tisdag 31 mars 2009

Handikapprådet och LSS-utredningen

Vid dagens möte med KHR fick vi en bra genomgång om LSS-utredningen och det remissvar som kommunen lämnat in. Utredningen har pågått sedan 2004 och har definitivt hamnat helt fel i en del avseenden, något som remissvaren från Söderhamns kommun behandlar på ett bra sätt. Särskilt bra är det att Söderhamns remissvar är skrivet med utgångspunkt från brukarna. Andra aktuella ärenden i dag var att allt för lite händer för att skapa en bättre tillgänglighet till och på kommunens offentliga ytor. Något som ska vara klart vid utgången av 2010, men varför vänta till sista minuten?

måndag 30 mars 2009

Kommunfullmäktige och skogsköp

Som väntat drev vänsterpartierna med (S)enterpartiet i spetsen igenom köpet av skogen i Östanbo. Nu kan åtminstone inte Söderhamns kommun ställa sig på knä hos minstrarna Odell och Borg för att klaga över att kommunsektorn inte får tillräckligt med statsbidrag. Värre är att så stor del av kommunens budget läggs på utgifter utanför kärnverksamheten, skola vård och omsorg, områden som absolut behöver rustas upp.

lördag 28 mars 2009

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i går blev en ganska ointressant föreställning. Det regionala utvecklingsprogrammet har processats under lång tid och det har funnits många tillfällen att avge remissförslag. Många av remissförslagen hade också inarbetats i programmet. Ändå dyker det upp folk med helt nya förslag. Att man ställer upp och försvarar ett inlämnat remissvar kan jag ha förståelse för, men när ordföranden (sosse) tillåter att man försöker skriva om hela programmet under sittande fullmäktige (99 ledamöter) undrar man om "det är plogat ända fram". Dessutom släppte han fokus på programmet och tillät en lång debatt om integration och invandring där Sverigedemokraterna fick alldeles för stor uppmärksamhet. Usch och fy! Även regionstyrelsens ordförande P-O Svensson (s) gjorde en dundertabbe och yrkade att ett avståndstagande mot SD:s åsikter skulle skrivas in i beslutet om att anta RUP:en. Snacka om att blanda äpplen och päron.........

För övrigt anser jag att det borde sluta snöa och att våren borde vara här! Vart tog växthuseffekten vägen?

fredag 27 mars 2009

Regionfullmäktige i dag

Dagens insats för mänskligheten blir att delta i regionfullmäktige i Bollnäs. Det stora ämnet är att anta ett "floskel-dokument", det s k Regionala UtvecklingsProgrammet (RUP). Den behövs tydligen som underlag för att söka EU-pengar, men är enligt min mening allt för Gävlefokuserad. I dagens Kuriren framgår det att ärendet om Helsinge Airport har flyttats fram i tiden och att orsaken är att underlaget ska kompletteras. Vi i kommunstyrelsen är helt ovetande om det som händer och som vanligt ska vi väl ställas inför ett färdigt förslag där vi bara kan säga Ja eller Nej.

torsdag 26 mars 2009

Kommunstyrelsen torsdag 26 mars

Strategi-KS idag. Viktigaste frågan för mig var kommunens organisation på ledningsnivå. Här har jag många synpunkter och tycker att vi ska ta god tid på oss. Rågången mellan politik och verkställighet måste göras tydlig och KS måste få ett "filter" som sållar bort "skitfrågor" från dagordningen.

onsdag 25 mars 2009

Kommunala skolriksdagen

Åter efter två dagar på kommunala skolriksdagen på Älvsjömässan. Intressanta föreläsningar och seminarier. Särskilt intressant var föreläsningen om mc Kinsey-rapporten som bekräftar att det inte är lärartätheten och ekonomin som är avgörande för resultatet i skolan. Allt pekar på att det är kvaliteten och engagemanget hos rektorer och lärare som är avgörade. Rektorerna ska finnas med i klassrummen och ge stöd och feed-back till lärarna men också ange nivån på vad som förväntas av lärare och elever. Nya skollagen skickas ut på remiss i maj. Jan Björklund slog sig på bröstet över omfattningen på 1500 sidor, den näst största lagstiftningen efter konkurslagen...... Tydligen har Folkpartiet mindervärdighetskomplex som man tar ut i form av överdriven byråkrati. I stället borde man sträva efter så lite regleringar som möjligt och låta kommuner, rektorer och lärare göra upp om detaljerna.

måndag 23 mars 2009

Skitsnack!

