tisdag 29 december 2009

Kurirens ledarskrivande....

En av Kurirens s-märkta ledarskribenter ställer upp i riksdagsvalet och kan därför, enligt politiske chefsredaktören Anders Eklund, inte fortsätta som ledarskribent. Motiveringen känns en aning märklig: "Ledarskribenter har givetvis en ideologisk hemvist, men de får aldrig bli partimegafoner som lojalt ropar ut partiets uppfattningar. De ska vara oberoende och kunna se på partipolitiken med andra ögon än den som står med båda fötterna i den partipolitiska myllan." Finns det någon tidning som har nästan hela kroppen i den socialdemokratiska dyngan så är det väl Kuriren. (Förutom enstaka inslag efter senaste ägarbytet.) En tydligare och mer ihållande och ifrågasättande granskning av den lokala politiken skulle vara välgörande. En granskning där såväl positiva som negativa företeelser och möjligheter lyfts fram och där även den enskildes (allmänhetens) ansvar för samhällsutvecklingen innefattas.

onsdag 23 december 2009

tisdag 15 december 2009

Fullmäktige 14 dec och SCB:s medborgarundersökning

Fullmäktige 14 december blev inte särskilt mycket "att skriva hem om", men en bra timpenning blev det :-) En timmes sammanträde inklusive musikframträdande från musikskolan och sedan bjöds det på kaffe och tårta. Det är egentligen skrämmande att kommunens högsta organ är så tandlöst och urvattnat och man bör ta en ordentlig fundering över formerna för kommunens ledning. Tyvärr är vi moderater ganska ensamma om den åsikten, så om inget radikalt händer i valet 2010 blir det säkert samma soppa i fyra år till. I går kom också SCB:s medborgarundersökning och där pekade nästan alla parametrar nedåt för Söderhamns räkning. Jag tror att det är dags för politiken att ta ett steg tillbaka och att ge invånarna i Söderhamn mer makt och inflytande över utvecklingen. Det funkar inte med att bara tillsätta kommunala informatörer och samordnare för att vända den negativa trenden. Utan befolkningens medverkan och förtroende kommer gapet mellan politiken och verkligheten att fortsätta öka.

lördag 12 december 2009

Äldre- och handikappgruppen

Har idag haft möte med länsgruppen för äldre- och handikappfrågor och vi har arbetat vidare med vårt program inför valet. Bra diskussioner och bra resultat. Nu återstår sammanställning och finjustering och sedan ett överlämnande till länsförbundsstyrelsen i slutet av januari. Nya arbetarpartiet ska också bli nya välfärdspartiet!

söndag 6 december 2009

Kommunist är språkrör för Försäkringskassan?

Man blir onekligen bekymrad för bristen på saklighet i Expressens artikel om sjukförsäkringen 6/12. Gunbritt Wallström är inte bara handläggare på Försäkringskassan. Hon är också i allra högsta grad aktiv kommunist i Vänsterpartiet i Söderhamn. Gruppledare i KF och ledamot i KS ofta med åsikter som står till vänster om övriga vänsterpartister. Att en tidning förmedlar hennes åsikter utan att ange hennes politiska belastning är högst anmärkningsvärt.

lördag 5 december 2009

Motion "Avkonstverkifiera Jazzparken!"

MOTION

Den s k "Jazzparken" har väckt ett berättigat missnöje allt sedan den skapades. Att den dessutom klassificerats som ett konstverk upprör många av medborgarna. Jan Johansson bör hedras på ett bättre sätt och Söderhamn behöver ta bort en av kommunens "skamfläckar". Begreppet "konstverk" bör kunna tas bort om man skickar tillbaka de 146 000 kr kommunen erhöll från Statens konstråd. Det har tidigare funnits ett medborgarförslag hur parken kan förändras till ett trevligare utseende, ett förslag som åter bör aktualiseras. Hur Jan Johanssons minne ska hedras bör tas upp till ny diskussion och där bör Jan Johanssons anhöriga och Söderhamns musikintresserade få ett stort inflytande.


Vi yrkar därför

att Jazzparken "avkonstverkifieras"


samt att kommunfullmäktige beslutar ge Kultur- och samhällsutvecklings-nämnden i uppdrag att återkomma med förslag till uppsnyggning och ev namnbyte av Jazzparken och ett förslag hur Jan Johanssons minne kan hedras på ett bättre sätt.

torsdag 3 december 2009

Tack för skäll och beröm!

Efter alla dunkar i ryggen är det bara att tacka och buga för utskällningen i fullmäktige i måndags. "Dagens tummen upp... valfrihetens riddare... bra jobbat" är några av de vänliga ord jag fått höra.
Onsdagskvällen ägnades åt en träff med Alliansen i Gävle där Anders W Jonsson (C) från statsrådsberedningen höll ett intressant anförande om det goda samarbetet mellan allianspartierna. Bedrövligt sedan att läsa hur Sören Thunell på Kurirens ledarsida försöker förfalska verkligheten. Man hoppas att de flesta läsarna genomskådar Thunells dyngspridarretorik! Torsdag var det dags företagarlunch och där vill jag ge en eloge till Kent Lundqvist och näringslivsenheten för ett bra upplägg. Dagens tummen upp går också till UF-företagens länsrepresentant Caroline Sundberg och vår lokala UF-stjärna Ingrid Nyström och planerna på att introducera UF även i grundskolan!

tisdag 1 december 2009

Moderat fick skäll i fullmäktige - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Moderat fick skäll i fullmäktige - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Ja, gårdagens KF var en häftig uppvisning av oreda och brist på ledarskap och organisation. När min enkla fråga om sysselsättning för psykiskt funktionshindrade väl var besvarad, började ordföranden en egen argumentation i ärendet och sedan fortsatte sammanträdet i förvirringens tecken. "Den som röstar ja svarar nej...." osv. Bristen på organisation och ledarskap i kommunen har vi ju tidigare påtalat i en motion och det lär ju inte bli bättre med nuvarande röd-gröna röra i ledningen. I Söderhamns kommun har skolan och äldrevården lägre kostnader än genomsnittskommunen. Ändå har vi en krona högre kommunalskatt. Vår åsikt är att det därför borde vara möjligt att hitta besparingar i den övriga verksamheten och vi pekade bl a på möjligheten att konkurrensutsätta verksamheter för att få ihop de drygt 20 miljonerna som behövs för att fylla kravet på god ekonomisk hushållning 2011 och 2012. Nu drev majoriteten igenom en mycket svag budget som snarare ställer kommunens invånare inför en risk för skattehöjning i stället för en sänkning.

måndag 30 november 2009

KF 30 nov

Började med min enkla fråga till omvårdnadsnämndens v ordf om psykiatrisatsningen, där den kommunala förvirringen visade upp sig. Här skyller man på att ansvaret för sysselsättning till psykiskt funktionshindrade ligger på en annan nämnd. Fortsatte sedan med en två år gammal motion om ev behov av lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier, som ansågs obehövliga och sedan ett beslut om valfrihet i hemtjänsten, som "bidde knappt en tummetott". Knappast någon som vill bedriva verksamhet enligt det framlagda förfrågningsunderlaget på de villkoren....
Så budgetdebatten där sossar (s)enterpartister och kommunister antog en mycket svag budget för 2010-2012. Att det rimligen finns en möjlighet att effektivisera kommunens verksamhet är för dessa partier helt främmande....

fredag 27 november 2009

Tuff vecka

Efter kommunstyrelsen i tisdags följde två KS-planeringsdagar i Orbaden och därifrån direkt till Gävle för möte med länsförbundet. I dag Bollnäs och regionfullmäktige och i morgon kandidatutbildning på CFL. Söndag glögg & pepparkakor i m-lokalen och måndag kommunfullmäktige.....

tisdag 24 november 2009

Kommunstyrelsen 24 november

Förmiddagen ägnades åt ett strategimöte och ett försök att prioritera inom kommunens olika utvecklingsuppdrag. Här skulle det behövas en större tydlighet i ledarskapet f.f.a när det gäller kommunens lokalförsörjning. Här saknas tydligen "stången mellan ratten och hjulen". Ett annat "förbättringsområdet" är kopplingen mellan Ansvar, Resurser och Befogenheter. Hört det förut? Ja, jag kommer att tjata om det tills det är på plats i hela kommunorganisationen.....

Eftermiddagen beslutsmöte där den långa diskussionen kom att handla om KUS-nämndens begäran om pengar för konstnärlig utsmyckning av tidigare genomförda byggprojekt. Här finns det beslut att 1% av byggkostnaden skall avsättas för detta, varför min uppfattning är att nämnden redan har fått dessa pengar. Nu blev beslutet att ta upp hela denna fråga till en kommande strategidiskussion, alltså t.v. inga pengar till nämnden.

I morgon och på torsdag väntar KS planeringsdagar och på torsdagskväll förbundsråd i Gävle.
Fredag regionfullmäktige i Bollnäs, lördag kandidatutbildning på CFL och på söndag glögg & pepparkakor på m-lokalen, Ågatan 9.
Välkommen alla medlemmar och sympatisörer!

söndag 15 november 2009

Ni spelar SD i händerna - Insändare - www.helahalsingland.se

Ni spelar SD i händerna - Insändare - www.helahalsingland.se

Svar till sign "Mormor" insändare 14/11.
Jag tycker att KUS-nämnden har kommit fram till ett bra beslut på en usel socialdemokratisk motion. Det kan inte vara fel att
under en kort period göra ett försök med skilda tider för såväl män som kvinnor, för att se om badintresset ökar. Det riktigt stora felet var att Socialdemokraterna, i sin motion, visade acceptans för det kvinnoförtryck som råder i vissa kulturer. Att citat: "kvinnor av religiösa/ kulturella anledningar inte kan bada tillsammans med män" är för oss moderater en fullständigt hårresande motivering. Det måste göras klart och tydligt för alla nationaliteter och på alla språk (inklusive svenska), att kvinnor och män har samma rättigheter och att hederskultur och förtryck i religionens namn inte får förekomma.

Hans Sundgren, M

fredag 13 november 2009

”Det är moralisk härdsmälta” | Nyheter | Aftonbladet

”Det är moralisk härdsmälta” | Nyheter | Aftonbladet:
Hans Sundgren kommentar:
Det är beklämmande att så många kommuner inte tar sitt ansvar när det gäller de ensamkommande barnen. Förutom Vellinge finns det ytterligare 158 osolidariska kommuner i landet. Av dessa är det ungefär lika många som har röd-grön majoritet som har borgerlig majoritet.
Moderaterna har en mycket bra nationell flyktingpolitik. Tyvärr förstörs mycket av såväl Migrationsverket som de kommuner som vägrar ta emot flyktingar. Vissa av de kommuner som tar emot flyktingar bidrar också till misären genom att ta emot alldeles för många. I Söderhamns kommun göds främlingsfientligheten av en alldeles för stor flyktingverksamhet sett mot folkmängden. För oss moderater är det självklart att personer som har asylskäl ska få en fristad i vårt land, men för allas bästa måste alla kommuner ta lika stort ansvar. Antalet asylboende i Söderhamn måste minskas. Dessutom måste koncentrationen av flyktingar till norra stan brytas genom att Migrationsverket erbjuds lägenheter i våra yttre kommundelar. Socialdemokraternas och Centerns lokala politik göder främlingsfientligheten. Söderhamn behöver en återhämtningspaus. Vi moderater kommer att verka för detta om vi får bestämma efter valet 2010!

lördag 7 november 2009

Stor befolkningsminskning under hösten - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Stor befolkningsminskning under hösten - Söderhamn - www.helahalsingland.se

Söderhamn är en fantastisk bra plats att leva på. Här finns en fin skärgård, här börjar de blånande bergen och här finns Sveriges bästa väder sett på årsbasis! Varför flyr då så många Söderhamn? Det som är fel med Söderhamn är det gamla arvet efter brukssamhället och det långvariga Socialdemokratiska maktinnehavet. Det har lett till en en "kultur" i kommunen som fullständigt har lamslagit befolkningens initiativförmåga. Ska nånting göras ska det göras av "kommunen". Nu senast lobbas och jobbas det för en bandyhall och vem förväntas betala det kalaset, jo kommunen. Nu sa kommunstyrelsen visserligen nej den här veckan, men jag är övertygad om att sossarna och centern snart "sitter i fällan" och skjuter till pengar. Vår kommunalskatt ligger en krona över genomsnittet bland Sveriges kommuner och befolkningen minskar. När regeringen "bjuder" på en lag om valfrihet med åtföljande stimulansmedel för hela vård- och omsorgssektorn slår sossarna och centern klackarna i backen och släpper pliktskyldigast till städning och tvätt i hemtjänsten till fristående företag. En allt för stor asylverksamhet gör att spänningarna mellan befolkningsgrupper ökar och de främlingsfientliga grupperingarna får ny näring. Vi moderater vill ändra på detta, men vi behöver fler som ställer upp. Ställ upp du också! Söderhamn är en alldeles för bra plats för att förstöras av den röd-gröna röran!

fredag 6 november 2009

Lagen om valfrihet.

