lördag 30 maj 2009

Kampanj och röstning 30 maj

Stadsbiblioteket fick fint besök i dag när vi moderater kom och röstade i EU-valet. Samtidigt passade vi på att kampanja på gågatan och körde sedan en dörrknackning i ett bostadsområde.

Har du inte röstat än, så ta ditt röstkort och din legitimation och knalla i väg till "bibblan". Där ligger det moderata röstsedlar och väntar på dig!

torsdag 28 maj 2009

Kommunstyrelsen 28 maj

Gruppbostad för unga i f d Kvarnmyraskolan. Märkligt att Omvårdnadsnämnden och Tekniska kommer med den lösningen när skolan var utdömd av Yrkesinspektionen för några år sedan. Skolan borde ha rivits redan då! Nu har vi kniven på strupen p g a Omvårdnadsnämndens (förvaltningens) dröjsmål i ärendet. Länsstyrelsen kommer att utdöma vite vilken dag som helst om inte gruppbostaden kommer till stånd....och vad värre är, ett par familjer har väntat allt för länge på en lösning. Efter god lunch på fantastiska fiskrestaurangen Albertina i Skärså fortsatte vi med inriktningsmål och utvecklingssatsningar. Mängder av dokument och ändå en hel del oklarheter i beslutsunderlaget. Tyvärr allt för lite "verkstad" och dessutom äskanden utöver den budget vi anvisat. Det finns uppenbarligen en del attityder ute i organisationen som behöver "justeras".

onsdag 27 maj 2009

27 maj.....gå och rösta!

Röstmottagare i dag igen. Den här gången blev det 18 röstande på 3 timmar. Alltid nåt sa han som såg Söderhamn....
Gå nu och rösta och rösta moderat! Absolut enklast är det att förtidsrösta. Ta bara med ID-handling och röstkort. Moderata valsedlar och kuvert finns i röstningslokalerna. Ge er iväg nu på en gång så är det gjort!

tisdag 26 maj 2009

Hårt jobb att vara röstmottagare!

Idag har jag suttit som röstmottagare mellan kl 14 och 18. Hela nio (9) personer kom och röstade. Tur att man har kapacitet att klara en sån anstormning :)
I morgon blir det ett pass röstmottagning mellan kl 09 och 12 och på kvällen kartellmöte inför torsdagens kommunstyrelse.

måndag 25 maj 2009

Kommunfullmäktige 25 maj

Dagens enda diskussionsfråga var min motion om att utreda en alternativ placering av Forsbackabron, och det var mer en fråga om demokrati och beslutsunderlag än om placeringen av en bro. För två år sedan lade vi pengar i budgeten för bron och redan då begärde jag att vi skulle utreda ett alternativ till nuvarande placering. När det gäller större investeringar anser jag att man alltid måste stanna upp och seriöst överväga om det finns fler och bättre alternativ. I många fall kanske man kommer fram till att ursprungsalternativet är det bästa, och då vet man ju säkert att man gör en klok investering. I andra fall kan ett alternativ, som vid en första tanke ses som alltför kostsamt och abstrakt, visa sig vara något som på lång sikt är det allra bästa. Vi har en mängd såna exempel i Söderhamns kommun där man inte har varit tillräckligt framåtseende, men man vill tydligen fortsätta styra med "skygglappar".

En viktig poäng är att mitt enda syfte var att få alternativen utredda med hjälp av den s k kostnadsnytto-metoden, d v s där man utreder kostnaderna under alternativens hela livstid och även beräknar tids- och miljövinster mm. Därefter hade vi kunnat ta ställning till alternativen. Söderhamnspolitiken behöver människor som är mer kreativa och det i alla partier!

tisdag 19 maj 2009

KS strategimöte 19 maj

Före mötet berättade socialdemokraten Kenth Pudas att han hade läst min blogg "och det var det värsta han hade sett". Bättre betyg kan man inte få!
Av dagens föredragningar är det två saker jag vill kommentera. Det första är hcp-planen och tillgänglighetsplanen. Här har kommunen varit urusel på att definiera ansvar och därför är det också omöjligt att utkräva ansvar. Byggen har fördyrats eftersom tillgänglighetsperspektivet har "tappats bort" i processen, och våra offentliga miljöer är fortfarande under all kritik.
Det andra är föredragningen om politikerkostnaderna där Söderhamn ligger över genomsnittet, främst när det gäller månadsarvoden till nämndsordförandena. Det här måste justeras. Dessutom måste antalet politiker minskas.
Vi moderater vill lämna över mer ansvar, befogenheter och resurser till såväl verksamheterna som till "kunderna", dvs de som nyttjar barnomsorg, skola, hemtjänst mm. Kommunen kan inte fortsätta att vara en "skyddad verkstad" där ingen riktigt vet vad ordet ANSVAR betyder!

lördag 16 maj 2009

Skönt med uppskattning!