Det hade jag ingen aaaaning om, jag känner mig lurad säger Wanja Lundby Wedin i ett försök att på sin PR-konsults inrådan spela oskyldig. Rent skitsnack! Tanten är uppenbarligen lika girig själv. Drygt 430 000 i styrelsearvoden förutom lönen säger väl en del. Synd om LO-folket som ska försörja LO-topparna och dessutom betala en stor del av medlemsavgiften till sossarna.

Tidigt i morgon bitti bär det av till Stockholm och kommunala skolriksdagen. Den mest intressanta punkten är förmiddagen dag 2 då vi i Alliansen träffas enskilt. Möjligen får vi lite förhandsinformation om nya skollagen??

Hyfsad ekonomi tack vare moderaterna

Vid budgetarbetet 2007 enades vi om att anta en 4-årsbudget. Vi moderater tryckte hårt på farhågorna för en kommande lågkonjunktur och vi lyckades få ett visst gehör för en budget med marginaler för sämre tider. Helt utan motstånd var vi dock inte. Våren 2007 skrev vi följande i en debattartikel i Kuriren: De utmaningar vi står inför är inte bara att få budgeten att balansera de närmaste åren. Underhållet av gator, vägar och broar är starkt eftersatt och kräver ett antal miljoner per år i budgettillskott. Vi måste också skapa ett utrymme för att investera oss ur den långvariga kris den hittills förda politiken har lett till. Dessutom är vi mitt uppe i en högkonjunktur och en klok politik är att det nu är tid att spara i ladorna för framtida svängningar i världsekonomin.

I det budgetunderlag vi hittills har haft tillgång till redovisas huvuddelen av kommunens ekonomi, drygt 1,12 miljarder kronor, som "verksamhetens nettokostnader". I övrigt redovisas några mindre äskanden på några hundratusen. Krav har framförts att tydligare redovisa innehållet i "verksamhetens nettokostnader" samt att redovisa organisationsschema och bemanningsplan.

Detta har hittills inte verkställts av kommunledningen. Moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet bedömer det omöjligt att rösta för en budget för de närmaste fyra åren där så gott som hundra procent av kostnaderna finns i gömda i "verksamhetens nettokostnader" och där ingenting av dagens verksamheter ställts mot tillkommande uppgifter och behoven av skuldminskning och investeringsutrymme.
Hur gick det då? Jo, vi fick gehör för reserver på ca 20 miljoner per år och en ytterligare reserv för minskade skatteintäkter. Pengar som just nu räddar Söderhamn från att vara i samma dåliga läge som våra grannkommuner. Däremot har vi ännu inte fått den genomlysning av "verksamhetens nettokostnader" som skulle behövas för att "få rätt man till rätt plats". Vi vet att skola, barnomsorg och äldreomsorg är lågt bemannade och vi vet att Söderhamns kommun har mer än 300 fler anställda än genomsnittskommunen. Det finns alltså stora möjligheter att förbättra kärnverksamheterna inom befintlig ekonomi!

söndag 22 mars 2009

Äldregruppen

Dagens "övningar" omfattade ett möte med Äldregruppen. En grupp som har i uppdrag av länsförbundet att ta fram en rapport om äldre- och handikappomsorgen till förbundsstämman 2010. Ett bra möte idag med deltagare från Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn. Birgitta Medin har verkligen gjort ett bra jobb med att samla ihop deltagare till mötet och gruppen och nu känns det som vi är på G...