Lagen om valfrihet är en jättebra lag med ett fel. Den är inte tvingande för kommunerna. Det innebär att Söderhamns kommun släpper så ytterst lite som möjligt till fristående entreprenörer, men väldigt pigga på att söka s k stimulansmedel från regeringen var man. För en miljon kronor har man utrett och kommit fram till att fristående leverantörer kan få utföra städning och tvätt hos dem som blivit beviljade hemtjänst. Men när det gäller de mest kroppsnära och intima sysslorna blir det ingen valfrihet. Inte heller när det gäller maten och matdistributionen. Då får man finna sig i att kommunen bestämmer vem som ska komma. Vi moderater lovar att genast införa full valfrihet för hela hemtjänstområdet och även öppna för fristående äldreboenden om vi får mer att säga till om efter valet 2010!

onsdag 28 oktober 2009

Muslimska badflickorna igen.....

Jag tycker att KUS-nänden har kommit fram till ett bra beslut på en dålig s-motion. Det kan inte vara fel att göra ett försök under en kortare period med skilda tider för både män och kvinnor för att se om badintresset ökar. Det som var absolut fel var att socialdemokraterna i sin motion visade acceptans för det kvinnoförtryck som råder i vissa kulturer. Att "kvinnor av religiösa/ kulturella anledningar inte kan bada tillsammans med män" är en för oss moderater en fullständigt hårresande motivering till att skapa särskilda kvinnotider. Det måste göras klart och tydligt för alla nationaliteter och på alla språk (inklusive svenska) att kvinnor och män har samma rättigheter och att hederskultur och förtryck i religionens namn inte får förekomma.

måndag 26 oktober 2009

Snabbaste KF ever.....

Kommunfullmäktige på 30 minuter.....efter att förra KF helt ställdes in. Det är Söderhamn i ett nötskal det. Nu var det "administrativa hinder" som avkortade kvällens KF, men även om det förlöpt enligt plan fanns det inte så mycket substans på dagordningen.

lördag 24 oktober 2009

Matakuten och äldreomsorg!

Tack Kuriren och Gustav Sjöholm för en bra artikel om vår motion om skolmaten!

//:UPPDATERING: Tyvärr ger inte Kuriren möjlighet att länka från web-tidningen, så mitt försök att länka till artikeln funkade inte. Jag har den dock på pdf-fil så i hör ni av er via e-post så skickar jag den! ://

För er som läser detta vill jag också berätta att vår motion gäller även maten till våra äldre medborgare och inte bara skoleleverna ..........

och äldre medborgare var också ämnet för dagen när den av länsförbundet utsedda äldregruppen träffades på länskansliet i Gävle, för att under Birgitta Medins ledning definiera hur äldre- och handikappomsorgen ska se ut i moderatledda kommuner i Gävleborg efter 2010. Valfrihet och kvalitet är ledord för vårt arbete, som kommer att leda till en spännande rapport till länsförbundstämman i slutet av mars nästa år. Bra jobbat av mina partibröder/systrar på dagens möte!

fredag 23 oktober 2009

Motion om lokal "Matakut" inlämnad

I en av våra TV-kanaler (Matakuten i TV4) har man visat hur lokalt tillagad mat direkt från råvaror ger betydligt högre matkvalitet i skolornas matbespisningar utan att kostnaden därför ökar. Eleverna har uppskattat den nya maten och, i de flesta fall, har också personalen upplevt förändringarna som ett kompetenslyft som gett en högre arbetstillfredställelse. Från Lupp-undersökningen 2007 vet vi att bara 30-47% av eleverna i kommunens skolor tycker att maten är bra och undersökningen visar också på stora skillnader mellan skolorna.

Även för våra äldre har maten en stor betydelse. Det borde vara en rättighet för våra äldre att få känna doften av nybakat bröd och nylagad mat och att få njuta av maten med alla sinnen.

Utan att dra allt för stora växlar av en TV-serie inser man att den kommunala kosthållningen har gått åt fel håll genom centralisering och ökad användning av hel- och halvfabrikat. Det är nu dags att börja vända utvecklingen och förändra kommunens kostverksamhet så att maten lagas direkt från råvaror och så nära matgästerna som möjligt.


Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige beslutar att Söderhamns kommun skall genomföra en egen "matakut" för att så snabbt som möjligt höja matkvaliteten vid de enheter som har utrustning som medger detta.

samt att fullmäktige beslutar påbörja en upprustning till tillagningskök vid de äldreomsorgs- och skolenheter där sådana saknas.

torsdag 22 oktober 2009

BUN och valplanering

BUN idag på fm. Först en information om teknik-college där ansökan går in den närmaste tiden och sedan en del info om vård- och omsorgscollege och servicecollege. Därefter ett kort BUN-möte där det enda ärendet som var värt att kommentera var en rapport ang städningen i skolorna, som föranletts av ett mail som jag och min ersättare Natalie skickat in. BUN minskade anslaget för städning inför detta år men enligt uppgift från förvaltningen skulle en minskad städning endast ske i administrativa lokaler och i klass 7-9utrymmen. Nu visar det sig att städningen har försämrats även i F-2 och frågan är om vi får den städning vi betalar för? Uppenbarligen köper vi städning per timme, men det finns inget kvalitetskrav att relatera mot. Misstänker att jag "återkommer i frågan".......

onsdag 21 oktober 2009

Skattebetalarnas inspirationsdag 20/11

Effektivisering av de lokala skattefinansierade verksamheterna var temat för skattebetalarnas inspirationsdag i Gävle i går. Mycket intressanta berättelser från tre goda exempel. Omsorgen i Solna, Hälsocentralen på Brynäs och Äldreboendet Håsta i Hudiksvall. Allt kan bli så mycket bättre om man får personalen att fokusera på den bistånds-/vårdbehövande i stället på sina egna små problem.

måndag 19 oktober 2009

Rösträkning

Idag har jag gjort en utflykt till Gävle och länskansliet för en insats i nomineringskommittén. Vi har räknat provvalsröster och har nu en första bild av hur riksdagslistan ska utformas. Det ser mycket bra ut vad avser könsfördelningen och kompetensen på den första delen av listan och den 28:onde oktober ska kommittén fortsätta arbetet.

Så en liten kommentar till debatten i Agenda i går kväll. Jag hoppas att svenska folket är så begåvat att man genomskådar Tomas Östros "slagords-socialism". Att skylla Alliansen för att låna till skattesänkningar när statsskulden har sjunkit med 132,5 miljarder från valet september 2006 till september 2009 är inget annat än kvalificerad lögn. Jag kan rekommendera dem som tvingas skaka hand med Tomas Östros att räkna fingrarna efteråt :)

lördag 17 oktober 2009

Falsk marknadsföring!

PRO och socialdemokraterna är ute i grumligt vatten när man gång på gång påstår att pensionärerna straffbeskattas av Alliansregeringen. Som pensionär betalar jag lägre skatt i dag än under sosseregeringen fram till 2006. Om man nu betraktar skatt som ett straff var jag alltså mer straffbeskattad under sosseregeringen. Och jag tror inte ett ögonblick att min skatt kommer att bli lägre med Tomas Östros eller Lars Ohly som finansminister.

tisdag 13 oktober 2009

Alliansregeringen levererar!

Man blir så glad när man ser vad Alliansregeringen levererar. Senaste lyftet är förslaget att avskaffa preskriptionstiden för grova brott och att avsevärt höja densamma för könsstympning.
Men det kanske inte är så konstigt att Bea levererar mer än Bodström. Hon driver ju varken advokatfirma eller skriver böcker på sin arbetstid.....

Mord i Söderhamn

Man blir ledsen när det inträffar ruggiga saker i ens närhet. Mordet på en invandrare har väckt många känslor i lilla Söderhamn. Artiklarna om mordet på Kurirens web-sida fylldes snabbt av mindre övertänkta kommentarer. Det visar att vi har ett stort problem i kommunen och det är att vi har alldeles för många personer som tycker sig veta att allt i kommunen är åt h-e, men som inte själva är beredda att göra något för att åstadkomma förbättringar. Skärpning!

torsdag 8 oktober 2009

Kommunstyrelsen 8 oktober

Dagen började med en genomgång av KUltur- och Samhällsutvecklingsnämndens (KUS) befarade budgetöverskridande. Här finns det en hel del ofullständigheter när det gäller organisation och ledarskap såväl från politiska sidan i KS och KUS men också på tjänstemannasidan. Därefter samma procedur med Socialnämnden som befarar ett underskott på 4,4 mkr avseende försörjningsstöd. Tittar man bakåt i statistiken har vi även vissa år tidigare varit uppe i nuvarande nivåer. Det är dessutom fråga om en märkligt "hoppig" statistik där utfallet december 2008 ökade från 254 bidragshushåll till 304 samtidigt som snittutbetalningarna ökade från 5425 kr/hushåll till 6845 kr (ökning 1420 kr). I januari 2009 var nivåerna tillbaka på 253 hushåll och utbetalningen nere på 5695 (minskning 1150). I mars-maj 2009 hoppar såväl antal hushåll som snittet utbetalt per hushåll upp igen för att återgå till "normala" nivåer juni-augusti. När man samtidigt läser att Sveriges radio har lämnat ett identiskt lika fall till 37 socialsekreterare i 17 olika kommuner där hälften gav bifall och hälften avslag undrar man hur det står till med rättssäkerheten och "sanningen" bakom statistiken.

Dagens stora fråga blev budgeten där vi med stöd av FP, KD och SPI yrkade på ett förstärkt resultat 2011 med 25 mkr. Eftersom resultatet 2010 förbrukas för att täcka underskott 2008 och 2009 blir resultatet över treårsperioden 2009-2011 endast 8 mkr/år vilket är långt under den nivå som utgör god ekonomisk hushållning. Vi är övertygade att det finns en hel del verksamhet som kommunen kan upphandla i stället för att utföra själv och att det finns en hel del pengar att hämta där. Samtidigt skulle det kunna ge företagandet i kommunen en skjuts och då kanske främst det kvinnliga företagandet. Givetvis röstade socialdemokraterna och (s)enterpartiet nej och så gör dom väl också i fullmäktige den 26 oktober.....

söndag 4 oktober 2009

Två bra dagar....och en tveksam

Styrelsemötet i torsdags blev en mycket bra kick-off inför valåret. Härligt att så många är taggade att jobba för en valframgång 2010! Fredagens extra KS känns lite mer tveksamt. Långa diskussioner om småpengar men resten av budgeten är en ogenomtränglig "klump". Här har vi en stor uppgift om vi får mer inflytande efter valet! Lördagens kandidatutbildning på Gävle konferenscenter blev verkligen en succé. Ca 80 deltagare fick lyssna på kommunalstyrelsens ordförande i Håbo kommun, Nina Lagh, som verkligen kunde inspirera oss. Summa sumarum; Två bra dagar och en tveksam....

onsdag 23 september 2009

Socialdemokratiskt självmål!