Det är alltid trevligt med alla uppskattande ord man får om den moderata politiken på såväl riks- som lokalplanet. Mängden uppskattning verkar bara öka och det stämmer ju också med SKOP:s senaste undersökning, där mer är 55 % av de socialdemokratiska väljarna tycker att regeringen gör ett bra jobb. När man sedan blir överraskad med synbar uppskattning för den lokala politiken känns det ännu mer att vi är på rätt väg. Nu är det bara att jobba på. Först och främst gäller det EU-valet den 7 juni, men också att få fler Söderhamnare som vill ställa upp och arbeta för en borgerlig valseger 2010!

onsdag 13 maj 2009

BUN och Kuriren 13 maj

I morse hade Kuriren, med rubriken "Politiker måste be om lov", uppmärksammat mitt blogginlägg från 28 april . Storm i ett vattenglas egentligen, men i Kuriren försöker Lindestam göra det hela till en arvodesfråga vilket väl ligger helt i linje med sossarnas och (s)enterpartiets lokala politik. Jag har inte haft den minsta tanke på att ta ut arvode när jag, som enskild moderat företrädare besöker verksamheterna. Men för partier där arvodena är viktigare än politiken, och där gränsen mellan det egna partiet och våra gemensamma pengar är utsuddad, är det väl inte så lätt att hålla isär begreppen och kommunens konton.

Vid dagens BUN föreslog förvaltningen och ordförande Lindestam att vi skulle avslå förskolan Skogsfrönas ansökan om att få utöka antalet barn från 19 till 33. Jag yrkade på att ansökan skulle bifallas och ifrågasatte över huvud taget om en ansökan var nödvändig, eftersom vi inte hade skrivit in någon begränsning i det tidigare beslutet. Och hör och häpna....jag fick nämnden med på att bifalla ansökan. Nu väntar valnämnd på eftermiddagen.....

lördag 9 maj 2009

Entusiastisk EU-valsupptakt på Norrmalmstorg

I Glada Hudikteaterns dubbeldäckade buss for vi - ett gäng glada Gävleborgsmoderater - till Stockholm och Norrmalmstorg där vi deltog i Moderaternas EU-valsupptakt. Vi möttes av en pytteliten grupp SSU:are som snabbt försvann när den stora, glada och välsjungande?? gruppen av muffare travade in. Fredrik höll ett lysande tal, toppkandidaterna intervjuades av en lysande Sofia Arkelsten och trion Fredrik, Bea och Carl fick svara på kluriga frågor från Sofia. Stort tack till kampanjledare Johan Sundberg och ombudsman Bengt-Emil Andersson för en väl genomförd EU-valsupptakt!

torsdag 7 maj 2009

Kommunstyrelsen 7 maj

Reflektionerna efter dagens KS är att vi har en klok ekonomichef i kommunen. Trots det kommer det att krävas en del ingrepp för att få ihop budgeten för de kommande åren. Min inställning är att personaltätheten i barnomsorgen och i äldreomsorgen måste bibehållas/ökas. Det finns andra tjänster i kommunen som man kan ifrågasätta/omfördela. Ett intressant ärende var att tjänstemännen hade lämnat underlag till Region Gävleborg med den urgamla länstransportplanen som grund, utan att fråga "politiken". Det är inte konstigt att byggnader, vägar och broar hamnar på fel plats i kommunen när man - utan att fundera - följer planer från förra århundradet.

onsdag 6 maj 2009

Svenskt Näringsliv

Söderhamn har gjort en kraftig uppryckning i Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning.... Men!
man kan också läsa på Svenskt Näringslivs hemsida att risken är stor att vi blir en "jojo-kommun". Medicinen mot detta är skattesänkningar och konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. I rådande lågkonjunktur är knappast skattesänkning aktuell, däremot måste vi bryta sossarnas motstånd mot konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Söderhamn har en betydligt större andel kommunal verksamhet än genomsnittskommunen, även om andelen fristående förskolor och nu även grundskolor glädjande nog ökar i kommunen. Inom äldreomsorgen gör sossarna däremot allt för att hindra en riktig valfrihet.

tisdag 5 maj 2009

Hamnaskolan startar!

I dag kan man läsa det glädjande beskedet att Hamnaskolan fått ihop tillräckligt elevantal för att starta i höst. Det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen i såväl Hamnaskolan som i de kommunala skolorna framöver. Det finns en hel del utredningar som indikerar att en friskola som utmanar de kommunala skolorna leder till bättre verksamhet även i de kommunala skolorna.

lördag 2 maj 2009

(S)enterpartister....

Jag tycker att Maud och centerpartiet gör ett bra jobb på riksplanet. I Gävleborg har dock centerpartiets företrädare totalt gått vilse. Den senaste totalvurpan gjorde centerns starke? man i Söderhamn Lennart Olsson, som deltog i sossarnas 1:a majfirande i Ljusne. Tillsammans med hans uppträdande vid senaste kommunfullmäktige gör det att han hamnar mycket långt ner på min förtroendestege.