Läser i tidningarna om vd:n i AMF som kammade hem 59 miljoner i pension samtidigt som AMF:s pensiontagare får sänkt pension. Här visar socialdemokraterna och LO sitt rätta ansikte. Bakom pensionsavtalet står sossepartistyrelseledamoten och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin. Hon är givetvis på "resa" och oanträffbar. Den som skickas fram är avtalssekreteraren Per Bardh, som inte "vet nånting", och som tycker att diskussionen är "extra tråkig". Tekniken kallas krishantering. Nu är LO avklätt in på bara kroppen. Det finns de som ler i mjugg – men till de hör inte LO:s medlemmar. De, som står inför hotet att mista betydligt mer än pensionspengar, är asförbannade. Skriver Lena Melin i Aftonbladet.

lördag 21 mars 2009

Regionmöte

Kanonväder och "stackars jag" satt i möte med med m-gruppen i regionfullmäktige mellan kl 10.00 och 15.00. Som övertygad motståndare till regionbildningen har jag lite svårt att engagera mig i debatten. Dessutom finns det ingen riktig ordning i vad som har beslutats och vad som ska beslutas. I vanlig ordning fanns inga från Gävleföreningen på plats och man undrar verkligen om inte Gävle tillhör Gävleborgs län! Den stora frågan är dock åt vilket håll vi ska gå. Nordanstig har ett klart ställningstagande för en anslutning till Region Mitt (Jämtland/Härjedalen/Sundsvall/Ånge).

Hudiksvall har ingen politisk enighet, men översossen Thoresen drar söderut. Hos oss i Söderhamn har frågan inte ens diskuterats på politisk nivå. Åtminstone inte under min tid i politiken. Nordanstigsmoderaterna har onekligen en poäng i att Jämtland/Härjedalen/Medelpad/Hälsingland/Gästrikland/Dalarna har en potential som en region med besöksnäringen som sammanhållande tema. Vad ska vi i så fall heta för att locka turister? Håll med om att Regione Toscana låter mer lockande än Region Jämtland/Härjedalen/Medelpad/Hälsingland/Gästrikland/Dalarna........

fredag 20 mars 2009

Hemma igen!

De allra flesta kurser jag har varit på har aldrig riktigt nått upp till den nivå jag önskat (förväntat). Nu har jag precis kommit hem från ett lysande undantag. Under tre dagar har vi gnuggats i ledarskap och organisation av Richard Zackrison eller "Zack" som han hellre kallar sig. Under hans ledning har delar av kommunstyrelsen diskuterat ledarskap på en nivå som jag inte trodde vara möjlig. Kan vi gå vidare från den här nivån vid fortsättningen den 22 april, finns det förutsättningar att Söderhamns kommun kan utvecklas i stället för att avvecklas. I ljuset av det vi har uträttat kan jag faktiskt acceptera att vi - den här gången - har levt onödigt "flott" på härliga Järvsöbaden. Tack också Kuriren en en bra återgivning av det jag sade under intervjun i går.

torsdag 19 mars 2009

Kommunernas ekonomi en gång till...

Blev i dag kontaktad av Kuriren ang kommunernas ekonomi. Varför ska inte kommunerna som alla andra rätta munnen efter matsäcken? Det viktiga är att regeringen lägger resurserna där de ger mest nytta. Det är också viktigt att regeringen håller inne på "nödprovianten" så att den räcker under hela krisen. Man förstår att sossarna helst vill se att statskassan dräneras så att landet kommer på samma obestånd som det sossarna skapade under sena 80-talet. Alltså det som ledde fram till 90-talskrisen. Blir spännande att se Kurirens vinklingar i morgon......

onsdag 18 mars 2009

Bra kurs men......