I en insändare i Kuriren skriver ordförandena för 5 av länets moderata partiföreningar om hur Alliansen trots finanskris och lågkonjunktur har lyckats värna statsfinanserna och ändå kunnat bekämpa utanförskapet. Dagen efter kommer ett svar från socialdemokraterna Sven-Erik Lindestam och Bengt-Olov Hedman, som närmast får betraktas som ett självmål. Alliansen beskylls för att låna till skattesänkningarna. Vad gjorde då sossarna 2005? Jo, avskaffade arvs- och gåvoskatten och finansierade detta bl a genom att sänka bostadstillägget till de som lever på förtidspension/aktivitetsstöd. Nu återställer Alliansregeringen bostadstillägget till samma nivå som ålderspensionärerna. Lindestam/Hedman framhåller att statsskulden nu är 120 000 per invånare. Hur var det under sosseregeringen? Jo, år 2005 var statsskulden 145 000 per invånare! På punkt efter punkt försöker Lindestam/Hedman förvränga fakta. Det enda man kan hålla med om är att man verkligen hoppas att svenska folket tänker sig för inför valet 2010. Om det röd-gröna vänsterexperimentet kommer till makten 2010 emigrerar jag!

söndag 20 september 2009

Vänsterexperimentet och statsskulden...
I DN debatt 20 september
gör vänsterexperimentet S/V/MP ett klumpigt försök att vilseleda medborgarna. Genom att låta Novus Opinion fråga "ett representativt urval av 1.000 svenskar" om de anser att det är rätt eller fel att staten lånar mer pengar samtidigt som inkomstskatterna sänks, har man fått svaret att en majoritet tycker att det är fel. Som man frågar får man svar.... Då kan man fundera över statsskuldens utveckling genom åren. Som framgår av kurvan har statsskulden sjunkit betydligt under Allianstiden så rimligen finns det en viss marginal som kan användas för att utjämna konjunkturen. Under sosseregeringens tid hade vi den högsta statsskulden när konjunkturen var som högst, och det verkar inte särskilt begåvat. Med en S/V/MP regering kommer vi att få såväl skattehöjningar som en ökad statsskuld vilket i slutändan ger ett minskat konsumtionsutrymme och därmed en ökad arbetslöshet.

fredag 18 september 2009

Rådskonferens 17 sept

Söderhamn har bra förbindelser med Stockholm. Fem i halv sju satte jag mig på X2000 och halv nio klev jag av i Sockholm. Promenad upp till Riksdagshuset och förstakammarsalen, där kommunala samrådsgruppens ordf Charlotte Nordström hälsade välkommen. Därefter intressanta dragningar av ordf i SKL Anders Knape följd av Per Schlingmann, Lars-Ingvar Ljunggren, Anders Borg och Maria Stockhaus. Det tillskott till kommunerna för 2010 (där Söderhamn fick 20 Mkr) är precis avpassat för att fylla upp "hålet" som uppstod p g a finanskrisen. Såväl Anders Knape som Anders Borg förutser en
klar förstärkning av ekonomin 2011 och 2012. I dagarna tillsätts det en utredning med uppgiften att undersöka möjliga anpassningar av balanskravet, ändringar av lagstiftningen om pensionsskulden och möjligheten att införa buffertfonder i kommunerna. Inte helt lätta frågor att klara ut.
Efter rådskonferensen fick vi från oppositionskommunerna möjlighet att utbyta erfarenheter under en timme och sedan var den dagen slut.

tisdag 15 september 2009

Väg- och trafikfrågor

Vid senaste KS behandlade vi ett par remisser om väg- och trafikfrågor. Frågor som vi borde ha ägnat betydligt mer tid och engagemang till. Vägverkets förslag att hastighetsbegränsa RV83 till 80 km/h mellan Bollnäs och Ljusdal är knappast rätt åtgärd för att snabbt komma tillrätta med de allt för många olyckorna. Fler sträckor med omkörningsförbud (skyltar/heldragna linjer), räfflor i asfalten (mittlinjen), bort med trafikkamerorna (som gör att GPS-utrustade förare gasar mellan kamerorna) samt ett snabbt bygge av ett par trefilssträckor skulle säkert öka säkerheten. På längre sikt är den bästa åtgärden att fjälltrafiken leds via Hudiksvall, vilket ger skilda körbanor på betydligt längre sträcka.
Så var det fråga om region Gävleborgs länstrafikplan som bl a beskriver behovet av bättre kommunikationer mellan Hudiksvall och Bollnäs. Något som helt överraskande avslutas med slutsatsen (sid 18) att den bästa åtgärden är att bygga "Hedenlänken", som är ett projekt på 27 Mkr och som går från Travbanan i Bollnäs till sjukhuset! Snacka om att vara vilse i pannkakan!

måndag 7 september 2009

Nästan 20 Mkr till Söderhamn....

I dag kom beskedet om mer pengar till kommunerna och knappt hade presskonferensen avslutas förrän sossen Sven-Erik Österberg klagade över att pengarna bara avsåg år 2010. Det måste vara jobbigt att alltid se saker och ting i svart. Österberg, Östros och ledarskribenten Sören Thunell måste toppa dystergökarnas rankinglista skyhögt. Som moderat är jag i och för sig "hemmablind", men jag tycker att den nuvarande regeringen har gjort ett fantastiskt bra jobb trots de kriser som har drabbat världsekonomin.

För Söderhamns del bör det bli inemot 20 Mkr i budgettillskott för 2010. Risken är nu att man åter tror att man "är kung i baren" och att det pågående besparingsarbetet kommer av sig. Förvaltningschefernas lista visade på många intressanta områden där vi skulle kunna dra åt svångremmen för att i stället spendera mer på välfärdens kärna, skolan och äldreomsorgen.

torsdag 3 september 2009

Badbrudarna igen....

Av socialdemokraternas motion får man intrycket att de accepterar den otillständiga kvinnosyn som förekommer i vissa invandrarkretsar. Att godkänna en motion som tillåter särbehandling av kvinnor och män beroende på religion eller kultur är inget vi acceptera. Vi moderater står upp för alla människors frihet att skapa sitt eget liv och reagerar starkt mot det hedersvåld och de strömningar som kommer ur vissa religioner och kulturer. Det socialdemokraterna har åstadkommit med sin motion är att ytterligare öka främlingsfientligheten och att skapa ytterligare misstänksamhet mellan Söderhamnarna och invandrarna. Tyvärr bidrar detta till ett ökat intresse för Sverigedemokraterna, vilket kan slå tillbaka på sossarnas valresultat. Av två onda ting....osv.

Den som vill ha en ansvarsfull och balanserad flyktingpolitik i Söderhamn ska lägga sin röst på moderaterna!

måndag 31 augusti 2009

Kommunfullmäktige 31 aug

Det är alltid lika tråkigt att ta emot redovisningarna från omvårdnads- och socialnämnderna om gynnade boendebeslut som inte har blivit verkställda. Att Länsstyrelsen kan utdöma vite vilken dag som helst är en sak. Värre är det för de behövande och deras anhöriga som tvingas vänta.

För några år sedan hade vi moderater en motion om ökade åtgärder mot mobbning i skolan. Nu hade sossarna vaknat och hade en egen motion i frågan. Det är naturligtvis bra att fler ställer upp i kampen mot mobbning och kränkande behandling så det är väl bara att hälsa sossarna välkommen till verkligheten!

Kvällens heta ämne var sossarnas motion om särskilda badtider för muslimska kvinnor. Nu inbegrep man även bröstopererade och andra kvinnor, som av nån anledning inte ville visa sig för män. Jag kan ju inte tro att en bröstopererad kvinna vill bada top-less vare sig med män eller utan män, och jag tror knappast att en protes skulle synas under bikini-behån. Vill vi ha integration eller segregation? Ska inte en bröstopererad kunna umgås med andra? Vi skulle få ett fruktansvärt samhälle om vi skulle gruppera folk efter handikapp och hudfärg, något som uppenbarligen både sossarna och sverigedemokraterna tycker är OK. SD försökte nämligen med ett tilläggsyrkande om att människor med annan sexuell läggning och nudister m fl också skulle få egna badtider. Nu avvisades yrkandet med hänvisning till att det inte var berett av KS, men Eva Tjernström (s) ansåg att det var fullt OK att komma in med ytterligare motioner om att dela upp badtiderna. SD och SAP har onekligen gemensamma åsikter, men lite olika sätt att framföra dem på!

torsdag 27 augusti 2009

KS strategimöte 27 aug

Tre föredragningar från Öhrlings som hade granskat vårdkedjorna för barn&ungdom samt vuxna. Dessutom en granskning av boende- och arbetskooperativet Stenbacken. Att det har funnits en del att förbättra när det gäller socialtjänsten kom inte som någon överraskning. Det förefaller dock som om nämnden och förvaltningschefen har greppet om vad som behöver rättas till. Vad som var mer bekymmersamt var det kraftiga ifrågasättandet av Stenbackenkooperativet, som egentligen är en ideell förening och inte något kooperativ enligt utredaren. Hela projektet drevs fram av en vänsterpartist, som med socialdemokraternas stöd placerades som ordförande i kommunala bostadsbolaget Faxeholmen. Här lyckades han utverka massor av kommunala stödpengar och även insatser från arbetsmarknadsenheten som sedan ledde till en ohämmad tillväxt av anställda i "kooperativet". På vanligt vänstervis blev han själv såväl ordförande som verksamhetsledare och "envåldshärskare" i föreningen och, efter en oundviklig schism, lämnade han föreningen med en organisation och ekonomi i stor oordning. Enligt utredaren är kooperativet till mer bekymmer än hjälp för socialtjänsten och inga mer kommunala pengar bör läggas där.

Så blev det en redovisning om vår flygplats Helsinge Airport. Nya ägaren till Flygstaden AB har tagit tag i frågan och driver nu tillsammans med flygplatschefen och entreprenören Arne Linding ett att ragga flygverksamhet till området. Precis enligt den motion vi lade förra hösten och som skändligen slogs ner av sossarna.
Här har kommunen tappat mängder med tid, pengar och möjligheter på grund av sossarnas oförmåga.

Efter lunch en presentation av Svensk Kommunrating, som med bra analysmetoder läser av kommunernas ekonomi och framtidsutsikter. Tyvärr landade representanten i mer ett säljförsök än i innehållet i analysen, vilket gjorde att många inte förstod vilken potential det finns i analysmaterialet.

fredag 21 augusti 2009

BUN - styrelsen - budgetbesparing.....

Torsdag 20 aug: Förmiddagen BUN-sammanträde och dagordningen hittar du --> HÄR! Första punkten gällde ett ärende där Kammarrätten hade meddelat prövningstillstånd till ett överklagande från våra fristående förskolor. Här hade ordförande Sven-Erik Lindestam(S) skickat in ett yttrande utan nämndens godkännande. Kammarrätten kräver att det finns ett nämndsbeslut bakom yttrandet och nu försökte man få till ett sådant retroaktivt. I ärendet saknades en del handlingar och det yttrande ordf hade skickat in var ofullständigt vilket gjorde att jag inte kunde ställa mig bakom detsamma. Här blev det alltså dagens första reservation.
Sedan följde några friskoleansökningar där sossarna och centern som vanligt avstyrkte vilket föranledde några reservationer till. Dagens sista reservation kom i ärende 10 där förvaltningen blandat äpplen och päron. I en komplettering till Riktlinjer för enskilda förskolor vill man definiera vad som menas med "väsentlig förändring" när det gäller krav på ny ansökan om tillstånd att bedriva enskild förskola. Här hade man blandat in ett krav att en utökning med 10 platser skulle anmälas 6 månader i förväg, vilket inte alls har något med lagens skrivning om "väsentlig förändring" att göra.
Torsdag eftermiddag ägnades åt kvalitetsredovisningar med särskolan, musikskolan och de fristående förskolorna och kvällen åt ett styrelsemöte med partiföreningen.

Fredag förmiddag diskussion om förvaltningschefernas slarvigt hopsamlade förslag till budgetbesparing. Här hade det suttit fint med vårt gamla krav om nollbasbudgetering, vilket hade gett klara och tydliga indikationer vart det finns besparingar att hämta. Likaså vårt krav om en organisations- och bemanningsplan, men tyvärr finns det inte gehör för ett effektivt ledarskap i den röd-gröna röran.

fredag 14 augusti 2009

Välkommen skatteprognos!

SKL:s skatteprognos 14 aug ger hopp att lågkonjunkturen och finanskrisen har bottnat. Risken är nu att spenderbyxorna kommer på ute i kommunerna igen och att nödvändiga besparingar och rationaliseringar kommer av sig. Just nu finns det all anledning att fortsätta undersöka vart vi kan ta bort eller minska verksamhet för att i stället flytta resurser till förskola, skola och äldreomsorg. Det skulle heller inte vara fel att börja spara i ladorna till nästa lågkonjunktur.

torsdag 13 augusti 2009

Badflickorna nu i KS...

Vid dagens KS behandlade vi sossarnas motion om särskilda badtider för de kvinnor som av religiösa eller kulturella skäl inte kan (får??) bada tillsammans med män. Vi yrkade och röstade för avslag med efterföljande reservation. När all strävan bör vara att främja integration kan det knappast vara en bra metod att skilja på grupper enligt socialdemokraternas förslag.

Dagens övriga reservationer kom på majoritetens beslut att avstyrka tre friskoleansökningar i våra grannkommuner. Att försöka förhindra friskolor för att behålla den kommunala skolans monopol är inget annat än ren socialistisk planekonomi.

tisdag 11 augusti 2009

Två skoldagar....

