torsdag 25 juni 2009

Muslimska badflickor?

Det har tydligen uppstått en veritabel insändarstorm på Kurirens hemsida angående socialdemokraten Sven-Erik Lindestams motion att kommunen skall avdela särskilt tid i badhuset för muslimska kvinnor. Tyvärr göder Lindestams motion främlingsfientligheten och därmed också Sverigedemokraterna vilket båda är ytterst beklagansvärt. Moderaternas ståndpunkt är kristallklar. Olika föreningar och intresseorganisationer skall kunna hyra badhuset till självkostnadspris de tider som inte är öppna för allmänheten. Om en muslimsk kvinnoförening vill hyra badhuset på dessa villkor är de lika välkomna som vilken annan förening som helst. Att vi sedan helt tar avstånd från det hedersvåld och det kvinnoförtryck som förekommer i vissa muslimska kretsar är självklart. Att genom politiska beslut skapa speciella förmåner för vissa grupper i samhället strider såväl mot kommunallagen som mot sunt förnuft.

Ställ upp för moderaterna om du vill ha en bättre politik i Söderhamn!

onsdag 24 juni 2009

Varför inte göra som Härnösand?

Härnösand har tjänat miljoner på att lägga ut underhåll av gator och vägar på entreprenad skriver allehanda.se. Farhågor om att jobben skulle försvinna har visat sig vara obefogade. Tvärtom har arbetsmarknaden växt och nya medarbetare har anställts.

Vill du ha samma utveckling i Söderhamn? Se då till att vi blir fler som ställer upp för moderaterna i kommunalvalet 2010! Lämna namnförslag på lämpliga personer till soderhamn@moderat.se eller till Moderaterna Ågatan 9, 826 32 Söderhamn!

onsdag 17 juni 2009

SCB:s partisympatiundersökning...

I dag kom SCB:s partisympatiundersökning, som är den stabilaste av alla opinionsundersökningar. På riksplanet är det en statistiskt säkerställd uppgång för (M) med mellan 2,5 och 4,9 procentenheter från valet 2006 och skillnaden mellan blocken är hårfin.

Även i Gävleborg går (M) framåt och når "all time high" på 21,6% medan (S) som alltid har legat över 50% nu backar till 47,9!

Det verkar som att fler och fler förstår att socialdemokraternas nidbild av oss moderater är falsk och att de propagandaklyschor de kör med saknar grund. Några av klyschorna hittar du på http://sahlinbingo.se/

Så vill jag önska er en riktigt trevlig midsommar!

måndag 15 juni 2009

Nya skollagen

Har just sett presskonferensen med Jan Björklund om nya skollagen. Det mesta verkar bra och framför allt kommer de kommunala och fristående skolorna nu att få jobba på lika villkor. I de flesta fallen innebär det skärpta krav på friskolorna!! och det ska bli intressant att höra hur oppositionen nu ska formulera sitt gnäll på "major Björklund".

fredag 12 juni 2009

BUN 12 juni

Det bästa man kan säga om Socialdemokraternas motion om noll-tolerans mot mobbing i skolorna är att den sätter fokus på det faktum att 24% av eleverna har känt sig kränkta eller mobbade i skolan senaste året. När man frågar rektorerna tror dom att siffran är 3%! Det finns alltså ett stort behov av att öka insikten om mobbning hos rektorerna och all övrig skolpersonal för den delen. Sedan kan man ju undra vad som har hänt i mobbningsförebyggande arbetet sedan år 2000 då vi moderater hade en motion i mobbingfrågan? Socialdemokraterna är som vanligt 10 år efter sin tid.

Tre ansökningar om fristående gymnasieskolor behandlades: Magelungens Behandlingscenter AB och Realgymnasiet som vill starta resp utöka verksamhet i Gävle, samt Hälsingegymnasiet AB som vill starta verksamhet i Bollnäs. I vanlig ordning yrkade majoriteten på ett avstyrkande och jag på ett tillstyrkande med ty åtföljande reservation. "Valfrihet och mångfald är bättre än monopol och enfald".

torsdag 11 juni 2009

Vi vill ha jobb - men vi vill inte jobba!

Så kan man sammanfatta Kurirens uppföljande artikel om ungdomarnas ovilja att ta de jobb som erbjuds. Just nu går tidernas största ungdomskullar ut på arbetsmarknaden och det, tillsammans med finanskris och lågkonjunktur, gör att arbetslöshetsiffrorna är orimligt höga. Trots att det finns 24 000 jobb i Sverige och 1 200 i länet tar inte ungdomarna "vilket jobb som helst". Kan man klara sitt uppehälle utan att belasta samhället står det givetvis var och en fritt att avstå från att jobba, men det borde kanske finnas en särskild fil i arbetslöshetsstatistiken där "arbetsvägrare" separeras från ärligt arbetssökande?

onsdag 10 juni 2009

Hamnaskolan läggs på is

Ser att Hamnaskolan ger upp planerna på skolstart i höst och det kan ju vara klokt med tanke på den korta förberedelsetid som återstår. Tråkigt ändå, för Söderhamn behöver verkligen komma loss från planekonomin och synsättet att kommunen skall driva all verksamhet. I Bollnäs öppnar en 7-9 skola för 210-220 elever och där blev det sånt drag att 100 elever inte får plats. I Söderhamn fick man inte ens ihop 100 elever till en 4-9 skola. Det finns en annan anda i Bollnäs och man undrar vad det kan bero på. En bidragande orsak kan vara att Bollnäs har haft växlande politiska majoriteter vilket förmodligen är uppfriskande för kreativiteten och utvecklingen.