Är fortfarande på Järvsöbaden, som är ett fantastiskt ställe med supergod mat. Kursen är också bra tack vare en mycket kompetent kursledare, men mina åsikter om restriktivitet med skattemedel kvarstår.

tisdag 17 mars 2009

Järvsöbaden

I dag bär det av till Järvsöbaden för tre dagars ledarskapsutbildning. Järvsöbaden är ju ett mycket trevligt ställe, men jag gillar inte att det är skattebetalarna som står för notan. Som oppositionspolitiker har man egentligen inget val. Om man inte ställer upp på såna här äventyr blir man ställd helt utanför. Jag kan lova att med moderat ledning av kommunen blir det mindre av såna här excesser.

söndag 15 mars 2009

Har sossarna fått solsting?

Ett inslag i kvällens Rapport visade hur verksamheten vid Capio S:t Görans sjukhus har effektiviserats sedan sjukhuset bolagiserades och såldes till Capio. I samma inslag stod Ylva Johansson(s) och pratade om att sossarna vill öka personalens insatser mot patienterna från 30% till 50% av arbetstiden. Det klingar falskt när man i regeringsställning inför stopplagar och i opposition låtsas att man tänker föra Alliansens politik!

lördag 14 mars 2009

Anders Borg vs LO-Vanja

Efter att ha hört Anders Borg i radions lördagsintervju tvåla till såväl Svenskt näringsliv som bankerna och samtidigt läst om LO-Vanja som i styrelsen för pensionsbolaget AMF varit ansvarig för höga bonusar är det väl ingen som behöver tveka om vilket som är det nya arbetarpartiet.

fredag 13 mars 2009

Mardröm?

I morse när jag läste Kuriren hade jag fått fel partibeteckning i artikeln om Östanboskogen. Jag nöp mig i armen och kollade att jag var vaken. Tittade en gång till, men det stod fortfarande Hans Sundgren (S) där. Verkligen slarvigt, men dom har i alla fall lovat en rättelse i lördagstidningen. Vi behöver verkligen inte fler sossar i Söderhamnspolitiken. Tillsammans med (s)enterpartisterna är dom redan alldeles för många!

torsdag 12 mars 2009

Kommunstyrelsen

Heldag med kommunstyrelsen. Det har smugits in en "URIX åsiktsfestival" i kommunens åtagande med krav på kommunala ekonomiska insatser på nästan en halv miljon. Jag yrkade att pengarna skulle tas fram genom omfördelning inom ungdomslyftets drygt 25 Mkr, men majoriteten beslutade om helt nya pengar till denna aktivitet. Ett annat konfliktärende var KUS-nämndens förslag att köpa in en skog i Östanbo bara för att ortsborna vill ha den kvar. Kostnad 1 miljon kronor. I en tid av finanskris, och där grannkommuner i panik beslutar om totalt köpstopp, finns det tydligen hur mycket pengar som helst i Söderhamns kommun att spendera. Det känns skönt att vi reserverade oss mot dessa två beslut.

onsdag 11 mars 2009

Tillgänglighet

Var fanns övriga politiker när Lars-Göran Wadén höll föredrag om tillgänglighet på CFL idag? Och fanns det några fastighets- och butiksägare bland publiken? Lars-Göran var bra på att väcka tankar och det borde ha varit fler beslutsfattare som åhörare. Söderhamn som Sveriges mest tillgängliga kommun? Glöm det med de beslutsfattare som styr kommunen idag!
Därefter ett inledande sammanträde med Valnämnden inför valet till Europaparlamentet. Förtidsröstningen börjar den 20 maj OCH DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA LÄGGER EN RÖST PÅ MODERATERNA!