Så är då politiken igång igen efter sommaren. I två dagar har vi i BUN hindrat rektorerna från sina viktiga planeringar inför terminsstarten. Det har dock varit två dagar med bra och öppna diskussioner, som förhoppningsvis ger rektorerna råg i ryggen inför det viktiga förbättringsarbete vi förväntar oss att de ska utföra. I morgonkväll har vi höstens första kartellmöte och på torsdag höstens första KS vars ärenden du hittar --> HÄR!

onsdag 5 augusti 2009

Topp-politiker???

I dagens Kuriren kan man läsa om en olyckshändelse där en bonde körde en traktor med en hörulle på frontlastaren. Av någon anledning genade han och hamnade på fel sida av vägen samtidigt som han fick möte med en MC. Motorcykelföraren lade omkull cykeln och undvek en kollision, men anser sig ha fått en ryggskada av händelsen. Nu tar en åklagare upp fallet och bonden ställs inför rätta för vårdslöshet i trafik. Så långt är det väl nästan en rutinhändelse som knappast ger många rader i pressen. Nu råkar dock bonden vara gruppledare för KD som har två (2) ledamöter i fullmäktige. Det gör att han (och händelsen) får en helsida i Kuriren med rubriken "Topp-politiker".

Det är knappast i egenskapen politiker han var ute med traktorn och att kalla en person som representerar ett parti med bara två mandat i KF för topp-politiker är väl ganska magstarkt.

onsdag 29 juli 2009

Solsäkra Söderhamn....

Påståendet om solsäkra Söderhamn i förra inlägget kanske kräver sin förklaring i denna regniga sommar. Icke desto mindre är det ett väl underbyggt påstående. Jag började mitt yrkesliv på flygflottiljen F15 år 1963 och vet därför att F15 nästan alltid var den flottilj som hade flest flygbara dagar per år av alla flottiljer i Sverige sedan dess. Och jag tror att många av dem som har förmånen att tillbringa somrarna i Söderhamns skärgård kan instämma i detta faktum. Det som belastar Söderhamn är den gamla bruksandan och en alltför stor vänsterdominans i politiken. Gör en insats för att ändra på detta vid valet 2010!

lördag 18 juli 2009

Semester i solsäkra Söderhamns skärgård!

Som pensionär är det lite svårt att bestämma när man har semester men just nu känns det som att det har infunnit sig en viss ledighet.....i alla fall från politiken.
Jag är glad över varje person som läser min blogg och - om inget dramatiskt händer i politiken - drar jag igång mitt skrivande i början av augusti!

Till dess....ha det så skönt och tänk på att Söderhamn är en av de solsäkraste platserna i Sverige
och att Skärså är fantastiskt!

torsdag 2 juli 2009

PRO igen!

När argumenten tryter tar man tydligen till personangrepp. I PRO Faxes namn har socialdemokraterna Hans-Olof Olsson och Gösta Stenegren skrivit ytterligare en insändare om "åldersdiskriminering" där jag blir kallad såväl aningslös som lätt att bedra. Märkligt att man inte kan skilja på sak och person och märkligt också att Kuriren släpper igenom en så "ful" insändare.
Jag ser just nu ingen anledning att "tjafsa" vidare om detta. Att föra debatt mot personer som använder diskriminerande omdömen i stället för argument känns fullständigt meningslöst.

torsdag 25 juni 2009

Muslimska badflickor?

Det har tydligen uppstått en veritabel insändarstorm på Kurirens hemsida angående socialdemokraten Sven-Erik Lindestams motion att kommunen skall avdela särskilt tid i badhuset för muslimska kvinnor. Tyvärr göder Lindestams motion främlingsfientligheten och därmed också Sverigedemokraterna vilket båda är ytterst beklagansvärt. Moderaternas ståndpunkt är kristallklar. Olika föreningar och intresseorganisationer skall kunna hyra badhuset till självkostnadspris de tider som inte är öppna för allmänheten. Om en muslimsk kvinnoförening vill hyra badhuset på dessa villkor är de lika välkomna som vilken annan förening som helst. Att vi sedan helt tar avstånd från det hedersvåld och det kvinnoförtryck som förekommer i vissa muslimska kretsar är självklart. Att genom politiska beslut skapa speciella förmåner för vissa grupper i samhället strider såväl mot kommunallagen som mot sunt förnuft.

Ställ upp för moderaterna om du vill ha en bättre politik i Söderhamn!

onsdag 24 juni 2009

Varför inte göra som Härnösand?

Härnösand har tjänat miljoner på att lägga ut underhåll av gator och vägar på entreprenad skriver allehanda.se. Farhågor om att jobben skulle försvinna har visat sig vara obefogade. Tvärtom har arbetsmarknaden växt och nya medarbetare har anställts.

Vill du ha samma utveckling i Söderhamn? Se då till att vi blir fler som ställer upp för moderaterna i kommunalvalet 2010! Lämna namnförslag på lämpliga personer till soderhamn@moderat.se eller till Moderaterna Ågatan 9, 826 32 Söderhamn!

onsdag 17 juni 2009

SCB:s partisympatiundersökning...

I dag kom SCB:s partisympatiundersökning, som är den stabilaste av alla opinionsundersökningar. På riksplanet är det en statistiskt säkerställd uppgång för (M) med mellan 2,5 och 4,9 procentenheter från valet 2006 och skillnaden mellan blocken är hårfin.

Även i Gävleborg går (M) framåt och når "all time high" på 21,6% medan (S) som alltid har legat över 50% nu backar till 47,9!

Det verkar som att fler och fler förstår att socialdemokraternas nidbild av oss moderater är falsk och att de propagandaklyschor de kör med saknar grund. Några av klyschorna hittar du på http://sahlinbingo.se/

Så vill jag önska er en riktigt trevlig midsommar!

måndag 15 juni 2009

Nya skollagen

Har just sett presskonferensen med Jan Björklund om nya skollagen. Det mesta verkar bra och framför allt kommer de kommunala och fristående skolorna nu att få jobba på lika villkor. I de flesta fallen innebär det skärpta krav på friskolorna!! och det ska bli intressant att höra hur oppositionen nu ska formulera sitt gnäll på "major Björklund".

fredag 12 juni 2009

BUN 12 juni

Det bästa man kan säga om Socialdemokraternas motion om noll-tolerans mot mobbing i skolorna är att den sätter fokus på det faktum att 24% av eleverna har känt sig kränkta eller mobbade i skolan senaste året. När man frågar rektorerna tror dom att siffran är 3%! Det finns alltså ett stort behov av att öka insikten om mobbning hos rektorerna och all övrig skolpersonal för den delen. Sedan kan man ju undra vad som har hänt i mobbningsförebyggande arbetet sedan år 2000 då vi moderater hade en motion i mobbingfrågan? Socialdemokraterna är som vanligt 10 år efter sin tid.

Tre ansökningar om fristående gymnasieskolor behandlades: Magelungens Behandlingscenter AB och Realgymnasiet som vill starta resp utöka verksamhet i Gävle, samt Hälsingegymnasiet AB som vill starta verksamhet i Bollnäs. I vanlig ordning yrkade majoriteten på ett avstyrkande och jag på ett tillstyrkande med ty åtföljande reservation. "Valfrihet och mångfald är bättre än monopol och enfald".

torsdag 11 juni 2009

Vi vill ha jobb - men vi vill inte jobba!

Så kan man sammanfatta Kurirens uppföljande artikel om ungdomarnas ovilja att ta de jobb som erbjuds. Just nu går tidernas största ungdomskullar ut på arbetsmarknaden och det, tillsammans med finanskris och lågkonjunktur, gör att arbetslöshetsiffrorna är orimligt höga. Trots att det finns 24 000 jobb i Sverige och 1 200 i länet tar inte ungdomarna "vilket jobb som helst". Kan man klara sitt uppehälle utan att belasta samhället står det givetvis var och en fritt att avstå från att jobba, men det borde kanske finnas en särskild fil i arbetslöshetsstatistiken där "arbetsvägrare" separeras från ärligt arbetssökande?

onsdag 10 juni 2009

Hamnaskolan läggs på is

Ser att Hamnaskolan ger upp planerna på skolstart i höst och det kan ju vara klokt med tanke på den korta förberedelsetid som återstår. Tråkigt ändå, för Söderhamn behöver verkligen komma loss från planekonomin och synsättet att kommunen skall driva all verksamhet. I Bollnäs öppnar en 7-9 skola för 210-220 elever och där blev det sånt drag att 100 elever inte får plats. I Söderhamn fick man inte ens ihop 100 elever till en 4-9 skola. Det finns en annan anda i Bollnäs och man undrar vad det kan bero på. En bidragande orsak kan vara att Bollnäs har haft växlande politiska majoriteter vilket förmodligen är uppfriskande för kreativiteten och utvecklingen.

Ungdomar väljer arbetslöshet

Dagens Kuriren skriver om ungdomar som varken kommer till rekryteringsmöten eller är beredda att ta praktikplatser som erbjuds. Vad kan ligga bakom detta? Kommunikationsproblem? Ser nu att det ligger en rubrik ute på tidningens webbsida som tyder på en annan vinkling. "Visst vill de unga jobba" är rubriken, men det saknas fortfarande brödtext. Vi får vänta och se vad som kommer i morgondagens blaska.

tisdag 9 juni 2009

Öppet medlemsmöte 8 juni

I går hade vi ett öppet medlemsmöte om sjukvården och barnomsorgen. (Alla våra möten är öppna för medlemmar och sympatisörer). Bra diskussion om sjukvården i Söderhamn och Gävleborg under ledning av o-rådet i Landstinget Patrik Stenvard. En trygghet i att snabbt få vård av rätt vårdinsats på rätt nivå, fritt vårdval, slopat remisstvång och satsning på förebyggande verksamhet var några av önskningarna. Vad gäller barnomsorgen vet vi att Söderhamns kommun har 12 fler anställda per 1000 invånare än genomsnittskommunen (SKL statistik). Samtidigt har vi en lägre bemanning i barnomsorg, grundskola och äldreomsorg än riksgenomsnittet. Det innebär att vi har betydligt mer än 312 tjänster som kan omfördelas för att öka bemanningen i omsorgen. I moderaternas Söderhamn kommer bemanningen i omsorgen att stärkas!

måndag 8 juni 2009

Kommentar från Söderhamn

Grattis moderaterna! Näst största parti i Söderhamn! Nästan 200 röster fler än 2004! Men väldigt lågt valdeltagande säger en del om den hittills förda politiken i kommunen. Söderhamnare kom igen! Det går att rädda Söderhamn om vi blir ännu fler vid valet 2010!

fredag 5 juni 2009

Intressanta besök!

Har i dag gjort två besök i projektet "Välkommen till verkligheten". Det första på en förskola med sju avdelningar i ett mångkulturellt område. Blev imponerad över den låga personalomsättningen trots det tuffa jobbet att hantera det faktum att drygt 60% av barnet har ett annat modersmål. Sedan blev det besök på ett servicehus där de boende har mycket skiftande bakgrund. Här fanns missbrukare, utvecklingsstörda, dementa, pigga, sängliggande och Gud vet vad.... Här fanns också ett gäng hjältar som får verksamheten att fungera. Allt ifrån att leta vilsegångna boende i fullt vinterväder till att trösta, stödja och hjälpa till med hygien och måltider. Att behöva dokumentera de boendes rörelser och aktiviteter upplevdes som både besvärligt och intigritetskränkande. Konstigt att vi inte anser oss ha råd med den terapi som uppenbarligen har varit servicehusets hjärta och guldkant. Jag skulle mycket hellre prioritera en halv Mkr till terapin än till åsiktsfestivalen Urix.

torsdag 4 juni 2009

Kommunstyrelsen 4 juni

Den utbyggnad av Sandarne skola med en förskoledel beräknas i dag bli 3,3 Mkr dyrare än de uppgifter vi fick från början.
....Hmmmm, undrar just vad slutnotan blir!

I övrigt diskuterade vi ledarskapsfrågor, såväl direkt som indirekt. Direkt genom att vi började ta fram underlag för rekrytering av en ny kommunchef. Indirekt genom att vi diskuterade "ungdomslyftet". (Ett projekt som har utvärderats av en intern utredare vilket kanske något sänker trovärdigheten i rapporten.)

