måndag 31 augusti 2009

Kommunfullmäktige 31 aug

Det är alltid lika tråkigt att ta emot redovisningarna från omvårdnads- och socialnämnderna om gynnade boendebeslut som inte har blivit verkställda. Att Länsstyrelsen kan utdöma vite vilken dag som helst är en sak. Värre är det för de behövande och deras anhöriga som tvingas vänta.

För några år sedan hade vi moderater en motion om ökade åtgärder mot mobbning i skolan. Nu hade sossarna vaknat och hade en egen motion i frågan. Det är naturligtvis bra att fler ställer upp i kampen mot mobbning och kränkande behandling så det är väl bara att hälsa sossarna välkommen till verkligheten!

Kvällens heta ämne var sossarnas motion om särskilda badtider för muslimska kvinnor. Nu inbegrep man även bröstopererade och andra kvinnor, som av nån anledning inte ville visa sig för män. Jag kan ju inte tro att en bröstopererad kvinna vill bada top-less vare sig med män eller utan män, och jag tror knappast att en protes skulle synas under bikini-behån. Vill vi ha integration eller segregation? Ska inte en bröstopererad kunna umgås med andra? Vi skulle få ett fruktansvärt samhälle om vi skulle gruppera folk efter handikapp och hudfärg, något som uppenbarligen både sossarna och sverigedemokraterna tycker är OK. SD försökte nämligen med ett tilläggsyrkande om att människor med annan sexuell läggning och nudister m fl också skulle få egna badtider. Nu avvisades yrkandet med hänvisning till att det inte var berett av KS, men Eva Tjernström (s) ansåg att det var fullt OK att komma in med ytterligare motioner om att dela upp badtiderna. SD och SAP har onekligen gemensamma åsikter, men lite olika sätt att framföra dem på!

torsdag 27 augusti 2009

KS strategimöte 27 aug

Tre föredragningar från Öhrlings som hade granskat vårdkedjorna för barn&ungdom samt vuxna. Dessutom en granskning av boende- och arbetskooperativet Stenbacken. Att det har funnits en del att förbättra när det gäller socialtjänsten kom inte som någon överraskning. Det förefaller dock som om nämnden och förvaltningschefen har greppet om vad som behöver rättas till. Vad som var mer bekymmersamt var det kraftiga ifrågasättandet av Stenbackenkooperativet, som egentligen är en ideell förening och inte något kooperativ enligt utredaren. Hela projektet drevs fram av en vänsterpartist, som med socialdemokraternas stöd placerades som ordförande i kommunala bostadsbolaget Faxeholmen. Här lyckades han utverka massor av kommunala stödpengar och även insatser från arbetsmarknadsenheten som sedan ledde till en ohämmad tillväxt av anställda i "kooperativet". På vanligt vänstervis blev han själv såväl ordförande som verksamhetsledare och "envåldshärskare" i föreningen och, efter en oundviklig schism, lämnade han föreningen med en organisation och ekonomi i stor oordning. Enligt utredaren är kooperativet till mer bekymmer än hjälp för socialtjänsten och inga mer kommunala pengar bör läggas där.

Så blev det en redovisning om vår flygplats Helsinge Airport. Nya ägaren till Flygstaden AB har tagit tag i frågan och driver nu tillsammans med flygplatschefen och entreprenören Arne Linding ett att ragga flygverksamhet till området. Precis enligt den motion vi lade förra hösten och som skändligen slogs ner av sossarna.
Här har kommunen tappat mängder med tid, pengar och möjligheter på grund av sossarnas oförmåga.

Efter lunch en presentation av Svensk Kommunrating, som med bra analysmetoder läser av kommunernas ekonomi och framtidsutsikter. Tyvärr landade representanten i mer ett säljförsök än i innehållet i analysen, vilket gjorde att många inte förstod vilken potential det finns i analysmaterialet.

fredag 21 augusti 2009

BUN - styrelsen - budgetbesparing.....