Lärartäthet

Man blir förvånad att olika lobby-grupper så lätt och okritiskt får fram sina budskap via media. Nu är det Lärarnas Riksförbund som på bästa nyhetsplats larmar över att var tredje kommun varslar lärare. Drygt 1000 lärare har redan varslats och 500 till är att vänta....
Det man inte talar om är att antalet elever minskade med 32000 förra året och att det motsvarar en minskning av lärarantalet med 2700 givet samma lärartäthet.

tisdag 10 mars 2009

Inriktningsmål

Veckan fortsatte med genomgång av kommunens inriktningsmål. 50 personer i Gröna rummet under fyra timmar, ett föga effektivt sätt att få saker och ting utfört. Irriterande också att höra hur förvaltningarna har svårt att samarbeta beroende på det ekonomiska systemet. Det kanske är dags att aktualisera vår motion om nollbasbudgetering igen. Det skulle vara välgörande för kommunen att börja från noll och beskriva/sätta pengar på all verksamhet.

måndag 9 mars 2009

Analysdialog

Analysdialog hela dagen med alla nämnder och bolag som "svarande". Uppenbart är att det skulle behövas en ordentlig upprustning av ledarskapet i kommunen. Ansvar, resurser och befogenheter hänger inte ihop och saker och ting ramlar "mellan stolarna". I kväll väntar ett kartellmöte (m+fp+kd+mp+spi) med genomgång av ärendena till KS på torsdag.

lördag 7 mars 2009

Minska antalet politiker!

Söderhamns befolkning har minskat från nära 33 000 till ca 26 000. Det är därför rimligt att anpassa antalet politiker i fullmäktige efter invånarantalet. Kommunallagen anger att en kommun av Söderhamns storlek ska ha mellan 41 och 49 ledamöter i KF. Vi har därför lämnat in en motion om att minska antalet till 41, vilket ganska väl motsvarar antalet invånare per politiker genom åren.

torsdag 5 mars 2009

Medlemsmöte

Medlemsmöte i går kväll. Intressanta diskussioner om bl a sjukvården i Söderhamn. Här måste det bli stopp på Svarte Petter-spelet mellan landstingen och kommunerna. Vidare måste vi ställa kravet att det skall finnas en s k akutambulans i Söderhamn. I kväll väntar ett förbundsråd i Gävle med planering för EU-valet och träff med nye ombudsmannen.

onsdag 4 mars 2009

Landstinget

Akut- och specialistvård på färre orter i länet, men dimridåer vart försämringarna skall ske.
Hela spelet om landstingsmajoriteten visar att det är landstingsrådsposterna och arvodena det är kamp om. Inte att ge länets medborgare den bästa sjukvården.

tisdag 3 mars 2009

(S)enterpartiet?

Enligt dagens Kuriren har centerpartiet vinglat över till sossarna även i Landstinget. Det är bara att hoppas att väljarnas dom blir hård i september 2010.

måndag 2 mars 2009

Helsinge Airport

Jag fick ett intressant mail om Helsinge Airport....tack Berndt L! Det här är en fråga som sossarna och centern har misskött å det grövsta. Man kan börja med drömmarna om en Europeisk flygskola. Något som jag hörde talas om redan 1995 och där det uppenbarligen har träffats någon form av överenskommelse mellan kommunen och dåvarande regeringen. Jag vet inte om man missade att skriva någon form av letter of intent eller om man litade på ett handslag med sossen Thage G. Ersättningen för att beredskaphålla flygplatsen är vi tydligen blåsta på.

Mailet då. Goda tankar på hur flygplatsen kan vara en resurs för Gävleborg, men det krävs privata initiativ för att få fart på det hela. Kommunen har missat en mängd chanser att få fart på flygverksamheten, nu senast möjligheten att basera den civila trafikflygarskola som inom Yrkeshögskolans ram skall ersätta alla tidigare trafikflygarutbildningar. Taxiflyg kan vara en komponent, men då krävs det en "mäklare" som raggar kunder och förmedlar beställningar. Flyga in turister är en annan idé men då krävs det också en instans som "paketerar" och marknadsför turistarrangemang så att det finns någonting att flyga till.

Det här och mycket annat kan vi prata mer om på vårt arbetsmöte nu på onsdag 4 mars kl 18.00 i vår lokal på Ågatan 9. Väkommen!