Diskussionen visade att vi har långt kvar till ett effektivt ledarskap i kommunen, även om insikten och förståelsen är i klart uppåtgående hos några få av oss femton. Det kanske inte är så konstigt att man längtar tillbaka till ordningen och redan, och ledarskapet vi hade på gamla kära F15!

tisdag 2 juni 2009

Socialdemokratiska stödorganisationen PRO

Blev i dag utsatt för en insändare i Kuriren där PRO Söderala-Marma gnäller över att jag och gruppledarna i bl a (FP) och (V) inte hade svarat på ett brev de sänt till alla partier i februari. Brevet var utformat som en allmän klagan över Alliansregeringen och deras begäran var att vi skulle stödja en uppmaning till regeringen att lagstifta om äldrediskriminering. Det kallar jag verkligen ett slag i luften. Nu har vi en regering som verkligen jobbar hårt med äldrefrågorna. Värdighetsgarantin, valfrihet i äldre- och handikappomsorgen, ökat anhörigstöd är bara några av de förbättringar Alliansregeringen jobbar med. Själv brinner jag också för äldre- och hcpfrågorna där valfrihet och mångfald står högt på min dagordning. Så högt att jag hellre lägger min energi där än svarar på sossepropaganda från PRO.

lördag 30 maj 2009

Kampanj och röstning 30 maj

Stadsbiblioteket fick fint besök i dag när vi moderater kom och röstade i EU-valet. Samtidigt passade vi på att kampanja på gågatan och körde sedan en dörrknackning i ett bostadsområde.

Har du inte röstat än, så ta ditt röstkort och din legitimation och knalla i väg till "bibblan". Där ligger det moderata röstsedlar och väntar på dig!

torsdag 28 maj 2009

Kommunstyrelsen 28 maj

Gruppbostad för unga i f d Kvarnmyraskolan. Märkligt att Omvårdnadsnämnden och Tekniska kommer med den lösningen när skolan var utdömd av Yrkesinspektionen för några år sedan. Skolan borde ha rivits redan då! Nu har vi kniven på strupen p g a Omvårdnadsnämndens (förvaltningens) dröjsmål i ärendet. Länsstyrelsen kommer att utdöma vite vilken dag som helst om inte gruppbostaden kommer till stånd....och vad värre är, ett par familjer har väntat allt för länge på en lösning. Efter god lunch på fantastiska fiskrestaurangen Albertina i Skärså fortsatte vi med inriktningsmål och utvecklingssatsningar. Mängder av dokument och ändå en hel del oklarheter i beslutsunderlaget. Tyvärr allt för lite "verkstad" och dessutom äskanden utöver den budget vi anvisat. Det finns uppenbarligen en del attityder ute i organisationen som behöver "justeras".

onsdag 27 maj 2009

27 maj.....gå och rösta!

Röstmottagare i dag igen. Den här gången blev det 18 röstande på 3 timmar. Alltid nåt sa han som såg Söderhamn....
Gå nu och rösta och rösta moderat! Absolut enklast är det att förtidsrösta. Ta bara med ID-handling och röstkort. Moderata valsedlar och kuvert finns i röstningslokalerna. Ge er iväg nu på en gång så är det gjort!

tisdag 26 maj 2009

Hårt jobb att vara röstmottagare!

Idag har jag suttit som röstmottagare mellan kl 14 och 18. Hela nio (9) personer kom och röstade. Tur att man har kapacitet att klara en sån anstormning :)
I morgon blir det ett pass röstmottagning mellan kl 09 och 12 och på kvällen kartellmöte inför torsdagens kommunstyrelse.

måndag 25 maj 2009

Kommunfullmäktige 25 maj

Dagens enda diskussionsfråga var min motion om att utreda en alternativ placering av Forsbackabron, och det var mer en fråga om demokrati och beslutsunderlag än om placeringen av en bro. För två år sedan lade vi pengar i budgeten för bron och redan då begärde jag att vi skulle utreda ett alternativ till nuvarande placering. När det gäller större investeringar anser jag att man alltid måste stanna upp och seriöst överväga om det finns fler och bättre alternativ. I många fall kanske man kommer fram till att ursprungsalternativet är det bästa, och då vet man ju säkert att man gör en klok investering. I andra fall kan ett alternativ, som vid en första tanke ses som alltför kostsamt och abstrakt, visa sig vara något som på lång sikt är det allra bästa. Vi har en mängd såna exempel i Söderhamns kommun där man inte har varit tillräckligt framåtseende, men man vill tydligen fortsätta styra med "skygglappar".

En viktig poäng är att mitt enda syfte var att få alternativen utredda med hjälp av den s k kostnadsnytto-metoden, d v s där man utreder kostnaderna under alternativens hela livstid och även beräknar tids- och miljövinster mm. Därefter hade vi kunnat ta ställning till alternativen. Söderhamnspolitiken behöver människor som är mer kreativa och det i alla partier!

tisdag 19 maj 2009

KS strategimöte 19 maj

Före mötet berättade socialdemokraten Kenth Pudas att han hade läst min blogg "och det var det värsta han hade sett". Bättre betyg kan man inte få!
Av dagens föredragningar är det två saker jag vill kommentera. Det första är hcp-planen och tillgänglighetsplanen. Här har kommunen varit urusel på att definiera ansvar och därför är det också omöjligt att utkräva ansvar. Byggen har fördyrats eftersom tillgänglighetsperspektivet har "tappats bort" i processen, och våra offentliga miljöer är fortfarande under all kritik.
Det andra är föredragningen om politikerkostnaderna där Söderhamn ligger över genomsnittet, främst när det gäller månadsarvoden till nämndsordförandena. Det här måste justeras. Dessutom måste antalet politiker minskas.
Vi moderater vill lämna över mer ansvar, befogenheter och resurser till såväl verksamheterna som till "kunderna", dvs de som nyttjar barnomsorg, skola, hemtjänst mm. Kommunen kan inte fortsätta att vara en "skyddad verkstad" där ingen riktigt vet vad ordet ANSVAR betyder!

lördag 16 maj 2009

Skönt med uppskattning!

Det är alltid trevligt med alla uppskattande ord man får om den moderata politiken på såväl riks- som lokalplanet. Mängden uppskattning verkar bara öka och det stämmer ju också med SKOP:s senaste undersökning, där mer är 55 % av de socialdemokratiska väljarna tycker att regeringen gör ett bra jobb. När man sedan blir överraskad med synbar uppskattning för den lokala politiken känns det ännu mer att vi är på rätt väg. Nu är det bara att jobba på. Först och främst gäller det EU-valet den 7 juni, men också att få fler Söderhamnare som vill ställa upp och arbeta för en borgerlig valseger 2010!

onsdag 13 maj 2009

BUN och Kuriren 13 maj

I morse hade Kuriren, med rubriken "Politiker måste be om lov", uppmärksammat mitt blogginlägg från 28 april . Storm i ett vattenglas egentligen, men i Kuriren försöker Lindestam göra det hela till en arvodesfråga vilket väl ligger helt i linje med sossarnas och (s)enterpartiets lokala politik. Jag har inte haft den minsta tanke på att ta ut arvode när jag, som enskild moderat företrädare besöker verksamheterna. Men för partier där arvodena är viktigare än politiken, och där gränsen mellan det egna partiet och våra gemensamma pengar är utsuddad, är det väl inte så lätt att hålla isär begreppen och kommunens konton.

Vid dagens BUN föreslog förvaltningen och ordförande Lindestam att vi skulle avslå förskolan Skogsfrönas ansökan om att få utöka antalet barn från 19 till 33. Jag yrkade på att ansökan skulle bifallas och ifrågasatte över huvud taget om en ansökan var nödvändig, eftersom vi inte hade skrivit in någon begränsning i det tidigare beslutet. Och hör och häpna....jag fick nämnden med på att bifalla ansökan. Nu väntar valnämnd på eftermiddagen.....

lördag 9 maj 2009

Entusiastisk EU-valsupptakt på Norrmalmstorg

I Glada Hudikteaterns dubbeldäckade buss for vi - ett gäng glada Gävleborgsmoderater - till Stockholm och Norrmalmstorg där vi deltog i Moderaternas EU-valsupptakt. Vi möttes av en pytteliten grupp SSU:are som snabbt försvann när den stora, glada och välsjungande?? gruppen av muffare travade in. Fredrik höll ett lysande tal, toppkandidaterna intervjuades av en lysande Sofia Arkelsten och trion Fredrik, Bea och Carl fick svara på kluriga frågor från Sofia. Stort tack till kampanjledare Johan Sundberg och ombudsman Bengt-Emil Andersson för en väl genomförd EU-valsupptakt!

torsdag 7 maj 2009

Kommunstyrelsen 7 maj

Reflektionerna efter dagens KS är att vi har en klok ekonomichef i kommunen. Trots det kommer det att krävas en del ingrepp för att få ihop budgeten för de kommande åren. Min inställning är att personaltätheten i barnomsorgen och i äldreomsorgen måste bibehållas/ökas. Det finns andra tjänster i kommunen som man kan ifrågasätta/omfördela. Ett intressant ärende var att tjänstemännen hade lämnat underlag till Region Gävleborg med den urgamla länstransportplanen som grund, utan att fråga "politiken". Det är inte konstigt att byggnader, vägar och broar hamnar på fel plats i kommunen när man - utan att fundera - följer planer från förra århundradet.

onsdag 6 maj 2009

Svenskt Näringsliv

Söderhamn har gjort en kraftig uppryckning i Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning.... Men!
man kan också läsa på Svenskt Näringslivs hemsida att risken är stor att vi blir en "jojo-kommun". Medicinen mot detta är skattesänkningar och konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. I rådande lågkonjunktur är knappast skattesänkning aktuell, däremot måste vi bryta sossarnas motstånd mot konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Söderhamn har en betydligt större andel kommunal verksamhet än genomsnittskommunen, även om andelen fristående förskolor och nu även grundskolor glädjande nog ökar i kommunen. Inom äldreomsorgen gör sossarna däremot allt för att hindra en riktig valfrihet.

tisdag 5 maj 2009

Hamnaskolan startar!

I dag kan man läsa det glädjande beskedet att Hamnaskolan fått ihop tillräckligt elevantal för att starta i höst. Det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen i såväl Hamnaskolan som i de kommunala skolorna framöver. Det finns en hel del utredningar som indikerar att en friskola som utmanar de kommunala skolorna leder till bättre verksamhet även i de kommunala skolorna.

lördag 2 maj 2009

(S)enterpartister....

Jag tycker att Maud och centerpartiet gör ett bra jobb på riksplanet. I Gävleborg har dock centerpartiets företrädare totalt gått vilse. Den senaste totalvurpan gjorde centerns starke? man i Söderhamn Lennart Olsson, som deltog i sossarnas 1:a majfirande i Ljusne. Tillsammans med hans uppträdande vid senaste kommunfullmäktige gör det att han hamnar mycket långt ner på min förtroendestege.

torsdag 30 april 2009

Debattartikel 30 april

Tyvärr hittade jag ingen teknik för att skapa länkar till Kurirens debattsidor så jag återger hela min debattartikel här:

Viktiga påpekanden av Anders Eklund
Det är hög tid att förutsättningslöst se över den politiska organisationen i Söderhamn skriver Anders Eklund i sin ledare den 27/4. Som exempel tar han Bollnäs där det diskuteras en minskning av kommunfullmäktige till 41 ledamöter och en del andra förändringar. Vi behöver dock inte gå så långt som till Bollnäs för att hämta underlag för en förändrad politisk ledning av Söderhamn. För ett par månader sedan lämnade den moderata fullmäktigegruppen in en motion om att minska antalet fullmäktigeledamöter till just 41 samt att minska antalet ledamöter i nämnder och styrelser. En tydlig signal om vart åt det lutar fick vi dock vid senaste fullmäktigesammanträdet, där socialdemokraterna och centerpartiet drev igenom en ökning av antalet ledamöter i två kommunala bolag till 9 ledamöter mot tidigare 7.

Vad som ändå är viktigast av de problem Anders Eklund pekar på, är det dubbelkommando och den sammanblandning av politikerrollerna och tjänstemannarollerna som finns i kommunen. Till en del är frågan aktualiserad i och med att kommunstyrelsen har haft en kort ledarskapsutbildning på Järvsöbaden, följt av en heldags diskussion om ledarskapsfrågorna på konferensanläggningen Svanbacken i Delsbo. Vi är långt ifrån någon färdig lösning och jag är tveksam till om det går att få till en väl fungerande ledarskapssyn med nuvarande majoritet i styret. I Söderhamnspolitiken får man dock vara glad för det lilla och vi noterar tacksamt varje litet steg mot ett bättre ledarskap vi ser.

