade kvällens KF, men även om det förlöpt enligt plan fanns det inte så mycket substans på dagordningen.

lördag 24 oktober 2009

Matakuten och äldreomsorg!

Tack Kuriren och Gustav Sjöholm för en bra artikel om vår motion om skolmaten!

//:UPPDATERING: Tyvärr ger inte Kuriren möjlighet att länka från web-tidningen, så mitt försök att länka till artikeln funkade inte. Jag har den dock på pdf-fil så i hör ni av er via e-post så skickar jag den! ://

För er som läser detta vill jag också berätta att vår motion gäller även maten till våra äldre medborgare och inte bara skoleleverna ..........

och äldre medborgare var också ämnet för dagen när den av länsförbundet utsedda äldregruppen träffades på länskansliet i Gävle, för att under Birgitta Medins ledning definiera hur äldre- och handikappomsorgen ska se ut i moderatledda kommuner i Gävleborg efter 2010. Valfrihet och kvalitet är ledord för vårt arbete, som kommer att leda till en spännande rapport till länsförbundstämman i slutet av mars nästa år. Bra jobbat av mina partibröder/systrar på dagens möte!

fredag 23 oktober 2009

Motion om lokal "Matakut" inlämnad

I en av våra TV-kanaler (Matakuten i TV4) har man visat hur lokalt tillagad mat direkt från råvaror ger betydligt högre matkvalitet i skolornas matbespisningar utan att kostnaden därför ökar. Eleverna har uppskattat den nya maten och, i de flesta fall, har också personalen upplevt förändringarna som ett kompetenslyft som gett en högre arbetstillfredställelse. Från Lupp-undersökningen 2007 vet vi att bara 30-47% av eleverna i kommunens skolor tycker att maten är bra och undersökningen visar också på stora skillnader mellan skolorna.

Även för våra äldre har maten en stor betydelse. Det borde vara en rättighet för våra äldre att få känna doften av nybakat bröd och nylagad mat och att få njuta av maten med alla sinnen.

Utan att dra allt för stora växlar av en TV-serie inser man att den kommunala kosthållningen har gått åt fel håll genom centralisering och ökad användning av hel- och halvfabrikat. Det är nu dags att börja vända utvecklingen och förändra kommunens kostverksamhet så att maten lagas direkt från råvaror och så nära matgästerna som möjligt.


Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige beslutar att Söderhamns kommun skall genomföra en egen "matakut" för att så snabbt som möjligt höja matkvaliteten vid de enheter som har utrustning som medger detta.

samt att fullmäktige beslutar påbörja en upprustning till tillagningskök vid de äldreomsorgs- och skolenheter där sådana saknas.

torsdag 22 oktober 2009

BUN och valplanering

BUN idag på fm. Först en information om teknik-college där ansökan går in den närmaste tiden och sedan en del info om vård- och omsorgscollege och servicecollege. Därefter ett kort BUN-möte där det enda ärendet som var värt att kommentera var en rapport ang städningen i skolorna, som föranletts av ett mail som jag och min ersättare Natalie skickat in. BUN minskade anslaget för städning inför detta år men enligt uppgift från förvaltningen skulle en minskad städning endast ske i administrativa lokaler och i klass 7-9utrymmen. Nu visar det sig att städningen har försämrats även i F-2 och frågan är om vi får den städning vi betalar för? Uppenbarligen köper vi städning per timme, men det finns inget kvalitetskrav att relatera mot. Misstänker att jag "återkommer i frågan".......

onsdag 21 oktober 2009

Skattebetalarnas inspirationsdag 20/11

Effektivisering av de lokala skattefinansierade verksamheterna var temat för skattebetalarnas inspirationsdag i Gävle i går. Mycket intressanta berättelser från tre goda exempel. Omsorgen i Solna, Hälsocentralen på Brynäs och Äldreboendet Håsta i Hudiksvall. Allt kan bli så mycket bättre om man får personalen att fokusera på den bistånds-/vårdbehövande i stället på sina egna små problem.

måndag 19 oktober 2009

Rösträkning

Idag har jag gjort en utflykt till Gävle och länskansliet för en insats i nomineringskommittén. Vi har räknat provvalsröster och har nu en första bild av hur riksdagslistan ska utformas. Det ser mycket bra ut vad avser könsfördelningen och kompetensen på den första delen av listan och den 28:onde oktober ska kommittén fortsätta arbetet.