Torsdag 20 aug: Förmiddagen BUN-sammanträde och dagordningen hittar du --> HÄR! Första punkten gällde ett ärende där Kammarrätten hade meddelat prövningstillstånd till ett överklagande från våra fristående förskolor. Här hade ordförande Sven-Erik Lindestam(S) skickat in ett yttrande utan nämndens godkännande. Kammarrätten kräver att det finns ett nämndsbeslut bakom yttrandet och nu försökte man få till ett sådant retroaktivt. I ärendet saknades en del handlingar och det yttrande ordf hade skickat in var ofullständigt vilket gjorde att jag inte kunde ställa mig bakom detsamma. Här blev det alltså dagens första reservation.
Sedan följde några friskoleansökningar där sossarna och centern som vanligt avstyrkte vilket föranledde några reservationer till. Dagens sista reservation kom i ärende 10 där förvaltningen blandat äpplen och päron. I en komplettering till Riktlinjer för enskilda förskolor vill man definiera vad som menas med "väsentlig förändring" när det gäller krav på ny ansökan om tillstånd att bedriva enskild förskola. Här hade man blandat in ett krav att en utökning med 10 platser skulle anmälas 6 månader i förväg, vilket inte alls har något med lagens skrivning om "väsentlig förändring" att göra.
Torsdag eftermiddag ägnades åt kvalitetsredovisningar med särskolan, musikskolan och de fristående förskolorna och kvällen åt ett styrelsemöte med partiföreningen.

Fredag förmiddag diskussion om förvaltningschefernas slarvigt hopsamlade förslag till budgetbesparing. Här hade det suttit fint med vårt gamla krav om nollbasbudgetering, vilket hade gett klara och tydliga indikationer vart det finns besparingar att hämta. Likaså vårt krav om en organisations- och bemanningsplan, men tyvärr finns det inte gehör för ett effektivt ledarskap i den röd-gröna röran.

fredag 14 augusti 2009

Välkommen skatteprognos!

SKL:s skatteprognos 14 aug ger hopp att lågkonjunkturen och finanskrisen har bottnat. Risken är nu att spenderbyxorna kommer på ute i kommunerna igen och att nödvändiga besparingar och rationaliseringar kommer av sig. Just nu finns det all anledning att fortsätta undersöka vart vi kan ta bort eller minska verksamhet för att i stället flytta resurser till förskola, skola och äldreomsorg. Det skulle heller inte vara fel att börja spara i ladorna till nästa lågkonjunktur.

torsdag 13 augusti 2009

Badflickorna nu i KS...

Vid dagens KS behandlade vi sossarnas motion om särskilda badtider för de kvinnor som av religiösa eller kulturella skäl inte kan (får??) bada tillsammans med män. Vi yrkade och röstade för avslag med efterföljande reservation. När all strävan bör vara att främja integration kan det knappast vara en bra metod att skilja på grupper enligt socialdemokraternas förslag.

Dagens övriga reservationer kom på majoritetens beslut att avstyrka tre friskoleansökningar i våra grannkommuner. Att försöka förhindra friskolor för att behålla den kommunala skolans monopol är inget annat än ren socialistisk planekonomi.

tisdag 11 augusti 2009

Två skoldagar....

Så är då politiken igång igen efter sommaren. I två dagar har vi i BUN hindrat rektorerna från sina viktiga planeringar inför terminsstarten. Det har dock varit två dagar med bra och öppna diskussioner, som förhoppningsvis ger rektorerna råg i ryggen inför det viktiga förbättringsarbete vi förväntar oss att de ska utföra. I morgonkväll har vi höstens första kartellmöte och på torsdag höstens första KS vars ärenden du hittar --> HÄR!

onsdag 5 augusti 2009

Topp-politiker???

I dagens Kuriren kan man läsa om en olyckshändelse där en bonde körde en traktor med en hörulle på frontlastaren. Av någon anledning genade han och hamnade på fel sida av vägen samtidigt som han fick möte med en MC. Motorcykelföraren lade omkull cykeln och undvek en kollision, men anser sig ha fått en ryggskada av händelsen. Nu tar en åklagare upp fallet och bonden ställs inför rätta för vårdslöshet i trafik. Så långt är det väl nästan en rutinhändelse som knappast ger många rader i pressen. Nu råkar dock bonden vara gruppledare för KD som har två (2) ledamöter i fullmäktige. Det gör att han (och händelsen) får en helsida i Kuriren med rubriken "Topp-politiker".

Det är knappast i egenskapen politiker han var ute med traktorn och att kalla en person som representerar ett parti med bara två mandat i KF för topp-politiker är väl ganska magstarkt.