Det är inte bara den politiska organisationen som måste ses över i Söderhamns kommun. Statistik från SKL (Sveriges kommuner och landsting) indikerar att Söderhamn har ca 300 fler kommunalt anställda än genomsnittskommunen. Lägger man därtill att barnomsorgen, grundskolan och äldrevården uppvisar en lägre personaltäthet än riksgenomsnittet, blir siffran betydligt högre än 300. En del av "övertaligheten" kan säkert förklaras och rättfärdigas om man analyserar organisationen närmare, men visst borde det finnas en möjlighet att omfördela tjänster till kärnverksamheterna i stället för att ropa på mer pengar till fler anställda.

Sammantaget är det viktiga synpunkter som framkommer i ledaren. Om inte vi politiker klarar av att anpassa den politiska organisationen efter befolkningsminskningen, hur ska vi då bli trovärdiga när det gäller att anpassa tjänstemannaorganisationen efter invånarantal och personalbehov i kärnverksamheterna.

onsdag 29 april 2009

Bra ledare i Kuriren!

I måndags hade Kuriren en bra ledare skriven av politiske chefsredaktören Anders Eklund som jag återger här nedan: (Jag återkommer under helgen med en debattartikel i detta ärende).

Kan Söderhamn lära något av Bollnäs? Det spontana svaret på den frågan från en gammal söderhamnare är ett rungande nej! Det finns en trist gammal ingrodd antagonism mellan de båda grannkommunerna. Inte minst sedan fajterna kring sjukhusen. Men glädjande nog har samarbetet mellan de båda kommunerna ökat en hel del under de senaste åren. Och kanske tycker flera numera till och med att man kan lära ett och annat av varandra.

Nyligen beslöt de ledande politikerna i Bollnäs att föreslå rätt omfattande förändringar i den politiska organisationen. Antalet nämnder ska minskas från fem till tre. Kommunfullmäktige bantas med åtta politiker, från 49 till 41. Partistödet sänks, om än marginellt, och fullmäktiges arvoden förändras. Tillsammans räknar politikerna med att dessa förändringar ska leda till besparingar på ett par miljoner.

Det är uppenbart att det behövs en totalöversyn av den politiska organisationen. Både av ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl. Inte bara i Bollnäs utan också i Söderhamn och andra kommuner. Men politiker verkar dra sig i det längsta för att börja såga på den gren som de själva sitter på. De kan besluta om nedskärningar och personalminskningar i verksamheter, men sitter gärna själva i orubbat bo. Men nu är det hög tid att förutsättningslöst se över den politiska organisationen. Även om det inte ger några gigantiska besparingar är det en viktig signal. Och varje miljon som kan gå från byråkrati till verksamhet är värdefull. Inte minst mot bakgrund av att Söderhamn kommer att tappa många sköna miljoner i skatteintäkter fram till 2011.

Det dubbelkommando som finns i kommunerna leder i många fall till onödiga irritationer och oklarheter eftersom rollerna inte är tydliga. Politiker petar i detaljer som förvaltningarna
borde ha mandat att sköta. Ledande politiker går ibland in och tar beslut som sedan nämnder och förvaltningar får rätta sig efter. I realiteten är den politiska makten begränsad till några få ledande politiker som styr verksamheten i kraft av att de sitter på all information. Politiker bör sätta mål för verksamheterna och ge ekonomiska ramar. Och utöva tillsyn. En kommun av Söderhamns storlek borde utan vidare kunna klara sig med en myndighetsnämnd, en kommunstyrelse med arbetsutskott och ett kommunfullmäktige. En förutsättning för att en sådan organisation ska fungera är att verksamheterna i högre grad blir självförvaltande enheter med tydligt mandat för cheferna. Och att politikerna är tydliga vad gäller mål och ramar.

Det finns ju gott om exempel på friskolor som fungerar utmärkt utan vare sig en nämnd med en massa politiker eller en stor byråkratisk skolförvaltning. I Bollnäs går man tyvärr inte så
långt. Ännu. Politikerna i kommunledningen föreslår inte ens en återgång från två till ett kommunalråd, som fungerat bra tidigare, och som skulle spara ytterligare närmare en miljon kronor. Ännu är förändringarna i Bollnäspolitiken bara ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott. Men det är ett bra förslag som borde bli ännu mer omfattande. Och det är ett förslag som borde smitta av sig över kommungränsen. Kanske kan Söderhamn trots allt lära något av Bollnäs.

tisdag 28 april 2009

Lillbergets förskola

På inbjudan av föräldrarådet har jag idag besökt Lillbergets förskola. Ett besök som socialdemokratiske ordföranden i BUN försökte stoppa. Det är tydligen inte populärt att politiker från andra partier får veta hur det verkligen ser ut i verksamheterna. I stället för att öppna ytterligare en avdelning har man klämt in ytterligare barn i de befintliga avdelningarna, som nu uppgår till 20-22 barn per avdelning. Själv har jag uppfattningen att en minskning av storleken på barngrupperna är viktigare än en ökad personaltäthet, även om personaltätheten också är en faktor man seriöst måste se över. Ett av de intryck jag fick av besöket är en bekräftelse på mitt tidigare "mantra", att ansvar, resurser och befogenheter ska följas åt och föras så långt ut i verksamheterna som möjligt. Här hängde trasiga markiser utanför många av fönstren på solsidan och personalen hade förgäves försökt få dem ersatta med skärmande altantak. Ge de kommunala förskolorna samma befogenheter som de fristående! Jag är övertygad om att den duktiga och positiva personalen skulle hitta bättre lösningar på problemen om de själva fick mer att säga till om!

måndag 27 april 2009

Rädda Söderhamn!

Kvällens fullmäktige visade att rubriken på min blogg är rätt! Dåligt förberedda dragningar av årsredovisningar tog upp större delen av kvällen och ett och annat dåligt förberett ärende tog upp resten. Som väntat gick sossar och (s)enterpartister emot mitt yrkande om att inte utöka bolagsstyrelsen och de drev även igenom höjningar av arvodena till ordf och v ordf. Kommunpolitiken i Söderhamn är främst en fråga om arvoden till den röd-gröna röran, sorgligt!
När Lars G Lindahl föreslog centerpartisten Sven A Ohlsson som ordförande i stället för den genom kohandeln mellan s och c föreslagna sossen Maria Lind tog det "hus i helvete". Lars G var onödigt raljant i sitt inlägg men det motsvarade verkligen inte de utbrott som kom från Sven-Erik Lindestam och Lennart Olsson. Dåligt av alla tre, men såväl Sven-Erik som Lennart sjönk betydligt djupare på min förtroendeskala.

Det behövs verkligen nytt blod i alla politiska partier i Söderhamn!

fredag 24 april 2009

Dagens BUN

Mycket väsen för lite ull sa käringen som klippte grisen.......och dagens BUN var inget undantag. Det var inte särskilt många minuter det handlade om politik trots att vi startade kl 08.00 och slutade 15.30. Varför ska man politiskt besluta att elever på praktik ska äta lunch på närmast belägna skola? Varför ska man politiskt besluta att gå omvägen till kommunstyrelsen för att be att kommunen ska ordna fram ett system med e-legimitation som BUN kan få använda när föräldrar ska söka dagisplats? Varför ska BUN betala det tredubbla priset per elevdator? Hur skulle man göra på en fristående skola? Mitt svar är enkelt. Man skulle gå ut och handla själv! Ge de kommunala skolorna samma frihet som de fristående! Avskaffa socialdemokraterna och befria skolorna!

torsdag 23 april 2009

Rapport från Delsbo

Dag 1 försökte vi, under ledning av Richard Zackrison, reda ut ansvarförhållandena mellan KF, KS, nämnderna, kommunkansliet och kommunchefen. Tack vare "Zack" kom vi ganska långt, men det är bekymmersamt att så många har så dålig insikt och kunskap om ledarskap och organisation.

Under dag 2 gick vi igenom aktuellt läge i den kommunala ekonomin. Som jag tidigare skrivit är Söderhamns ekonomi relativt bra, men visst behövs det en del åtgärder för att komma förbi de närmaste åren. Dock verkar vi vara eniga om att lägga alla tankar om skattehöjning åt sidan. TILLÄGG: Har nu fått en skatteprognos via e-post från ekonomichefen som är mer negativ än förväntat. Kan innebära att besparingsverktyget måste plockas fram.........

Ge mig 5 minuter.

onsdag 22 april 2009

KS på utflykt igen

Idag bär det av till Delsbo för två dagar med kommunstyrelsen och jag har tidigare skrivit vad jag anser om att göra sådana utflykter på skattebetalarnas bekostnad......

På fredag BUN där vi bl a ska ta upp "yttrande med avsende på åtgärder över ökning av personaltätheten i förskolan". Vi vill ha ett klart och tydligt resursfördelningssystem där pengarna följer med barnen till resp förskola och där personalen får mer att säga till om. Konstigt att det fungerar så bra i de fristående förskolorna!

lördag 18 april 2009

Stämma med bra stämning!

Länsförbundsstämman är genomförd och det blev en trevlig tillställning. Sex propositioner förelåg och några vidareutvecklades under stämmoförhandlingarna. Bl a fick Greger och jag igenom en att-sats om behovet att underlätta för UF-företag att bilda riktiga företag. Andra propositioner handlade om äldre- och funktionshindrade, sjukvården, rovdjuren och glesbygden. Cristina Husmark Pehrsson stämmotalade och fick till och med socialförsäkringsfrågor att låta intressant.

Länsförbundsstämma i Bollnäs

Gårdagen ägnades bl a åt ett möte med kartellen där vi diskuterade sossarnas och (s)enterpartiets upplägg inför sammanslagningen av bolagen. Nu framkommer det att man vill höja arvodet för ordföranden och även införa ett nästan lika högt arvode för vice ordföranden. I de gamla bolagen hade vice'n samma arvode som ledamöterna, men nu ska alltså skattebetalarna/bolagskunderna betala för samarbetet mellan S och C.

Snart bär det av till länsförbundsstämman som i år går av stapeln i Bollnäs.

fredag 17 april 2009

Socialdemokrat vill avskaffa flumskolan

"Att riva plåstret" heter en ny bok skriven av socialdemokraten Robert Noord, oppositionsråd i Haninge. År 2004 blev den då sossestyrda kommunen Haninge utsedd av BRIS till sämsta barnkommun och av Lärarförbundet till sämsta skolkommun. Först då började Robert Noord inse att felet inte låg hos Haninges elever, utan i den förda skolpolitiken. För sent skall syndarn vakna! Det är därför skönt att såväl Haninge som Sverige numera är borgerligt styrda.

torsdag 16 april 2009

Kommunala bolag

Möten idag om sammanslagningen av våra kommunala bolag. Sossarna och (s)enterpartiet har gjort upp om att utöka antalet ledamöter i den nya styrelsen till nio, vilket gör att de får ett mandat till (totalt sex). Det andra tillkommande mandatet hamnar hos vänsterpartiet. Sossarna "säljer" det tillkommande mandatet till c i utbyte mot ordförandeposten. Med största sannolikhet kommer det ett förslag om höjda arvoden på KS nästa vecka. Det är så det går till i Söderhamnspolitiken!

(Givetvis kommer vi i KF att yrka på sju ledamöter och oförändrade arvoden).

onsdag 15 april 2009

Inga kommentarer till vårbudgeten....

Jag vet inte om ni som läser min blogg har förväntat er att jag skulle kommentera vårbudgeten.... I så fall gör jag er besvikna. Jag tycker att det har framgått så tydligt i media att Anders Borg har torrt på fötterna och att han verkligen tar ansvar för landet Sverige, så det finns inte mycket mer att säga.

Däremot vill jag gärna kommentera Jan Björklunds utspel om "försittning" och avstängning från skolan. Självklart måste skolan få fler verktyg att hantera elever som förstör arbetsmiljön i skolan. Jag vet inte om försittning och avstängning är det som är mest effektivt, men ju fler möjligheter man ger skolan desto större är sannolikheten att skolan själv kan välja en metod som ger önskad effekt. Själv skulle jag bl a vilja se en möjlighet för rektor att tvinga vårdnadshavare att tillbringa ett par veckor per termin tillsammans med sin "strulande" elev i skolan.

Självklart kommer sossarna att försöka göra sig lustiga över "major Björklund" och kaserngårdsdisiplin mm. Det är en match vi måste ta. Sossarnas flumskola måste bort och aldrig komma tillbaka igen!

Bra EU-information!

