onsdag 23 september 2009

Socialdemokratiskt självmål!

I en insändare i Kuriren skriver ordförandena för 5 av länets moderata partiföreningar om hur Alliansen trots finanskris och lågkonjunktur har lyckats värna statsfinanserna och ändå kunnat bekämpa utanförskapet. Dagen efter kommer ett svar från socialdemokraterna Sven-Erik Lindestam och Bengt-Olov Hedman, som närmast får betraktas som ett självmål. Alliansen beskylls för att låna till skattesänkningarna. Vad gjorde då sossarna 2005? Jo, avskaffade arvs- och gåvoskatten och finansierade detta bl a genom att sänka bostadstillägget till de som lever på förtidspension/aktivitetsstöd. Nu återställer Alliansregeringen bostadstillägget till samma nivå som ålderspensionärerna. Lindestam/Hedman framhåller att statsskulden nu är 120 000 per invånare. Hur var det under sosseregeringen? Jo, år 2005 var statsskulden 145 000 per invånare! På punkt efter punkt försöker Lindestam/Hedman förvränga fakta. Det enda man kan hålla med om är att man verkligen hoppas att svenska folket tänker sig för inför valet 2010. Om det röd-gröna vänsterexperimentet kommer till makten 2010 emigrerar jag!

söndag 20 september 2009

Vänsterexperimentet och statsskulden...
I DN debatt 20 september
gör vänsterexperimentet S/V/MP ett klumpigt försök att vilseleda medborgarna. Genom att låta Novus Opinion fråga "ett representativt urval av 1.000 svenskar" om de anser att det är rätt eller fel att staten lånar mer pengar samtidigt som inkomstskatterna sänks, har man fått svaret att en majoritet tycker att det är fel. Som man frågar får man svar.... Då kan man fundera över statsskuldens utveckling genom åren. Som framgår av kurvan har statsskulden sjunkit betydligt under Allianstiden så rimligen finns det en viss marginal som kan användas för att utjämna konjunkturen. Under sosseregeringens tid hade vi den högsta statsskulden när konjunkturen var som högst, och det verkar inte särskilt begåvat. Med en S/V/MP regering kommer vi att få såväl skattehöjningar som en ökad statsskuld vilket i slutändan ger ett minskat konsumtionsutrymme och därmed en ökad arbetslöshet.

fredag 18 september 2009

Rådskonferens 17 sept

Söderhamn har bra förbindelser med Stockholm. Fem i halv sju satte jag mig på X2000 och halv nio klev jag av i Sockholm. Promenad upp till Riksdagshuset och förstakammarsalen, där kommunala samrådsgruppens ordf Charlotte Nordström hälsade välkommen. Därefter intressanta dragningar av ordf i SKL Anders Knape följd av Per Schlingmann, Lars-Ingvar Ljunggren, Anders Borg och Maria Stockhaus. Det tillskott till kommunerna för 2010 (där Söderhamn fick 20 Mkr) är precis avpassat för att fylla upp "hålet" som uppstod p g a finanskrisen. Såväl Anders Knape som Anders Borg förutser en
klar förstärkning av ekonomin 2011 och 2012. I dagarna tillsätts det en utredning med uppgiften att undersöka möjliga anpassningar av balanskravet, ändringar av lagstiftningen om pensionsskulden och möjligheten att införa buffertfonder i kommunerna. Inte helt lätta frågor att klara ut.
Efter rådskonferensen fick vi från oppositionskommunerna möjlighet att utbyta erfarenheter under en timme och sedan var den dagen slut.

tisdag 15 september 2009

Väg- och trafikfrågor

Vid senaste KS behandlade vi ett par remisser om väg- och trafikfrågor. Frågor som vi borde ha ägnat betydligt mer tid och engagemang till. Vägverkets förslag att hastighetsbegränsa RV83 till 80 km/h mellan Bollnäs och Ljusdal är knappast rätt åtgärd för att snabbt komma tillrätta med de allt för många olyckorna. Fler sträckor med omkörningsförbud (skyltar/heldragna linjer), räfflor i asfalten (mittlinjen), bort med trafikkamerorna (som gör att GPS-utrustade förare gasar mellan kamerorna) samt ett snabbt bygge av ett par trefilssträckor skulle säkert öka säkerheten. På längre sikt är den bästa åtgärden att fjälltrafiken leds via Hudiksvall, vilket ger skilda körbanor på betydligt längre sträcka.
Så var det fråga om region Gävleborgs länstrafikplan som bl a beskriver behovet av bättre kommunikationer mellan Hudiksvall och Bollnäs. Något som helt överraskande avslutas med slutsatsen (sid 18) att den bästa åtgärden är att bygga "Hedenlänken", som är ett projekt på 27 Mkr och som går från Travbanan i Bollnäs till sjukhuset! Snacka om att vara vilse i pannkakan!

måndag 7 september 2009

Nästan 20 Mkr till Söderhamn....

I dag kom beskedet om mer pengar till kommunerna och knappt hade presskonferensen avslutas förrän sossen Sven-Erik Österberg klagade över att pengarna bara avsåg år 2010. Det måste vara jobbigt att alltid se saker och ting i svart. Österberg, Östros och ledarskribenten Sören Thunell måste toppa dystergökarnas rankinglista skyhögt. Som moderat är jag i och för sig "hemmablind", men jag tycker att den nuvarande regeringen har gjort ett fantastiskt bra jobb trots de kriser som har drabbat världsekonomin.

För Söderhamns del bör det bli inemot 20 Mkr i budgettillskott för 2010. Risken är nu att man åter tror att man "är kung i baren" och att det pågående besparingsarbetet kommer av sig. Förvaltningschefernas lista visade på många intressanta områden där vi skulle kunna dra åt svångremmen för att i stället spendera mer på välfärdens kärna, skolan och äldreomsorgen.

torsdag 3 september 2009

Badbrudarna igen....

Av socialdemokraternas motion får man intrycket att de accepterar den otillständiga kvinnosyn som förekommer i vissa invandrarkretsar. Att godkänna en motion som tillåter särbehandling av kvinnor och män beroende på religion eller kultur är inget vi acceptera. Vi moderater står upp för alla människors frihet att skapa sitt eget liv och reagerar starkt mot det hedersvåld och de strömningar som kommer ur vissa religioner och kulturer. Det socialdemokraterna har åstadkommit med sin motion är att ytterligare öka främlingsfientligheten och att skapa ytterligare misstänksamhet mellan Söderhamnarna och invandrarna. Tyvärr bidrar detta till ett ökat intresse för Sverigedemokraterna, vilket kan slå tillbaka på sossarnas valresultat. Av två onda ting....osv.

Den som vill ha en ansvarsfull och balanserad flyktingpolitik i Söderhamn ska lägga sin röst på moderaterna!