lördag 28 februari 2009

Alliansen framåt!

Nu är skillnaden så liten mellan blocken att den inte ens är statistiskt säkerställd. Enligt Synnovate är skillnaden 3,9%, men den statistiska osäkerheten gör att det lika gärna kunde ha varit ett alliansövertag. Lika liten är egentligen skillnaden i Söderhamn och Gävleborg....förutsatt att Centern tar sitt ansvar för en bättre politik.

fredag 27 februari 2009

Kommunernas ekonomi

Sitter och lyssnar på TV-sända riksdagsdebatten om kommunala ekonomin. Nu ropas det på bidrag från staten till kommuner och landsting. Märkligt att vissa kommuner kan hantera sina budgetar medan andra har "hål i fickorna". Söderhamns kommun har verkligen inte de bästa förutsättningarna för en bra ekonomi. Ändå är vi inte i samma krisläge som många andra kommuner signalerar om. Vi har ca 300 fler kommunanställda än genomsnittskommunen och vidlyftiga aktiviteter utanför kärnverksamheten. Ändå klaras ekonomin i Söderhamns kommun. Det finns alltså massor av "luft" i kommunernas budgetar. Faran med att ytterligare förstärka de kommunala budgetarna är att det blir allt fler kommunalt anställda. Det är ingen nackdel nu under lågkonjunkturen. Problemen blir att få ut dem i den produktiva sektorn när högkonjunkturen kommer.

torsdag 26 februari 2009

KS Strategimöte

Kommunstyrelsen hela dagen. Förberedelse för budgetdialog med nämnderna och bolagen i mars. Diskuterade bl a lokalförsörjningsgruppens ställning i organisationen. Inser att det är lång väg kvar innan alla förstår att det är bra med en tydlig organisationsstruktur med klara lydnadsförhållanden. Dessutom bra föredragningar om inköpspolicy (Johan Almesjö), handelsmålet (Anette Cowlin) och vindkraften (Ingemar Olofsson m fl).

onsdag 25 februari 2009

Fildelningslagen

Här håller politikerna på att sila mygg och svälja kameler. Det är visserligen ett EU-direktiv från 2004 och som skulle ha varit klart 2006 som ligger bakom lagen, men här har man gått "musikindustrin" alldeles för långt till mötes. Som ordföranden i Söderhamnsmoderaterna Greger Ljunggren så klokt påpekar har vi nyss sett hur uppfinnaren Håkan Lantz blivit blåst i stora patenträttegångar. Då har det handlat om innovationer av mycket stor betydelse, som datamusen, färgskrivaren och det kvalificerade navigationssystemet för flyget och sjöfarten. Det borde råda samma juridiska villkor oavsett om man är uppfinnare eller kompositör. Vill man skydda ett verk (uppfinning eller musikstycke) ska det patentsökas, men då ska också de rättsliga myndigheterna skydda patentet!

tisdag 24 februari 2009

Kommunfullmäktige blaha...

Fullmäktigesammanträde i går kväll. Inleddes med en tjänstemannaredovisning av inriktningsmålet "Tillhandahålla omsorgstjänster". De undersökningar som redovisades indikerade att målen kommer att uppnås. Vad som inte redovisades var kvaliteten på undersökningarna som jag bedömer som tveksam. Låga svarsfrekvenser och flera enkäter sammanförda till en "övergripande bedömning" ger inget förtroende. Det gör inte heller intervjuer till människor som befinner sig i beroendeställning till dem som ställer frågorna.
Själva fullmäktige då? Klart på 20 minuter och inga brådskande ärenden. Svagt av presidiet att inte kunna fördela ärendena jämnare över året.

måndag 23 februari 2009

Discovery

Såg ett program på Discovery i går kväll. Det handlade om framtidens fordon och då särskilt kollektivtrafik. Det är ett område som kommer att utvecklas mycket under de kommande åren. Varför har vi så länge accepterat bilarnas miljöförstöring, trafikolyckorna, tågförseningarna, tidtabellerna och "den sista kilometern". Det senare var ett nytt uttryck för mig men enligt programmet är det något som trafikforskarna har fokus på. Har man släpat resväskor i snöyra från tåget och hem, alternativt fått sin bil plundrad på resecentrumparkeringen förstår man att det är något vi borde ta tag i. Den här filmen från Youtube visar kanske vad SAAB borde ägna sig åt i framtiden....

lördag 21 februari 2009

Jobbskatteavdraget

Gå in på http://www.jobbskatteavdrag.se och se efter hur jobbskatteavdraget påverkar din plånbok.

Årsmöte och BUN-sammanträde

Årsmöte med moderaterna i onsdags och BUN i torsdags. Vid årsmötet gästades vi av vikarierande ombudsmannen Niklas Gillström och vår riksdagsledamot Tomas Tobe, som snabbt utsågs till att leda årsmötet. Efter årsmötet gav Tomas oss en bra redogörelse över den aktuella arbetsmarknadspolitiken, och man måste tillhöra den yttersta vänstern för att inte förstå att Alliansregeringen är på rätt spår.
BUN-sammanträdet inleddes med en föredragning om ungdomsprojeket där det viktigaste verkar vara att Söderhamn blir utnämnd till årets ungdomskommun av statliga ungdomsstyrelsen. Själv tycker jag att det skulle vara betydligt mer värdefullt om kommunen utsågs till bästa kommun av våra egna ungdomar! Själva BUN-sammanträdet visade som vanligt på behovet av ett bättre ledarskap i kommunen. Till föräldrarna i en problemklass i Bergvik hade presidiet ett förslag till svar som var bland det mest byråkratiska jag hört. Mitt yrkande om ett klart uppdrag till förvaltningschefen att ta tag i problemet fick dock gehör. Ska bli intressant att se om det framgår av protokollet......

torsdag 19 februari 2009

Bloggstart?

För ett par år sedan gjorde jag ett försök att blogga. Det höll inte så länge, men nu ska jag göra ett nytt försök. Du får gärna lämna kommentarer under förutsättning att du håller dig till ett anständigt språk!
Jag har valt titeln "Rädda Söderhamn" eftersom kommunen behöver ett bättre ledarskap om den negativa utvecklingen ska kunna vändas.