En av kandidaterna på moderaternas EU-valsedel är Jonas Holm från Hudiksvall. I går kväll höll han ett mycket bra anförande om EU-organisationen och det kommande EU-valet. Johan Sundberg, som är länets kampanjledare drog riktlinjerna för kommande kampanjer. Kampanjstart för länet blir i Söderhamn på EU-dagen, den 9 maj då alla Gävleborgs moderater är bjudna till en samling i bygdegården Vargen med åtföljande kampanjaktiviteter på stan.

Läs mer om moderaternas EU-kampanj här ---->

tisdag 14 april 2009

EU-möte i väntan på vårbudgeten...

Så är det vardag igen och nya öden och äventyr. Tisdagskvällen ägnas åt upptakt inför Europavalet. Södra Hälsinglands alla moderater är inbjudna till vår lokal i Söderhamn för information om EU. Och i morgon väntar vi med spänning på vårbudgeten.......

söndag 12 april 2009

Nu blir det gastronomisk blodpudding för äldre...

Grattis alla äldre! Om sossarna får makten kommer ni att få bättre mat fem (5) gånger per år. Förmodligen kommer det också att bli en statlig förordning som reglerar vad som menas med "bättre mat". Om det ska bli bättre mat 5 gånger per år borde det i logikens namn bli sämre mat 360 dagar per år. Jag blir lika rädd för ålderdomen varje gång jag ser ett utspel från Ylva Johansson!

torsdag 9 april 2009

Lägg ner Landstinget...Glad Påsk!

Den nya konstellationen i landstinget, (s)enterpartiet, socialdemokraterna och resterna av miljöpartiet vill lägga ner BB i Hudiksvall. Man vill alltså påbörja en långsam nedmontering av de rester av sjukvård som fortfarande finns i Hälsingland. Det skulle vara mycket bättre att snabbt montera ner Landstinget. Det räcker med två politiska nivåer med beskattningsrätt i Sverige!
Nu tar jag blogg-ledigt över helgen och önskar er som läser detta en riktigt Glad Påsk!

tisdag 7 april 2009

"För lite och för sent"

17 miljarder till kommunsektorn som tillsammans med tidigare beslutade åtgärder ger mer än 28 miljarder jämfört med 2006 då sossarna regerade. Jag är personligen övertygad om att de kommuner som har en sund ekonomisk hushållning skulle klara sig bra utan tillskottet från staten, men nu gäller det också att få fart på konsumtionen. Och vem är inte världsmästare i att sätta sprätt på skattepengar om inte svenska kommunpolitiker?

Som förväntat ropar den falsksjungande vänsterkören med Tomas Östros i spetsen att det är för lite och för sent. Och lärarförbundets ordförande ondgör sig över att lärare varslas, men håller inne med att det inte alls har med bristande ekonomi att göra. Det sjunkande elevantalet gör att ännu fler lärare borde varslas givet att man behåller samma lärartäthet. Tomma tunnor skramlar mest är det ordspråk som bäst passar in på den röd-gröna röran just nu.

måndag 6 april 2009

20 nya medlemmar...

Härligt vårväder och ett härligt gäng ungdomar från MUF Gävleborg som kampanjar i stan. Under dagen har dom varit på Staffangymnasiet och värvat ett 20-tal medlemmar och i kväll fortsätter dom genom att dela ut våra flygblad utanför biblioteket när nya friskolan Hamnaskolan har informationsmöte där.

fredag 3 april 2009

Grattis Söderhamn!

En annons i dagens Kuriren berättar att nya friskolan Hamnaskolan håller informationsmöten på biblioteket 6 0ch 8 april kl 18.30. Det innebär förhoppningsvis att lokalfrågorna löst sig så att skolan kan starta till hösten som planerat. Socialdemokraterna och (S)enterpartiet röstade emot en etablering men Skolverket gick på vår linje och beviljade skolans ansökan. Det är bara att gratulera medborgarna i Söderhamn till ytterligare en frigörelse från det socialdemokratiska kontrollsystemet!

torsdag 2 april 2009

Kommunstyrelse - heldag

Sammanträdeshandligar lika tjocka som en rikstelefonkatalog....dess bättre ett antal årsredovisningar utan bonusar och pensionsavtal så halva "luntan" kunde avverkas ganska snabbt. Ekonomichefen redovisade läget inför den budgetberedning vi just nu drar igång . Vi har en 4-årsbudget (2008-2011) så det är en uppdatering och ev omprioritering det är frågan om. Vår utgångspunkt var att nå ett plusresultat på ca 20 Mkr/år. Just nu har finanskrisen och lågkonjunkturen dragit ner oss till ett nollresultat vilket ändå känns ganska tillfredställande, särskilt i ljuset av att grannkommunerna ligger 100-150 Mkr på minussidan. I övrigt behandlade vi en utredning om förskolan där man måste ställa sig frågan varför barngrupperna upplevs som större i de kommunala förskolorna än i de fristående? De har exakt samma ekonomiska förutsättningar! Inom jämförelseprojektet har Söderhamns grundskolor jämförts med 7 andra kommuner. Där visar det sig att 24% av Söderhamns elever anser sig ha blivit trakasserad eller kränkt de senaste 12 månaderna. När man frågar rektorerna tror dom att det rör sig om 4%. Skrämmande att inte rektorerna har bättre koll på läget i skolan! Åter igen; Enda sättet att höja nivån i skolan är en kunnig och engagerad personal. Även vår lokala gymnasieutredning var på tapeten och där fick jag stöd i KS för min reservation i BUN att avvakta med beslut om basutbud och lokaliseringar tills gymnasiepropositionen är tagen och tills vi har mer underlag för lokaliseringsbeslut.

onsdag 1 april 2009

april april.....

Något aprilskämt är det verkligen inte att höra Anders Borgs farhågor om den kommande ekonomin. Däremot luktar det skämt (unket) när man hör Tomas Östros yra om gigantiska misstag och passivitet. Vi får verkligen vara tacksamma för att vi har en regering som håller ordning på statskassan, så att vi inte hamnar i samma läge som efter sossarnas slösande i slutet på 80-talet. Det som ledde till den ekonomiska krisen i början på 90-talet.

tisdag 31 mars 2009

Handikapprådet och LSS-utredningen

Vid dagens möte med KHR fick vi en bra genomgång om LSS-utredningen och det remissvar som kommunen lämnat in. Utredningen har pågått sedan 2004 och har definitivt hamnat helt fel i en del avseenden, något som remissvaren från Söderhamns kommun behandlar på ett bra sätt. Särskilt bra är det att Söderhamns remissvar är skrivet med utgångspunkt från brukarna. Andra aktuella ärenden i dag var att allt för lite händer för att skapa en bättre tillgänglighet till och på kommunens offentliga ytor. Något som ska vara klart vid utgången av 2010, men varför vänta till sista minuten?

måndag 30 mars 2009

Kommunfullmäktige och skogsköp

Som väntat drev vänsterpartierna med (S)enterpartiet i spetsen igenom köpet av skogen i Östanbo. Nu kan åtminstone inte Söderhamns kommun ställa sig på knä hos minstrarna Odell och Borg för att klaga över att kommunsektorn inte får tillräckligt med statsbidrag. Värre är att så stor del av kommunens budget läggs på utgifter utanför kärnverksamheten, skola vård och omsorg, områden som absolut behöver rustas upp.

lördag 28 mars 2009

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige i går blev en ganska ointressant föreställning. Det regionala utvecklingsprogrammet har processats under lång tid och det har funnits många tillfällen att avge remissförslag. Många av remissförslagen hade också inarbetats i programmet. Ändå dyker det upp folk med helt nya förslag. Att man ställer upp och försvarar ett inlämnat remissvar kan jag ha förståelse för, men när ordföranden (sosse) tillåter att man försöker skriva om hela programmet under sittande fullmäktige (99 ledamöter) undrar man om "det är plogat ända fram". Dessutom släppte han fokus på programmet och tillät en lång debatt om integration och invandring där Sverigedemokraterna fick alldeles för stor uppmärksamhet. Usch och fy! Även regionstyrelsens ordförande P-O Svensson (s) gjorde en dundertabbe och yrkade att ett avståndstagande mot SD:s åsikter skulle skrivas in i beslutet om att anta RUP:en. Snacka om att blanda äpplen och päron.........

För övrigt anser jag att det borde sluta snöa och att våren borde vara här! Vart tog växthuseffekten vägen?

fredag 27 mars 2009

Regionfullmäktige i dag

Dagens insats för mänskligheten blir att delta i regionfullmäktige i Bollnäs. Det stora ämnet är att anta ett "floskel-dokument", det s k Regionala UtvecklingsProgrammet (RUP). Den behövs tydligen som underlag för att söka EU-pengar, men är enligt min mening allt för Gävlefokuserad. I dagens Kuriren framgår det att ärendet om Helsinge Airport har flyttats fram i tiden och att orsaken är att underlaget ska kompletteras. Vi i kommunstyrelsen är helt ovetande om det som händer och som vanligt ska vi väl ställas inför ett färdigt förslag där vi bara kan säga Ja eller Nej.

torsdag 26 mars 2009

Kommunstyrelsen torsdag 26 mars

Strategi-KS idag. Viktigaste frågan för mig var kommunens organisation på ledningsnivå. Här har jag många synpunkter och tycker att vi ska ta god tid på oss. Rågången mellan politik och verkställighet måste göras tydlig och KS måste få ett "filter" som sållar bort "skitfrågor" från dagordningen.

onsdag 25 mars 2009

Kommunala skolriksdagen

Åter efter två dagar på kommunala skolriksdagen på Älvsjömässan. Intressanta föreläsningar och seminarier. Särskilt intressant var föreläsningen om mc Kinsey-rapporten som bekräftar att det inte är lärartätheten och ekonomin som är avgörande för resultatet i skolan. Allt pekar på att det är kvaliteten och engagemanget hos rektorer och lärare som är avgörade. Rektorerna ska finnas med i klassrummen och ge stöd och feed-back till lärarna men också ange nivån på vad som förväntas av lärare och elever. Nya skollagen skickas ut på remiss i maj. Jan Björklund slog sig på bröstet över omfattningen på 1500 sidor, den näst största lagstiftningen efter konkurslagen...... Tydligen har Folkpartiet mindervärdighetskomplex som man tar ut i form av överdriven byråkrati. I stället borde man sträva efter så lite regleringar som möjligt och låta kommuner, rektorer och lärare göra upp om detaljerna.

måndag 23 mars 2009

Skitsnack!

Det hade jag ingen aaaaning om, jag känner mig lurad säger Wanja Lundby Wedin i ett försök att på sin PR-konsults inrådan spela oskyldig. Rent skitsnack! Tanten är uppenbarligen lika girig själv. Drygt 430 000 i styrelsearvoden förutom lönen säger väl en del. Synd om LO-folket som ska försörja LO-topparna och dessutom betala en stor del av medlemsavgiften till sossarna.

Tidigt i morgon bitti bär det av till Stockholm och kommunala skolriksdagen. Den mest intressanta punkten är förmiddagen dag 2 då vi i Alliansen träffas enskilt. Möjligen får vi lite förhandsinformation om nya skollagen??

Hyfsad ekonomi tack vare moderaterna

Vid budgetarbetet 2007 enades vi om att anta en 4-årsbudget. Vi moderater tryckte hårt på farhågorna för en kommande lågkonjunktur och vi lyckades få ett visst gehör för en budget med marginaler för sämre tider. Helt utan motstånd var vi dock inte. Våren 2007 skrev vi följande i en debattartikel i Kuriren: De utmaningar vi står inför är inte bara att få budgeten att balansera de närmaste åren. Underhållet av gator, vägar och broar är starkt eftersatt och kräver ett antal miljoner per år i budgettillskott. Vi måste också skapa ett utrymme för att investera oss ur den långvariga kris den hittills förda politiken har lett till. Dessutom är vi mitt uppe i en högkonjunktur och en klok politik är att det nu är tid att spara i ladorna för framtida svängningar i världsekonomin.

I det budgetunderlag vi hittills har haft tillgång till redovisas huvuddelen av kommunens ekonomi, drygt 1,12 miljarder kronor, som "verksamhetens nettokostnader". I övrigt redovisas några mindre äskanden på några hundratusen. Krav har framförts att tydligare redovisa innehållet i "verksamhetens nettokostnader" samt att redovisa organisationsschema och bemanningsplan.