Så en liten kommentar till debatten i Agenda i går kväll. Jag hoppas att svenska folket är så begåvat att man genomskådar Tomas Östros "slagords-socialism". Att skylla Alliansen för att låna till skattesänkningar när statsskulden har sjunkit med 132,5 miljarder från valet september 2006 till september 2009 är inget annat än kvalificerad lögn. Jag kan rekommendera dem som tvingas skaka hand med Tomas Östros att räkna fingrarna efteråt :)

lördag 17 oktober 2009

Falsk marknadsföring!

PRO och socialdemokraterna är ute i grumligt vatten när man gång på gång påstår att pensionärerna straffbeskattas av Alliansregeringen. Som pensionär betalar jag lägre skatt i dag än under sosseregeringen fram till 2006. Om man nu betraktar skatt som ett straff var jag alltså mer straffbeskattad under sosseregeringen. Och jag tror inte ett ögonblick att min skatt kommer att bli lägre med Tomas Östros eller Lars Ohly som finansminister.

tisdag 13 oktober 2009

Alliansregeringen levererar!

Man blir så glad när man ser vad Alliansregeringen levererar. Senaste lyftet är förslaget att avskaffa preskriptionstiden för grova brott och att avsevärt höja densamma för könsstympning.
Men det kanske inte är så konstigt att Bea levererar mer än Bodström. Hon driver ju varken advokatfirma eller skriver böcker på sin arbetstid.....

Mord i Söderhamn

Man blir ledsen när det inträffar ruggiga saker i ens närhet. Mordet på en invandrare har väckt många känslor i lilla Söderhamn. Artiklarna om mordet på Kurirens web-sida fylldes snabbt av mindre övertänkta kommentarer. Det visar att vi har ett stort problem i kommunen och det är att vi har alldeles för många personer som tycker sig veta att allt i kommunen är åt h-e, men som inte själva är beredda att göra något för att åstadkomma förbättringar. Skärpning!

torsdag 8 oktober 2009

Kommunstyrelsen 8 oktober

Dagen började med en genomgång av KUltur- och Samhällsutvecklingsnämndens (KUS) befarade budgetöverskridande. Här finns det en hel del ofullständigheter när det gäller organisation och ledarskap såväl från politiska sidan i KS och KUS men också på tjänstemannasidan. Därefter samma procedur med Socialnämnden som befarar ett underskott på 4,4 mkr avseende försörjningsstöd. Tittar man bakåt i statistiken har vi även vissa år tidigare varit uppe i nuvarande nivåer. Det är dessutom fråga om en märkligt "hoppig" statistik där utfallet december 2008 ökade från 254 bidragshushåll till 304 samtidigt som snittutbetalningarna ökade från 5425 kr/hushåll till 6845 kr (ökning 1420 kr). I januari 2009 var nivåerna tillbaka på 253 hushåll och utbetalningen nere på 5695 (minskning 1150). I mars-maj 2009 hoppar såväl antal hushåll som snittet utbetalt per hushåll upp igen för att återgå till "normala" nivåer juni-augusti. När man samtidigt läser att Sveriges radio har lämnat ett identiskt lika fall till 37 socialsekreterare i 17 olika kommuner där hälften gav bifall och hälften avslag undrar man hur det står till med rättssäkerheten och "sanningen" bakom statistiken.

Dagens stora fråga blev budgeten där vi med stöd av FP, KD och SPI yrkade på ett förstärkt resultat 2011 med 25 mkr. Eftersom resultatet 2010 förbrukas för att täcka underskott 2008 och 2009 blir resultatet över treårsperioden 2009-2011 endast 8 mkr/år vilket är långt under den nivå som utgör god ekonomisk hushållning. Vi är övertygade att det finns en hel del verksamhet som kommunen kan upphandla i stället för att utföra själv och att det finns en hel del pengar att hämta där. Samtidigt skulle det kunna ge företagandet i kommunen en skjuts och då kanske främst det kvinnliga företagandet. Givetvis röstade socialdemokraterna och (s)enterpartiet nej och så gör dom väl också i fullmäktige den 26 oktober.....

söndag 4 oktober 2009

Två bra dagar....och en tveksam

Styrelsemötet i torsdags blev en mycket bra kick-off inför valåret. Härligt att så många är taggade att jobba för en valframgång 2010! Fredagens extra KS känns lite mer tveksamt. Långa diskussioner om småpengar men resten av budgeten är en ogenomtränglig "klump". Här har vi en stor uppgift om vi får mer inflytande efter valet! Lördagens kandidatutbildning på Gävle konferenscenter blev verkligen en succé. Ca 80 deltagare fick lyssna på kommunalstyrelsens ordförande i Håbo kommun, Nina Lagh, som verkligen kunde inspirera oss. Summa sumarum; Två bra dagar och en tveksam....