Ungdomar väljer arbetslöshet

Dagens Kuriren skriver om ungdomar som varken kommer till rekryteringsmöten eller är beredda att ta praktikplatser som erbjuds. Vad kan ligga bakom detta? Kommunikationsproblem? Ser nu att det ligger en rubrik ute på tidningens webbsida som tyder på en annan vinkling. "Visst vill de unga jobba" är rubriken, men det saknas fortfarande brödtext. Vi får vänta och se vad som kommer i morgondagens blaska.

tisdag 9 juni 2009

Öppet medlemsmöte 8 juni

I går hade vi ett öppet medlemsmöte om sjukvården och barnomsorgen. (Alla våra möten är öppna för medlemmar och sympatisörer). Bra diskussion om sjukvården i Söderhamn och Gävleborg under ledning av o-rådet i Landstinget Patrik Stenvard. En trygghet i att snabbt få vård av rätt vårdinsats på rätt nivå, fritt vårdval, slopat remisstvång och satsning på förebyggande verksamhet var några av önskningarna. Vad gäller barnomsorgen vet vi att Söderhamns kommun har 12 fler anställda per 1000 invånare än genomsnittskommunen (SKL statistik). Samtidigt har vi en lägre bemanning i barnomsorg, grundskola och äldreomsorg än riksgenomsnittet. Det innebär att vi har betydligt mer än 312 tjänster som kan omfördelas för att öka bemanningen i omsorgen. I moderaternas Söderhamn kommer bemanningen i omsorgen att stärkas!

måndag 8 juni 2009

Kommentar från Söderhamn

Grattis moderaterna! Näst största parti i Söderhamn! Nästan 200 röster fler än 2004! Men väldigt lågt valdeltagande säger en del om den hittills förda politiken i kommunen. Söderhamnare kom igen! Det går att rädda Söderhamn om vi blir ännu fler vid valet 2010!

fredag 5 juni 2009

Intressanta besök!

Har i dag gjort två besök i projektet "Välkommen till verkligheten". Det första på en förskola med sju avdelningar i ett mångkulturellt område. Blev imponerad över den låga personalomsättningen trots det tuffa jobbet att hantera det faktum att drygt 60% av barnet har ett annat modersmål. Sedan blev det besök på ett servicehus där de boende har mycket skiftande bakgrund. Här fanns missbrukare, utvecklingsstörda, dementa, pigga, sängliggande och Gud vet vad.... Här fanns också ett gäng hjältar som får verksamheten att fungera. Allt ifrån att leta vilsegångna boende i fullt vinterväder till att trösta, stödja och hjälpa till med hygien och måltider. Att behöva dokumentera de boendes rörelser och aktiviteter upplevdes som både besvärligt och intigritetskränkande. Konstigt att vi inte anser oss ha råd med den terapi som uppenbarligen har varit servicehusets hjärta och guldkant. Jag skulle mycket hellre prioritera en halv Mkr till terapin än till åsiktsfestivalen Urix.

torsdag 4 juni 2009

Kommunstyrelsen 4 juni

Den utbyggnad av Sandarne skola med en förskoledel beräknas i dag bli 3,3 Mkr dyrare än de uppgifter vi fick från början.
....Hmmmm, undrar just vad slutnotan blir!

I övrigt diskuterade vi ledarskapsfrågor, såväl direkt som indirekt. Direkt genom att vi började ta fram underlag för rekrytering av en ny kommunchef. Indirekt genom att vi diskuterade "ungdomslyftet". (Ett projekt som har utvärderats av en intern utredare vilket kanske något sänker trovärdigheten i rapporten.)

Diskussionen visade att vi har långt kvar till ett effektivt ledarskap i kommunen, även om insikten och förståelsen är i klart uppåtgående hos några få av oss femton. Det kanske inte är så konstigt att man längtar tillbaka till ordningen och redan, och ledarskapet vi hade på gamla kära F15!

tisdag 2 juni 2009

Socialdemokratiska stödorganisationen PRO

Blev i dag utsatt för en insändare i Kuriren där PRO Söderala-Marma gnäller över att jag och gruppledarna i bl a (FP) och (V) inte hade svarat på ett brev de sänt till alla partier i februari. Brevet var utformat som en allmän klagan över Alliansregeringen och deras begäran var att vi skulle stödja en uppmaning till regeringen att lagstifta om äldrediskriminering. Det kallar jag verkligen ett slag i luften. Nu har vi en regering som verkligen jobbar hårt med äldrefrågorna. Värdighetsgarantin, valfrihet i äldre- och handikappomsorgen, ökat anhörigstöd är bara några av de förbättringar Alliansregeringen jobbar med. Själv brinner jag också för äldre- och hcpfrågorna där valfrihet och mångfald står högt på min dagordning. Så högt att jag hellre lägger min energi där än svarar på sossepropaganda från PRO.