Detta har hittills inte verkställts av kommunledningen. Moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet bedömer det omöjligt att rösta för en budget för de närmaste fyra åren där så gott som hundra procent av kostnaderna finns i gömda i "verksamhetens nettokostnader" och där ingenting av dagens verksamheter ställts mot tillkommande uppgifter och behoven av skuldminskning och investeringsutrymme.
Hur gick det då? Jo, vi fick gehör för reserver på ca 20 miljoner per år och en ytterligare reserv för minskade skatteintäkter. Pengar som just nu räddar Söderhamn från att vara i samma dåliga läge som våra grannkommuner. Däremot har vi ännu inte fått den genomlysning av "verksamhetens nettokostnader" som skulle behövas för att "få rätt man till rätt plats". Vi vet att skola, barnomsorg och äldreomsorg är lågt bemannade och vi vet att Söderhamns kommun har mer än 300 fler anställda än genomsnittskommunen. Det finns alltså stora möjligheter att förbättra kärnverksamheterna inom befintlig ekonomi!

söndag 22 mars 2009

Äldregruppen

Dagens "övningar" omfattade ett möte med Äldregruppen. En grupp som har i uppdrag av länsförbundet att ta fram en rapport om äldre- och handikappomsorgen till förbundsstämman 2010. Ett bra möte idag med deltagare från Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn. Birgitta Medin har verkligen gjort ett bra jobb med att samla ihop deltagare till mötet och gruppen och nu känns det som vi är på G...

Läser i tidningarna om vd:n i AMF som kammade hem 59 miljoner i pension samtidigt som AMF:s pensiontagare får sänkt pension. Här visar socialdemokraterna och LO sitt rätta ansikte. Bakom pensionsavtalet står sossepartistyrelseledamoten och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin. Hon är givetvis på "resa" och oanträffbar. Den som skickas fram är avtalssekreteraren Per Bardh, som inte "vet nånting", och som tycker att diskussionen är "extra tråkig". Tekniken kallas krishantering. Nu är LO avklätt in på bara kroppen. Det finns de som ler i mjugg – men till de hör inte LO:s medlemmar. De, som står inför hotet att mista betydligt mer än pensionspengar, är asförbannade. Skriver Lena Melin i Aftonbladet.

lördag 21 mars 2009

Regionmöte

Kanonväder och "stackars jag" satt i möte med med m-gruppen i regionfullmäktige mellan kl 10.00 och 15.00. Som övertygad motståndare till regionbildningen har jag lite svårt att engagera mig i debatten. Dessutom finns det ingen riktig ordning i vad som har beslutats och vad som ska beslutas. I vanlig ordning fanns inga från Gävleföreningen på plats och man undrar verkligen om inte Gävle tillhör Gävleborgs län! Den stora frågan är dock åt vilket håll vi ska gå. Nordanstig har ett klart ställningstagande för en anslutning till Region Mitt (Jämtland/Härjedalen/Sundsvall/Ånge).

Hudiksvall har ingen politisk enighet, men översossen Thoresen drar söderut. Hos oss i Söderhamn har frågan inte ens diskuterats på politisk nivå. Åtminstone inte under min tid i politiken. Nordanstigsmoderaterna har onekligen en poäng i att Jämtland/Härjedalen/Medelpad/Hälsingland/Gästrikland/Dalarna har en potential som en region med besöksnäringen som sammanhållande tema. Vad ska vi i så fall heta för att locka turister? Håll med om att Regione Toscana låter mer lockande än Region Jämtland/Härjedalen/Medelpad/Hälsingland/Gästrikland/Dalarna........

fredag 20 mars 2009

Hemma igen!

De allra flesta kurser jag har varit på har aldrig riktigt nått upp till den nivå jag önskat (förväntat). Nu har jag precis kommit hem från ett lysande undantag. Under tre dagar har vi gnuggats i ledarskap och organisation av Richard Zackrison eller "Zack" som han hellre kallar sig. Under hans ledning har delar av kommunstyrelsen diskuterat ledarskap på en nivå som jag inte trodde vara möjlig. Kan vi gå vidare från den här nivån vid fortsättningen den 22 april, finns det förutsättningar att Söderhamns kommun kan utvecklas i stället för att avvecklas. I ljuset av det vi har uträttat kan jag faktiskt acceptera att vi - den här gången - har levt onödigt "flott" på härliga Järvsöbaden. Tack också Kuriren en en bra återgivning av det jag sade under intervjun i går.

torsdag 19 mars 2009

Kommunernas ekonomi en gång till...

Blev i dag kontaktad av Kuriren ang kommunernas ekonomi. Varför ska inte kommunerna som alla andra rätta munnen efter matsäcken? Det viktiga är att regeringen lägger resurserna där de ger mest nytta. Det är också viktigt att regeringen håller inne på "nödprovianten" så att den räcker under hela krisen. Man förstår att sossarna helst vill se att statskassan dräneras så att landet kommer på samma obestånd som det sossarna skapade under sena 80-talet. Alltså det som ledde fram till 90-talskrisen. Blir spännande att se Kurirens vinklingar i morgon......

onsdag 18 mars 2009

Bra kurs men......

Är fortfarande på Järvsöbaden, som är ett fantastiskt ställe med supergod mat. Kursen är också bra tack vare en mycket kompetent kursledare, men mina åsikter om restriktivitet med skattemedel kvarstår.

tisdag 17 mars 2009

Järvsöbaden

I dag bär det av till Järvsöbaden för tre dagars ledarskapsutbildning. Järvsöbaden är ju ett mycket trevligt ställe, men jag gillar inte att det är skattebetalarna som står för notan. Som oppositionspolitiker har man egentligen inget val. Om man inte ställer upp på såna här äventyr blir man ställd helt utanför. Jag kan lova att med moderat ledning av kommunen blir det mindre av såna här excesser.

söndag 15 mars 2009

Har sossarna fått solsting?

Ett inslag i kvällens Rapport visade hur verksamheten vid Capio S:t Görans sjukhus har effektiviserats sedan sjukhuset bolagiserades och såldes till Capio. I samma inslag stod Ylva Johansson(s) och pratade om att sossarna vill öka personalens insatser mot patienterna från 30% till 50% av arbetstiden. Det klingar falskt när man i regeringsställning inför stopplagar och i opposition låtsas att man tänker föra Alliansens politik!

lördag 14 mars 2009

Anders Borg vs LO-Vanja

Efter att ha hört Anders Borg i radions lördagsintervju tvåla till såväl Svenskt näringsliv som bankerna och samtidigt läst om LO-Vanja som i styrelsen för pensionsbolaget AMF varit ansvarig för höga bonusar är det väl ingen som behöver tveka om vilket som är det nya arbetarpartiet.

fredag 13 mars 2009

Mardröm?

I morse när jag läste Kuriren hade jag fått fel partibeteckning i artikeln om Östanboskogen. Jag nöp mig i armen och kollade att jag var vaken. Tittade en gång till, men det stod fortfarande Hans Sundgren (S) där. Verkligen slarvigt, men dom har i alla fall lovat en rättelse i lördagstidningen. Vi behöver verkligen inte fler sossar i Söderhamnspolitiken. Tillsammans med (s)enterpartisterna är dom redan alldeles för många!

torsdag 12 mars 2009

Kommunstyrelsen

Heldag med kommunstyrelsen. Det har smugits in en "URIX åsiktsfestival" i kommunens åtagande med krav på kommunala ekonomiska insatser på nästan en halv miljon. Jag yrkade att pengarna skulle tas fram genom omfördelning inom ungdomslyftets drygt 25 Mkr, men majoriteten beslutade om helt nya pengar till denna aktivitet. Ett annat konfliktärende var KUS-nämndens förslag att köpa in en skog i Östanbo bara för att ortsborna vill ha den kvar. Kostnad 1 miljon kronor. I en tid av finanskris, och där grannkommuner i panik beslutar om totalt köpstopp, finns det tydligen hur mycket pengar som helst i Söderhamns kommun att spendera. Det känns skönt att vi reserverade oss mot dessa två beslut.

onsdag 11 mars 2009

Tillgänglighet

Var fanns övriga politiker när Lars-Göran Wadén höll föredrag om tillgänglighet på CFL idag? Och fanns det några fastighets- och butiksägare bland publiken? Lars-Göran var bra på att väcka tankar och det borde ha varit fler beslutsfattare som åhörare. Söderhamn som Sveriges mest tillgängliga kommun? Glöm det med de beslutsfattare som styr kommunen idag!
Därefter ett inledande sammanträde med Valnämnden inför valet till Europaparlamentet. Förtidsröstningen börjar den 20 maj OCH DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA LÄGGER EN RÖST PÅ MODERATERNA!

Lärartäthet

Man blir förvånad att olika lobby-grupper så lätt och okritiskt får fram sina budskap via media. Nu är det Lärarnas Riksförbund som på bästa nyhetsplats larmar över att var tredje kommun varslar lärare. Drygt 1000 lärare har redan varslats och 500 till är att vänta....
Det man inte talar om är att antalet elever minskade med 32000 förra året och att det motsvarar en minskning av lärarantalet med 2700 givet samma lärartäthet.

tisdag 10 mars 2009

Inriktningsmål

Veckan fortsatte med genomgång av kommunens inriktningsmål. 50 personer i Gröna rummet under fyra timmar, ett föga effektivt sätt att få saker och ting utfört. Irriterande också att höra hur förvaltningarna har svårt att samarbeta beroende på det ekonomiska systemet. Det kanske är dags att aktualisera vår motion om nollbasbudgetering igen. Det skulle vara välgörande för kommunen att börja från noll och beskriva/sätta pengar på all verksamhet.

måndag 9 mars 2009

Analysdialog

Analysdialog hela dagen med alla nämnder och bolag som "svarande". Uppenbart är att det skulle behövas en ordentlig upprustning av ledarskapet i kommunen. Ansvar, resurser och befogenheter hänger inte ihop och saker och ting ramlar "mellan stolarna". I kväll väntar ett kartellmöte (m+fp+kd+mp+spi) med genomgång av ärendena till KS på torsdag.

lördag 7 mars 2009

Minska antalet politiker!

Söderhamns befolkning har minskat från nära 33 000 till ca 26 000. Det är därför rimligt att anpassa antalet politiker i fullmäktige efter invånarantalet. Kommunallagen anger att en kommun av Söderhamns storlek ska ha mellan 41 och 49 ledamöter i KF. Vi har därför lämnat in en motion om att minska antalet till 41, vilket ganska väl motsvarar antalet invånare per politiker genom åren.

torsdag 5 mars 2009

Medlemsmöte

Medlemsmöte i går kväll. Intressanta diskussioner om bl a sjukvården i Söderhamn. Här måste det bli stopp på Svarte Petter-spelet mellan landstingen och kommunerna. Vidare måste vi ställa kravet att det skall finnas en s k akutambulans i Söderhamn. I kväll väntar ett förbundsråd i Gävle med planering för EU-valet och träff med nye ombudsmannen.

onsdag 4 mars 2009

Landstinget

Akut- och specialistvård på färre orter i länet, men dimridåer vart försämringarna skall ske.
Hela spelet om landstingsmajoriteten visar att det är landstingsrådsposterna och arvodena det är kamp om. Inte att ge länets medborgare den bästa sjukvården.

tisdag 3 mars 2009

(S)enterpartiet?

Enligt dagens Kuriren har centerpartiet vinglat över till sossarna även i Landstinget. Det är bara att hoppas att väljarnas dom blir hård i september 2010.

måndag 2 mars 2009

Helsinge Airport

Jag fick ett intressant mail om Helsinge Airport....tack Berndt L! Det här är en fråga som sossarna och centern har misskött å det grövsta. Man kan börja med drömmarna om en Europeisk flygskola. Något som jag hörde talas om redan 1995 och där det uppenbarligen har träffats någon form av överenskommelse mellan kommunen och dåvarande regeringen. Jag vet inte om man missade att skriva någon form av letter of intent eller om man litade på ett handslag med sossen Thage G. Ersättningen för att beredskaphålla flygplatsen är vi tydligen blåsta på.

Mailet då. Goda tankar på hur flygplatsen kan vara en resurs för Gävleborg, men det krävs privata initiativ för att få fart på det hela. Kommunen har missat en mängd chanser att få fart på flygverksamheten, nu senast möjligheten att basera den civila trafikflygarskola som inom Yrkeshögskolans ram skall ersätta alla tidigare trafikflygarutbildningar. Taxiflyg kan vara en komponent, men då krävs det en "mäklare" som raggar kunder och förmedlar beställningar. Flyga in turister är en annan idé men då krävs det också en instans som "paketerar" och marknadsför turistarrangemang så att det finns någonting att flyga till.

Det här och mycket annat kan vi prata mer om på vårt arbetsmöte nu på onsdag 4 mars kl 18.00 i vår lokal på Ågatan 9. Väkommen!